søndag 30. mars 2014

8- seters dinglebenk utklasser Ford Mustang.

Da jeg mosjonerte  i gangene på Haukeland sykehus etter vellykket hjerteoperasjon, kom jeg i samtale med en lærer fra Bergen. Han og søskenflokken besøkte sin far som var i virkelig kritisk kondisjon. Jeg fortalte læreren om Ford Mustang sydromet. Ford Mustang ble i lanseringsåret 1964 solgt i 100 000 eksemplarer i et tempo som aldri er blitt gjentatt i bilbransjen siden (jfr. mine opplysninger). I 1965 var produksjonen 600 000. Heller ikke gjentatt.
Det ble gjordt undersøkelser omkring dette fenomenet. Det viste seg at årsaken til rekordsalget var at "når et vanlig hverdagsmenneske setter seg bak rattet i en Ford Mustang, er det ikke "et vanlig hverdagsmenneske mer". Det er blitt et spennende og "magisk" menneske , ettersom det kjører en spennende og magisk bil".
Jeg fortalte læreren om at på min innstallerte 8-seters dinglebenk i Saloon Kakadu skal de som sitter og dingler med beina føle "det magiske Ford Mustang syndromet" ettersom de sitter og dingler på en magisk benk.
Da opplyste den intelligente lærer meg  at han øyblikkelig så den enorme forskjellen mellom Ford Mustang og 8-seters dinglebenken i Egersund.
For det første finnes det mange identiske Ford Mustanger i verden når det gjelder farve og modell. Det finnens i verdenshistorien bare en eneste dinglebenk av den konstruksjon som finnes i Egersund. Å sitte bak rattet av en Mustang kan godt gjøre deg "spesiell", men prisen kan være ensomhet og avstang til "vanlige bilister".
8-seters dinglebenken i Egersund befinner seg derimot i en helt annen divisjon når det gjelder en "felles magisk opplevelse". Åtte personer vil sammen  ha en opplevelse som er umulig i hvilken som helst Mustang som er produsert. Sa altså den bergenske lærer.
Dette hadde jeg ikke tenkt på. Kanskje han er inne på noe?