lørdag 25. februar 2017

Skriftestolen endret min økonomiske framtid

På facebook har jeg lagt ut et par bilder vedrørende forhistorien til "verdens mest originale skriftestol"- i Egersund!!
Omsider lovet jeg Kåre Mjølhus å bygge skriftestolen, på en betingelse!! Han skulle åpne den med fjernsyn og media tilstede, i tillegg til Egersunds den gang to stortingsrepresentanter, politimester og andre "viktige offisielle personer"- og ikke minst Rogalands biskop (som jeg kjente godt)!
Jeg hadde nemlig en plan med det hele. Jeg var så inderlig lei at de selvnytende journalister innen media i hovedstaten som hadde stemplet Egersund som sektenes pietistiske "hovedstad".
For hvis du kunne få en sykkelreparatør (opprinnelig fra en av sektene) til å bygge en dønn seriøs og grensesprengende skriftestol vegg-i-vegg med et sykkelverksted, og i tillegg få en prest til å åpne den offisielt med alle de ovennevte tilstede, da kunne vi demonstrere at Egersund hadde en uslåelig norgesrekord i seriøs-humoristisk kristendom!!
Det ble mye PR rundt dette, og det endte med at Stavanger Aftenblad dagen avisen hadde rekordopplag (ca 80000), spanderte mesteparten av forsiden på skriftestolen som skulle være inne i skrifterommet!! Og med undertegnede sittende i stolen!!!
Det ble så mye ståhei i tillegg, at min gode venn (nå prost) Kåre fant det best å trekke seg. Men- jeg var bundet av mitt løfte til Kåre å bygge skriftestolen. Min fader hadde nemlig prentet inn i meg at har du lovet noe skal du gjøre alt som står i din makt for å stå med ditt løfte, ellers ender det med at du mister selvrespekten og må leve med selvforakten.
Så her var det bare å kjøre på. Skriftestolen skulle bygges, og den skulle utkonkurrere alt annet av liknende som fantes i den katolske verden.
Derfor var det bare å bestille billetter til Buenos Aires. Der visste jeg de hadde (inntil da) den mest spesielle skriftestol i verden. Stolen i Peterskirken kan ikke konkurrere i så måte.
Det viste seg å stemme. Inne i katedralen fantes et interessant skriftestol-kompleks bestående av tre avdelinger. Vanlig lukket skriftestol, åpen skriftestol m/prest og i tillegg selvbetjenings-skriftestol under et gigantisk Jesusbilde. 
Da jeg passerte den vanlige skriftestol, så jeg en hikstende  dame som måtte ha syndet meget. Det raslet i perlekjedet da hun skjelvende fremførte sine bekjennelser. Forøvrig kunne det blitt god forretning å kidnappe henne. Alle ringene, øredobbene og det hele var tydeligvis steindyrt. I den åpne skriftestol var det litt mer avslappet. "Synderen" førte en lavmælt samtale overfor en sympatisk lyttende prest. I "selvbetjeningen" i uppet landskap var der for øyeblikket ingen. Så jeg plasserte meg under den enorme hvite Jesus med lang gult hår og hadde en filosofisk samtale med ham. Vi ble enige om at kristendommen var bare et skalkeskjul for den rendyrkede mammons grådighet.
Vel hjemme i Norge gikk jeg til verket og bygget skrifterommet som ei villmarksbu og renoverte hele butikken i samme stil. Uten denne nødvendige ombygging for å møte framtiden, hadde jeg ikke kunnet være så totalt økonomisk avslappet som i dag.
Etter at biskop Ernst Baasland måtte trekke seg, var han innom meg. Vi ble da enige om at skriftestolene skulle tas ut av skrifterommet og brukes som vanlige stoler. Selve det magiske skrifterommet (og det er viiirkelig magisk) skulle låses med Norges største nøkkel, og kun åpnes den dag Norge var blitt katolsk. Når du er gal nok, kan resultatet bli svært så interessant!.

 

fredag 24. februar 2017

Agderfylkenes religiøse villfarelse.

Jeg kjøper kvalitetsavisen Agders fredagsutgave sånn en gang innimellom. Det som slår meