lørdag 31. august 2013

Når Skatt Vest feiler skikkelig

Min meget kompetente og seriøse regnskapsførerinne opplyste meg at jeg skulle få igjen rundt kr.12000 på skatten. Takk og pris for at hun opplyste meg om dette. For da jeg fikk skatteoppgjøret viste dette at jeg fikk tilbake kr. 4800,-. Normalt kontrollerer jeg mine selvangivelser altfor lite ettersom jeg regner Skatt Vest like ufeilbarlig som mitt kompromissløse revisorfirma.
Jeg studerte utregningen fra Skatt Vest og ser til min forbauselse at jeg er oppført med renteinntekter kr. 28000,-. Og jeg har ingen konto i banken som gir meg renteinntekter, bortsett fra 2-3 hundrede kroner  fra alderspensjonen som går rett inn på Visa-kontoen! Hva gjør man så?
En av de enormt tidsbesparende fordeler med å bo i Egersund Sentrum er at jeg har alle viktige institusjoner og profesjoner i gåavstand.
Så jeg spaserte ned til vårt lokale ligningskontor og spurte etter Arvid Mydland. Arvid Mydland er ,som jeg, født på sauegard, Arvid i Sokndal og jeg i Bjerkreim. Så vi snakker  samme språket.
Om den damen som tok i mot meg i resepsjonen er det bare å si at hun var så langt fra jomfru Amalia med dult i nakken, kysehatt og svart kåpe på bedehuset i 1950 som det går an å reise. Jeg sier bare WOW!
I tillegg var hun vennligheten selv og hentet ut meget sympatiske Arvid Mydland. Arvid geleidet meg til sitt kontor forbi noen alvorlige herremenn som tydeligvis satt i et viktig møte.
Arvid gikk inn på sitt avanserte elektroniske system og fant feilen pronto. Det som var en beskjeden formue var oppført som renteinntekter. Arvid lovet at feilen skulle rettes opp og i løpet av to-tre uker skulle jeg få riktig oppgjør.
Lærdommen jeg tar med meg fra dette er at ingen er ufeilbarlige ,og at selvangivelse og skatteoppgjør må studeres meget nøye. Det har vi faktisk ansvar for selv. At jeg ikke selv har gjordt dette før, kommer seg av at jeg stoler 100 % på mitt regnskapsfirma. Og det gjør jeg fortsatt resten av min tid!

Så selv om jeg i framtiden fortsatt farer over den skriftlige selvangivelsen, ført av min grundige regnskapsfører, med overfladisk harelabb så kommer jeg til å studere tallene på skattekortet meget nøye.
Skatt Vest har vist at de ikke er ufeilbarlige, og det er et sympatisk menneskelig trekk. I tillegg fikk jeg en mottagelse og behandling vedrørende feilen som burde gått i pensum til alle som arbeider i skatteetater over det ganske land.
For å få skikkelig behandling er jo en av de absolutte betingelser at du på ingen måte hisser deg opp! Det er utrolig hvordan du kan få byråkrater med deg hvis du bruker tilstrekkelige doser humor!

fredag 30. august 2013

Tanker ved Kjøtt-Grøsfjelds avvikling

På DT sin nettutgave i dag meldes det om (for meg) en forventet avvikling av byens legandariske kjøttforretning ved navn Grøsfjeld. For Eigersundere, og mange flere har ordet Grøsfjeld betydd det samme som kvalitet. Og den beste oversettelse av ordet kvalitet er troverdighet.
På nettet strømmer kommentarene på fra de mange som nå er i "sorg" over nyheten. Det må glede Grøsfjelds ansatte, men en bedrift kan ikke leve av bare gode ønsker.
Personlig var jeg imponert av motet til de tre ansatte som for tre år siden overtok da Grøsjfjeld jr., grunnet helseproblemer, ga seg. Det skal de ha . De prøvde iallefall å overleve i en forretningsverden så beinhard at utenforstående ikke har peiling på hva det innebærer å stå på barrikadene på aller fremste frontlinje, dag etter dag. Og med et evig prispress fra de store gutta med milliarder i bakhånd.

At Grøsfjeld nå forsvinner fra Egersund sentrum finner jeg like naturlig som at alle bakerforretningene og bokhandlerne nå bare lever i minnet til oss som "har levd en stund". Hvem under 20 år i Egersund i dag har noen levende erindringer om bokhandler Dancke? Eller kolonialhandlerne Albrethsen og Tengesdal? Hvor mange under 50 husker en slåmaskin med hest foran? Jeg kan gi flere eksempler. Utviklingen lar seg ikke stoppe.
For de som skal drive detaljhandel i dag utenom shoppingsentere og kjeder, må det noe aldeles ekstraordinært til for å overleve. De skal som Grøsfjeld konkurrere mot butikker som holder oppe nesten hele døgnet (snart også søndag), selger rabatter og ikke varer, og i tillegg har gratis parkeringsplasser. En nesten umulig oppgave.
Grøsfjeld har i generasjoner gitt Egersund et kvalitetsstempel hva angår kjøttvarer. Minnet om dette vil leve lenge blandt mange. Lenge etter at alle døgnfluebutikkene i sentrum er borte.
Jeg skulle gjerne hatt tilbake den spesielle menneskelige og sosiale stemningen vi hadde i alle de spennende butikkene i Egersund Sentrum rundt 1950 og noen år framover. Men det blir bare nostalgi. De moderne familier har mor og far i arbeid i stillinger som krever mer og mer utdanning. Vi har fått et overskudd på alskens (unødvendige) produkter og konstant underskudd på tid.
Og da taper kvaliteter som Grøsfjeld så fremragende representerte. Kjør til et shoppingsenter og kjøp "alt" på et sted. Så får familiene tidsoverskudd til alskens aktiviteter som moderne mennesker "må" ha med seg skal de føle seg som "fullverdige medlemmer av det moderne samfunn".
Selv har jeg gått til det vågale skritt i går til omsider å anskaffe meg mobiltelefon! Men ettersom jeg ingenlunde "er fullverdig medlem av det moderne samfunn" skal mobilen 99 % av tiden (minst!) ligge enten på kontoret eller verkstedet! Et sted går grensen!
Mine tanker går nå først og fremst til de ansatte som  trofast og kompetent har tjent Grøsfjelds lojale kundeskare i så mange år. Jeg håper at skjebnen er  mild og finner annet arbeid til dem.
Jeg vil avslutte med å stå i giv akt overfor representanter fra det beste fra en tid som er over. Selv kan de selv stå i giv akt med fast blikk med siden av Grøsfjeldflagget som blafrer på topp i flaggstangen!


Smiske-vennskap er null verdt

Mitt forrige blogg-innlegg var mye av en politisk provokasjon. Jeg fikk de reaksjoner jeg trengte, både på facebook og email.
Venner som er grunnleggende uenige med deg i sak, og gir klar melding, er en umistelig kvalitet i et menneskeliv. Smisking er den sikreste forråtnelse av et sunt  og utviklende vennskap.

Det sikreste grunnlag for den konstruktive og frie menneskelige utfoldelse, er et sterkt samholdende fellesskap. Problemet oppstår imidlertid når felleskapet blir et konstant gruppepress overfor de som er uenige med gruppens ledere og ikke minst fellesskapets presteskap.
Dette er en konstant avveining, og ikke minst et virkelig dilemma. Folket er like lite frie i det sosialistiske Cuba som de er det i det kapitalistiske USA.
At jeg advarer mot et Fremskrittsparti som kunne blitt enerådende, forhindrer ikke at jeg denne gang stemmer på det samme parti som en klar melding til partier- og medlemmer- som regner seg så mye mer "høyverdige" enn de "undermennesker" som stemmer KRF.
At det (for meg) klamme KRF avviser å sitte i regjering med FRP demonstrerer jo for all verden at de politiske prektige blandt de gule/grønne/røde partier er (for meg subjektivt) rendyrkede politiske åndsrasister.
Å ha hatt bakgrunn i en ytterst primitiv "religiøs" sekt har gitt meg en innsikt i menneskenaturens grunnkonstruksjon som er få forunt.
Ville vi fått et skremmende samfunn med FRP alene i førersetet, er det for meg ingenting mot hva vi ville hatt i vente med et KRF i samme posisjon. Da skulle vi fått sett Talibans nakne ansikt i norsk utgave. For når mørkets fyrste opptrår i religiøs eller politisk forkledning, så er hans oppskrift enkel. Når har har fått lokket sakesløse sjeler inn i den psykologiske "saken" ( den eneste sanne politiske eller åndelige "lære", viser han sitt nakne ansikt.
Først forteller han deg hva du ikke skal gjøre. Deretter forteller han deg hva du SKAL gjøre.

Forøvrig anbefaler jeg alle tvilere å stemme Miljøpartiet De Grønne.  Vi trenger noe radikalt nytt inn all denne grå grauten av norsk politikk, Hvis jeg føler at FRP står i fare for å tape sitt 3.mandat i Rogaland, stemmer jeg FRP. Hvis jeg føler at dette mandat er sikkert, blir dt MDG. Samtidig håper jeg inderlig at SV gjør et så godt valg i Rogaland at SV fortsatt har Hallgeir Langeland på Tinget. Hr. Langeland alene har gjordt mer for Eigersunds framtid (dobbeltsporet til Egersund) enn resten av Rogalands politiker til nå.
Et ordspråk jeg ser på hver dag er dette: VANETENKING  ER  EN  SKIKKELIG  UVANE.
Det gjelder å ha oversikt over landskapet, og da må man ha mange tanker i hodet samtidig.
Så nå kan du teste deg selv. Er du selvstendig tenkende politisk, eller er du hjernevasket stemmekveg?  Og trøst deg selv med at stemmekveget er likt fordelt på alle partiene!! 

torsdag 29. august 2013

Derfor stemmer jeg FRP denne gang.

Olof Palme uttalte en gang :"Av å være politiker blir man halvt menneske". For meg er det en meget intelligent observasjon. Samtidig er det  jo trist å observere hvor korrekt hr. Palmes observasjon er.
Det jeg har erfart av lokalpolitikeres gjøren og laden den senere tid bekrefter til fulle (for meg subjektivt) at Halvar Abdel-Rahman Pettersen har helt rett når han i en kronikk i Aftenposten har som ingress Demokratiet forfaller til å bli idiotenes tyranni. Jeg kunne ikke få sagt det bedre selv.

Pettersen stiller med rette dette spørsmål: "Bør det være en selvfølge at mennesker som ikke er i stand til å begripe selv de enkleste sammenhenger, langt mindre foreta komplekse avveininger og vurderinger, skal bestemme hvordan et land skal styres?"

I saken om det vanvittige "Byrommet" var FRP det eneste partiet som kom med innsigelser. FRP var også kontant avvisende til den like vanvittige Dalanepakken. Det er ikke den eneste grunn til at jeg stemmer FRP denne gang. Som innfødt i en religiøs sekt er jeg ekstremt observant når det gjelder åndelig rasisme. Jeg ser det samme svineriet utfolde seg i fullt mon overfor velgerne til FRP i form av politisk rasisme.
Adolf Hitler (kvart jøde og østerriker) snakket om undermennesker. Prektige representanter for de "kulturelle partiene" i Norge er ikke et hår bedre i sin forakt overfor "de kulturelle undermennesker som stemmer FRP". Alle er ikke så heldige å bli oppdratt i et  hjem "med hvite duker og piano" og hvor "de kulturelle foreldre" har sikret seg særdeles godt betalte stillinger i den offentlige administrasjon slik at de kan utfolde seg "fisefint kulturellt" uten å ofre økonomien den minste tanke.

Hvis FRP hadde regjert Norge alene ville det blitt en kulturell katastrofe. Derom hersker det for meg personlig ikke minste tvil. Da hadde vi f.eks. overlatt hele oljeutvinningen til den amerikanske krokodillekapitalismen. I det hele tatt ville det blitt et uhyggelig og umenneskelig samfunn som vi ser i USA i dag. Et samfunn hvor et sjokkerende antall mennesker lever uten å være garantert mat på bordet hver dag. Den samme tendens ser vi nå hos USA's åndelige tvilling, Storbritannia.
At jeg sier kontant ja til FRP denne gang, betyr først og fremst at jeg sier kontant nei til politisk rasisme. Og for meg er den politiske rasisme i Norge overfor FRP like gjennomtrengende som den vanlige rasisme i USA er overfor de mørkhudete. Faktisk synes jeg at rasismen i USA er mye mer ærlig og spiselig enn den politiske rasisme i Norge.
Så de som dømmer FRP , og deres velgere, nord og ned bør kanskje ta seg en tur i tankeboksen. For min egen del ønsker jeg et  konstant stort FRP som et korrektiv til de selvutnevnt "politisk korrekte". Som oppdratt sauegjeter og sykkelreperatør føler jeg instiktivt et felleskap med "underklassen". Selv om min menneskelige verdenshorisont er total!
 

onsdag 28. august 2013

Den lange ferd mot mobiltelefon.

28. august 2013 er for meg en merkedag. Jeg har omsider fått meg mobiltelefon! Den voldsomme  motvilje jeg har hatt mot denne helt nødvendige oppfinnelsen i et moderne samfun, har med kontroll over livet å gjøre. Jeg har med gru og skrekk erfart hvordan mobilen til de grader styrer de moderne menneskers liv. Hvis den stakkars ektemannen er inne hos meg et par minutter for lenge, ringer fruen og beordrer vedkommende på plass pronto. Så fruene har mer kontroll på sine ektemenn via mobilen enn de har på sine uregjerlige hunder i band!
Jeg var også treg med å komme meg på nettet, men jeg ser jo nå at jeg hadde vært fullstendig i bakleksa uten. Å bruke nettbank trodde jeg ikke at jeg skulle lære noengang,  men i dag går dette helt automatisk. Å sende leserbrev til Dalane Tidende pr. telefax ville i dag vært helt utenkelig! Enorm takk til Olaf Omdal som "presset" meg til å anskaffe meg PC.
Så var det dette med mobiltelefon. Den satt langt inne.
Først kvittet jeg meg med fasttelefonen og fikk installert trådløst slik at jeg ble vant med formatet av en mobiltelefon. Det ble jeg vant med nokså raskt.  Men i går virket ikke den trådløse ! Ikke kunne jeg ta imot samtaler og ikke kunne jeg ringe ut.
Telehuset disket opp med sedvanlig kanonservice. Tommy Bjellås anbefalte meg likegodt å ta spranget (som en av de siste i landet) til å anskaffe meg mobil. For da slapp jeg de problemer jeg nå hadde med den trådløse! Bingo! Det var det vettuge argument jeg trengte.
Så allerede etter en snau dag er fasttelefon og trådløs for meg historie. Verden går framover.
Jeg ser jo nå at det vil være en trygghet å ha med mobilen på mine laange søndagsturer (70-100 mil). Skulle det skje noe med bilen i mørket på heia mellom Suleskard og Brokke så kan jeg bare ringe NAF. Ellers ville det blitt en lang spasertur.
En annen side av saken er at fasttelefonnettet om ikke så alt for lenge går samme vei mot avvikling som telefonkatalogen.
Mens jeg blogger dette hadde jeg besøk av en nær venn som i sin tid var like anti-mobil som jeg selv. Men på en av sine heiaturer gikk han seg fast, og det var på hengende håret at han karret seg hjem. Da fikk han klar beskjed av familien. Nå er denne "trygghetsalarmen" en selvfølge i hans hverdag som det blir i min. Omsider!
Det var bare å finne det helt overbevisende argument for mobil. Det tok ca 20 år.

torsdag 22. august 2013

Tango som opplevelse av Jesus

Den åtteseters dinglebenk som er installert i Saloon Kakadu vil gi min framtid en ekstra sosial dimensjon. Det er det ikke minste tvil om. I dag har det sittet tyskere fra Bremen og Munchen, en australer fra Perth og to smilende damer fra Etiopia og dinglet med sine ben. Pluss jærbuer, setesdøler og flere med.
Men den mest interessante av de som dinglet i dag var en lekker dame fra Dalane som, foruten å være meget trofast mot sin Jesus i kraft av søndagsskolelærer, også danser tango! Mens jeg plasserte meg på den store skriftestol tvers overfor den meget attraktive dame og ditto dinglende perfekt skapte legger, fortalte skjønnheten henført at hun faktisk følte Kristi nærvær i tangodansen!
Hun følte  en "magisk åndelig beruselse" når tangoinstruktøren hvirvlet henne rundt. Dette var jo meget interessant!  Hva om dette nå blir fast innslag under tilstelningene på bedehusene i Dalane?  Og hvis herrene var garantert så attraktive dansepartnere ville det sandelig blitt trangt om plassen!

Jeg lærte jo på min barndoms skole at "Gud er allestedsnærværende", så hvorfor ikke i tangodansen?
Da jeg var i Buenos Aires i 2000 slang jeg innom diverse tangobarer. Og når jeg tenker tilbake, finner  jeg  det helt naturlig at tango er en dans for guder.

tirsdag 20. august 2013

Uvitenhet, idioti og erkeidioti.

Idioti betyr egentlig uvitenhet. Vær oppmerksom på dette. Så når jeg  avlegger idiotenes verden en kort visitt, tenker jeg ikke på "åndsvake", men på uvitende personer.
Jeg har på meget nært hold opplevd idiotiets 3 grader, uvitenhet, idioti og erkeidioti. Disse tre gradene har jeg opplevd spesielt på tre arenaer: det religiøse, det politiske og det militære.

De uvitende er det et håp for. De er ennå ikke helt ødelagt. Med vettug hjelp kan de være mottagelig for opplysning slik at de kommer ut av uvitenhetens trange fengsel.

Idiotene er det mindre håp for, spesielt hvis de har havnet i fanatismens mørke kjeller. Da er løpet kjørt. Idiotene er stormtroppene, og de virkelig nyttige idioter, og  underdanige tjenere, for den mest uhyggelige utgave av idiotene.  Og de er de UHYGGELIG MEKTIGE  ERKE-IDIOTENE.

Når denne forskrekkelige utgaven av menneskerasen kommer i posisjon, så bør alle alarmklokker ringe.
Når man tenker på de millioner av unge soldater i tjueårsalderen som ble slaktet ned i den første verdenskrig på grunn av at erkeidiotene satt i maktposisjon, så blir jo krokodiller og andre krypdyr intelligente og ansvarlige skapninger i sammenlikning. Krokodillene dreper jo kun for å overleve.


Sammenliknet med all verdens forskrekkelige antall erke-idioter har jeg den største respekt for krokodillene. Erke-idiotene har ødelagt millioner og atter millioner av menneskeliv. Det har ikke krokodillene. Krokodillene har heller aldri opptrådt som religiøse fanatikere. Enda mer respekt har jeg for krokodillene.

Jeg vil inkludere to visdomsord av to danske forfattere.
Kumbel: "Den som kun tar spøk for spøk, og alvor kun alvorlig, har fattet begge deler dårlig".

Helle Ryslinge:" Alvor uten humor er ikke til å holde ut, og humor uten alvor er uinteressant"

 Så skal avslutte med noe på litt mer krevende intellektuelt nivå:
Fanatisme er ALLTID  tegn på UNDERTRYKKET TVIL!

Tygg på den en stund!mandag 19. august 2013

Øyeblikkets kontante besluttsomhet avgjør framtiden.

Det spørs om overskriften passer inn i det samfunn meneskerasen  i dag lever i. I min tid har jeg sett at filosofen Habermas har helt rett. Vi har mer og mer forlatt livets verden og mer og mer tilpasset oss systemenes verden. Kan man da lenger snakke om levende liv?
"Når det virkelig frie individ møter markedskreftene og -systemene, er det frie individ dømt til å tape". Denne påstanden så jeg på trykk for noen år siden. Den har jeg tenkt mye på. Senest i dag hvor sportskjeden Stadion hadde en tykk trykksak vedlagt bransjebladet SPORT. Stadion er en kjede av frie butikker (eier kjeden selv) som har samme grunnfilosofi, men forskjellig profil. Tengesdal Sport i Egersund er et fremragende eksempel på at du har frihet til å spisse din spesialitet (ski) uten å tvinges inn i en form.
Jeg tillater meg å sitere fra trykksaken som er et frisk "angrep" mot kjedetenkningen. "Du klarer ikke lenger å drive på den måten du egentlig vil. Noen vil bestemme hvor mye du skal selge, hvor lenge, og ikke minst, hvordan du skal se ut og oppføre deg. Vi tror nemlig at butikker som driver godt på egenhånd har det bedre når de får lov å utfolde seg!"    Selvfølgelig!
"Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv!" Sitat etter Jens Bjørnebo.
For å bygge deg en framtid hvor selvstendighetens livskvalitet er en selvfølge, må du ha muligheten til å avgjøre ting på sparket, uten å konferere med noen som helst. De som er lenket til kontrakter i kjedesystemene er like låst på sin måte, som medlemmene av religiøse sekter.
Hverdagens grå begiventsløshet er satt i system hos butikkjedene. For meg med min ekstreme frihetstrang hadde det vært en skjebne verre enn døden å måtte slave for noen fjerne eieren hvor kortsiktig profitt er det eneste saliggjørende.
LIVE  FRE  OR  DIE! Dette er det offisielle slagord i New Hampshire. Denne plakat henger ved inngangen til sykkelverksteded slik at jeg skal bli minnet på dette viktige hele tiden!
Samtidig vil jeg sende all verdens takk til Rune i Kristiansand og Rune i Hommersåk.
Kristiansands- Rune var den som åpnet øynene mine for australske produkter. Hommersåks-Rune produserte   "Runes åtteseters dinglebenk" som står i Saloon Kakadu.
På lørdag var det fullt trøkk i saloonen med flere runder med full utnyttelse av kapasiteten på benken mens (de for øyeblikket) mannequinene spradet rundt på CatWalken til stor underholdning og fornøyelse.
Og det som er det fine med benken er at den er et 100 % rogalandsprodukt. Ideen ble unnfanget i Dalane, den er produsert på Jæren og et ektepar fra Haugesund ga benken det fulle navn.
Uten disse to fremragende representanter for navnet Rune, vet jeg nå at jeg ingen "forretningsframtid " hadde hatt overhodet! Men nå!!!!
 

fredag 16. august 2013

Det moderne samfunn masseproduserer sosiale tapere.

De glade 1950-årene da jeg vokste opp hadde en del kvaliteter som jeg gjerne skulle sett var tilstede i dagens samfunn. Men alt i alt ? Nei, det samfunn ønsker jeg ikke tilbake. Vi har en tendens til å glemme at eksempelvis videreutdannelse var kun for de få.  I 2013 har alle rett på videreutannelse. Et aldeles enormt fremskritt.  Som desverre ikke alle benytter seg av. Eller kan benytte seg av.
I teorien skulle vi nå ha utryddet klassebegrepet. Vi skal i teorien alle være sosialdemokrater nå i Norge. Så enkelt er det ikke. Vi er nemlig i ferd med å få et like stort klassesamfunn som før, men det er mer kamuflert.
Vi vokser nå opp med et konstant press allevegne. Det var ukjent på 1950 tallet. Man skal være vellykket på så mange områder at mange faller fra og ender opp i ung alder som uføretrygdede for resten av sin tid på kloden.
Det store klasseskille i dag er om du har forutsetninger til å få deg en utdannelse. Og ikke minst lære språk. Uten utdannelse er veien til arbeidsledighet og uføretrygd uhyggelig kort i Norge.
Enkle sjeler med lese- og skrivevansker kunne på 1950 tallet få seg jobber som ikke krevde så veldig mye tankevirksomhet. De kunne drive gard, være fiskere, fabrikkarbeidere , butikkarbeidere og i det hele tatt. Det går aldeles ikke i dag.
For min egen del kan jeg 100% identifisere meg med dem som er de teknologiske tapere. Jeg aner ikke hvordan man bruker en mobiltelefon, langt mindre en Iphone! Men det som gjør at jeg fortsatt kan fungere optimalt i et hypermoderne samfunn, er at jeg kan skrive, lese, tenke, regne, behersker engelsk og tysk, har ikke det minste problem med å snakke med hvem som helst, og i tillegg  får konstant sosial trening gjennom jobben. I tillegg kan jeg bruke internett for litt viderekomne pluss nettbank.

Alt dette gjør at jeg kan kjøre ned til Dortmund i Tyskland i oktober og ha et langt møte Kakadus salgssjef i Europa og snakke tysk. Dette gjør også at jeg kan reise til Australia i november og snakke kun engelsk i fem uker. Alt på egenhånd og uten Iphone! I en alder av snart 70!
Så selv om jeg skulle vært en superracer på nettet og brettet, kunne jeg ikke foretatt disse turene hvis jeg kun kunne snakke norsk. Og nettopp dette gjør at jeg ikke føler meg som sosial taper, på tross av jeg teknologisk er et fossil.
Det er blodig urettferdig at alt for mange i det moderne samfunn er dømt til å bli sosiale tapere grunnet sosial bakgrunn og evnenivå de selv ikke kan hjelpe for i det hele tatt.
 Jeg tenker på dette når  jeg passerer Hvite Bånds skilt i Strandgaten med tittelen : "Hva da med Guds velsignelser? Erfarer du DEM i ditt liv?" Jeg må ha forståelse at jeg i det tankemodus oppfatter skiltet som en sjuk vits. Tilslutt vil jeg nevne at selv med topputdannelse og språkkunskaper får du ikke jobb hvis du er født i feil land, eksempelvis Spania. Men det er en annen historie.

 

tirsdag 13. august 2013

Ekstisterer Gud? JA! HVOR?? LES....

Det finnes fritenkere, og det finnes tvangstenkere- på de meste av livets områder.
I Danmark ble en prest avskjediget fordi han benektet Guds eksistens. Etterpå oppstå det en meget interessant debatt vedrørende dette ømtålelige tema.
For jeg som har opplevd Satan i gudelig forkledning, var dette ekstra interessant. Som total fritenker er det med største interesse å se hvordan Kristendommen har gjort Mammon til sin ekte og kjære Gud-og de "kristne høytider" er blitt et eneste inferno av kjøp og salg av "gaver" og liknende. Dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelse, jul, påske, pinse -listen er lang som et vondt år når det gjelder materialistisk press- og en eneste lang organisert gudsbespottelse!
Men - så tilbake til den danske presten. Diskusjonen etterpå fastslo at Gud finnes- som en tvangstanke i det menneskelige sinn! Og  akkurat det skulle jeg likt å ha kommet på helt av meg selv!
Så Gud finnes i det menneskelige sinn! Selv en ateist kan ikke benekte det! Psykologisk ekstremt interessant! Så selv om jeg er humørfyllt fritenker, så er jeg ikke ateist. En ateist benekter Guds eksistens! Og "Gud" eksisterer sandelig - som element i det menneskelige sinn. ( For meg finnes HAN selvfølgelig ingen som helst andre steder!)
 Gud har selvfølgelig ikke skapt mennesket i sitt bilde, det er stikk motsatt!
Og for å avslutte dette litt humoristisk, så refererer jeg til et spørsmål forfatteren Gaute Heivoll fikk forleden: "Hvis Himmelen fantes, hva ville du likt at Gud sa idet du ankom?"

"DER   KAN   DU   SE!!!!!"

 

Ekstisterer Gud? JAA ! HVOR? Les og bli opplyst!

mandag 12. august 2013

Den religiøse og politiske rasisme

Min barndoms sekt lærte meg en lekse som sitter i ryggmargen til min døende dag. Og det var åndsrasismen. At man fortsatt i 2013 tillater at lærere skal lønnes av den norske stat for at de skal få kjøre i forsvarsløse barn denne giften at alle andre "utenforstående" er fortapt "ormeyngel"- er nærmest uforståelig i et moderne samfunn.
Denne bakgrunn har gitt meg ekstremt utviklede følehorn når det gjelder å lukte rasisme i alle sine mer eller mer tilslørt former- og da spesielt den politiske rasisme. Og den rammer Fremskrittspartiet her i landet. Og akkurat av den grunn har jeg en viss sympati for akkurat dette partiet.
Når de selvhøytidelige, selvtilfredse osv. av den selvutnevnte "finere kulturelle del av befolkningen" omtaler Fremskrittspartiet, er det med dårlig skjult forakt.
For min egen del føler jeg meg mye mer naturlig og avslappet på en countryfestival (med minst mulig alkohol i omløp) enn jeg ville gjordt stivpyntet i et eller annet kulturhus for å høre på en pianokonsert( for meg personlig- skrekk og gru!). Men jeg skal spare meg vel for å komme med spydige betegnelser om de "kulturelt fisefine", bare jeg får ha personlige musikksmak i fred.
Det passer meg overmåte godt at Fremskrittspartiet har like stor oppslutning alene som flere av de selvhøytidelige småpartiene til sammen. Og jeg håper virkelig at det blir et blått/blått flertall alene. Så kan Fremskrittspartiet lære seg den samme lekse som SV har måttet lære seg i "virkelighetens verden".
Det skal bli et spennende valg.
Den politiker som gjordt mest for å bedre livskvaliteten til Ola og Kari mest må være Dagfinn Høybråten. Det skal ryggmarg til å fronte en røykelov som den han brakte til torgs. Kunne opplyste mennesker i Norge i dag virkelig tenkt å vende tilbake til det røykesvineriet som en gang var!
Og et er i allefall bomsikkert. Hadde Fremskrittspartiet regjert på Høybråtens tid, hadde vi aldri fått noen  røykelov.
Fordelen med å ha bakgrunn i en sekt er at man på avstand kan se det hele noe mer balansert. Alt er ikke bare sort/hvitt. Livet kan være mye mer fargerikt enn som så.
Mitt yndlingsordspråk er tysk:

Når tanker og tro organiseres, dør sjelen langsomt og sikkert!
Og det gjelder like mye for politiske forhold som det gjør "religiøse".

Hvis mine blogglesere skull være det minste i tvil.
 

Derfor stemmer jeg på Fremmskrittspartiet til høsten

For meg er høstens valg meget enkelt. Det blir Fremskrittspartiet. Og det har med bompenger å gjøre. Den oppførselen som Høyre og KRF viste i den (for meg) vanvittige Dalanepakken er mer enn nok til at jeg stemmer på et parti som er konsekvent i akkurat denne sak.
At Fremskrittspartiet i sin ytterste konsekvens vil føre til et samfunn "med primitiv krokodillekapitalisme " er jeg ikke i tvil om. Men- partiet trengs som en motvekt mot sosialismen i sin ytterste konekvens. Det er bare å reise til Cuba for å oppleve et fullstendig tilstivnet samfunn.
Sørøya på New Zealand har en like krevende topografi som Norge når det gjelder veibygging. Og der finnes ikke en eneste bomstasjon! Og veistandarden er av en slik art at fartsgrensen på 100 km/t føles for lav!
Reis og sjekk selv! Så forstår du at veibygging i Norge burde ingen klamme politikerhender få være i nærheten av.

lørdag 10. august 2013

Forskjellen på liv og eksistens.

Når folket kommer inn for å få slipt nøkler viser jeg dem en tavle hvor det finnes en nøkkel i standard blank farve pluss rundt 30 nøkler i spennende mønstere. Så kan de velge selv.
Hvis jeg skulle holdt et foredrag som meget enkelt og forståelig belyser forskjellen på eksistens og liv, så er det denne meget forståelige tavle.
Hvis du ikke tør å feile (holder deg til den trygge og grå hverdagens begivenhetsløshet) , står du fast i den blanke nøkkel.
Våger du derimot spranget ut over det trygge og inn i de spennende og farlige sfærer, åpnes en helt ny verden for deg , som igjen åpner en enda ny verden, som igjen åpner osv. osv.
Når jeg i dag tenker på det "galematias" det var å begynne med "det største utvalg av australske hatter i Europa" (faktisk) , og tenker på hva det har gitt meg av aldeles enorme medmenneskelige opplevelser, blir jeg nesten matt.
I tillegg har det ført meg tre ganger til Australia (foreløpig). I november nå reiser jeg fem uker til Hobart og Sydney og stenger av en-manns-operasjonen i mellomtiden.
Da jeg satt fastlåst i den puritanske sportsbransjen var Australia bare en uoppnåelig drøm. Men nå!

Uten drøm og mot til å forfølge drømmene, intet liv!

Uten at jeg hadde kommet meg ut av sekteriske religiøse galematias ledet av kvasireligiøse idioter, hadde jeg sandelig hatt en stakkarslig eksistens rent medmenneskelig.
Hadde jeg ikke kommet meg ut av den fanatiske sekt sportsbransjen hadde jeg i dag vært minstepensjonist losjerende på en billig hybel.
Så når du egentlig ikke har mer å miste, så er det bare å trø til med et fandenivoldsk mot. Det er mye bedre å dø stående enn å eksistere krypende.

torsdag 8. august 2013

Navnet nå er åtteseters-dinglebenken.

Et ektepar fra Ryfylke dinglet i dag på benken i Saloon Kakadu. Jeg opplyste at den rommer 8 personer som det ideelle.  " Da kaller vi den åtteseters-dinglebenken", sa fruen. Perfekt!
Så nå er benken et virkelig Rogalandsprosjekt. Unnfanget av en innfødt bjerkreimsbu som holder til i Egersund, utført av Rune på Riska Sagbruk i Hommersåk og fått det endelige navn fra en dame i Ryfylke! Bingo!
En morsom episode må nevnes- i to akter! En herremann som betraktet noen lekre damer som dinglet på benken utbrøt: " Dette må jo være den perfekte måte å sjekke damer på!  Skru  humøret på max, få dem opp på benken dinglende  med sine legger, og resten går på skinner!" DEN hadde jeg ikke tenkt på!
I går var det innom en meeget kvinnelig dame fra Belgia. Vi fant tonen med en gang, og jeg forklarte (mens hun dinglet) at magien besto i at du dinglet deg tilbake til barndommens magiske land.
Jeg nevnte også herremannens noe vovede betraktninger om sjekking.
"Å nei, nei, nei ", utbrøt den lekre dinglende belgiske dame. " Det blir i så tilfelle å utnytte små jentunger. Vi er jo alle barn her vi sitter og dingler.!"
Helt riktig! Det ville bli å blande sammen to verdener som lar seg like lite forene harmonisk som ild og vann!
Åtteseters dinglebenken i Saloon Kakadu må være et av de mest fantastisk humørskapende og sosiale møbler i noen butikk noensinne! Er det rart at jeg for tiden er i konstant kalasform?
Og ser fram til stadig meg grensesprengende medmenneskelige opplevelser med mennesker fra den gangske verden!!

onsdag 7. august 2013

Telefonoppringing fra Sankt Peter

Jeg fikk i dag en interessant oppringing fra Riket Der Oven. Det var Sankt Peter. Han ringte på vegne av Moses.
Det hadde kommet Moses for øre at jeg hadde fått en fantastisk hyrdestav på plass i Saloon Kakadu. Den Allmektige hadde sørget for at et krystallklart bilde av hyrdestaven, i einer med en overjordisk vridning, ble vist på den store skjermen "der oven".
 Sankt Peter sa at når Moses sammenliknet den staven han selv brukte når han skulle lede Israels folk ut av Egypten til "det lovede land", så ble han sørgmodig i sinn når han så hva som var på plass i Saloon Kakadu.
Jeg ba om å få snakke med Moses. Jeg fortalte ham at jeg i tidens fylde planla å bruke den magiske hyrdestav i Saloon Kakadu til et helt spesielt formål. Jeg skal lede  "the lost tribe" av idealistiske ikke-materialister ut av det moderne forbruker-helvete og inn i det overjordiske land "hvor ingen roser dør." Og hvor der ikke finnes svindlere som opptrer som telefonselgere og andre lignende parasitter. Og hvor det garantert ikke finnes salgs- og kjøpepress. Og ingen I-phoner!!!!
Moses ble i fyr og flamme og spurte om han kunne få vandre ved min side. Det lovet jeg så absolutt. Moses ble også nærmest hysterisk av glede når jeg lovet ham, at han under denne mest historiske vandring i menneskehetens historie, sånn innimellom skulle få bære Saloon Kakadus magiske hyrdestav.
Den største glede er å glede andre! Og nå har jeg sandelig gledet Moses! Det er da noe!


lørdag 3. august 2013

Dinglebenken i Saloon Kakadu besto vanskelig eksamen

At en eikeplank 500x50x6 cm skulle virke som verdens sterkeste doping overfor en sykkelreparatør, viser bare livets magiske muligheter.
På de to korte månedene dinglebenken har vært på plass i Saloon Kakadu, har den gitt meg en innsprøyting av en slik art at jeg trodde det var helt umulig. Og Rune hos Riska Sagbruk burde jeg gullforgylle og sette på sokkel. Han lenge, lenge leve!!!!
Folk fra flere nasjoner har dinglet og fått en opplevelse for livet. Det første jeg gjør når folk entrer "Rogalands Severdighet nr. 16" (hvis personkjemien stemmer) er å plassere dem på dinglebenken, presentere dem for verdens mest originale catwalk (å,jada!) og vise dem hyrdestaven som jeg skal bruke når jeg leder den fortapte stamme inn i det lovede land. ( Bibelens Moses ville vært meget misunnelig på akkurat den staven!)
Når jeg opplever at vidt forskjellige  mennesker koser seg glugg ihjel mens de dingler med beina, og i det hele tatt, da finnes det ikke sterkere dop i verden enn den jeg personlig opplever der og da! Og alt takket være en treplate i eik!!! Undernes tid er ikke forbi!
Og i dag, lørdag 3.8.2013 besto dinglebenken den endelige eksamen hva angår å smelte sammen mennesker fra meget forskjellige miljøer.
Først kom det inn to solide ektepar fra bondekulturen på Jæren. Jeg plasserte dem på benken. Deretter ankom et ektepar fra Oslo vestkant med to døtre , damene lekre, lekre! De ble også plassert på benken ved siden av jærbuene ! Catwalk og hyrdestav ble behørig presentert. Så hadde jeg en kort opptreden som historieforteller før jeg gikk inn i rollen som hovmester.
Det viste seg at de mannlige jærbuer hadde egentlig kommet inn for å se på Kakadu skjorter.
Da gikk jeg inn i rollen som sermonimester. Jærbuene opptredte som mannequiner på catwalken under stor jubel og faglige kommentarer fra fruene og damene fra Oslo! ( Jeg hadde da trukket meg tilbake og var på sykkelverkstedet i rollen som nøkkelsliper.)
Etter akkurat passe forløpt tid vendte jeg tilbake til Saloon Kakadu hvor de to jærbuene spradet rundt i sine Kakaduskjorter overmåte fornøyd med det hele.
For fem korte år siden så jeg bekmørkt på min økonomisk/forretningsmessige framtid, med god grunn! Det er for mange butikker allerede, og alt for mange produkter ingen trenger.
Men så kontaktet jeg Kakadu i 2009................
Og så fikk jeg inn dinglebenken i mai 2013............
Det betyr at jeg første uke i oktober må til Kakadus europeiske hovedkvarter i Tyskland.
Det betyr også at jeg i hele november må på en kombinert reise til Hobart på Tasmania og Sydney, også Australia.
Og jeg som trodde at når jeg ble 70 (neste år) ville det hele være over. Men det er jo nå det hele begynner!!

fredag 2. august 2013

Hva innebærer egentlig ordet frihet?

Sangerinnen Janis Joplin sang en gang at frihet er å ha ikke noe mer å miste. Det har jeg tenkt mye på.
Forfatterinnen Karen Blixen skrev en gang at en ekte sivilisasjon er en sivilisasjon uten frykt.


Det moderne forbrukersamfunn har utviklet seg til en ufri konsenstrasjonsleir gjennomsyret av frykt. Vi sitter fast i klisteret hele gjengen. Og i tillegg er vi blitt sosialt prostituerte. Vi selger glatt sjelen for at vi skal være "populære". Det gjelder for all del å ikke "støte" noen.

Alles venn er alles narr! Det er prisen å betale for å "for all del ikke bli uvenn med noen".

Feighetens pris er om mulig enda verre. Da mister du sjølrespekten og blir lenket til selvforakten som din triste følgesvenn.

Det var da voldsomt med dommedagstoner i det strålende været!!
Jeg får avslutte humoristisk med en opplevelse jeg hadde med en dansk dame for noen år tilbake. Hun var inne og kjøpte en Janus genser til sin mann. Jeg informerte henne om at den var strikket av brystullen av spælsau. Ullen i frontpartiet er nemlig samtidig både sterk og myk. I tillegg vasker Janus ullen flere ganger før vevingen slik at den ikke krymper en eneste millimeter etter maaaange gangers vask.
Damen forlangte at jeg på kvitteringen skrev " garanti mot aller minste krymping etter vask". Det ble gjordt. Damen forsvant ut av butikk og ut av mitt liv- trodde jeg. Men den gang ei. Fem år senere sto hun for min dør igjen og spurte om jeg husket henne og krympegarantien. Det husket jeg selvfølgelig godt. Hun hadde i den anledning en meget god nyhet- og en meget dårlig! Jeg ba om å få den gode først. Og den var at genseren ikke hadde krympet en eneste millimeter! Og så var det den dårlige nyhet. " Min mann har boet (bodd) i denne svetter (genser) hver eneste dag, så nå jeg kjøpe en til, men i en annen farve! Jeg trenger forandring!"

Du og du! Den som kunne få slike "dårlige" nyheter med regelmessige mellomrom!
 

torsdag 1. august 2013

Lokalpolitikere trussel mot Egersunds havnemiljø

Med stort samfunnsengasjement har jeg fulgt Eigersunds politikere på nært hold  de senere tiår. Og fra mitt ståsted kan jeg bare fastslå at enkelte av disse folkevalgte aldri skulle fått være i nærheten av en kommunestyresal , langt mindre ordførerstol. ( Ordfører Leif Erik Egaas liker jeg godt).
For å ta en enkel forståelig lignelse. Hvis vi skulle overført enkelte av disse politikeres handlemønster (som politikere!) til et fotballag ville de scoret selvmål hele tiden. Selv om de hadde fått det inn med teskje,ville de ikke oppfattet at hensikten med fotballspillet var å få ballen i motstanderens  mål. De ville fortsatt spilt ballen i eget nett!
På samme måte forstår ikke enkelte av Eigersunds politikere at de er valgt først og fremst er valgt for å ivareta velgernes miljømessige og økonomiske interesser.
Da jeg fikk oppleve spillet rundt det vanvittige Byrommet forsvant den aller siste rest av generell respekt for de lokalt folkevalgte. Enda verre ble det med den såkaldte Dalanepakken.
På tross av at jeg hamret inn i avisinnlegg etter avisinlegg at nytte/kost prinsippet er helt avgjørende. Og nytte/kostprinsippet går i enkelthet ut på at den som betaler bompenger også skal ha nytte av bompengene. Dalanepakken må i så henseende være en av de mest vanvittig planlagte i Norges nyere historie.
Imidlertid sto Knut Pettersen fra AP fram som den som brukte vett og forstand. Han må ha innsett galskapen i at sakesløse bilister skulle utpresses penger flere ganger daglig i årevis for  å betale for prosjekter de aldri kom til å kjøre en meter på. Knut Pettersen må være den enkeltpolitiker i Dalane som har spart mest penger for mange,mange bilister i mange, mange år. Forøvrig all ros i denne sak til hele Eigersund AP. 
Det ser ut til at Egersunds befolkning må leve med politikere som en konstant trussel mot det uerstattelige miljø rundt Egersund Indre Havn. Er det ikke hotell, så er det parkeringshus over bakken. Eller det er noe annet.
Når du blander uvitenhet, gruppepress, arroganse, natursvineri og fullstendig økonomisk uansvarlighet sammen, så ser du baksiden av lokaldemokratiet i all sin skrekk og gru.
Egersunds befolkning kan sende mange vennlige tanker til henholdsvis riksantikvaren, fylkesmannen og Knut Pettersen. De har vist det ansvar som altfor mange lokalpolitikere mangler fullstendig.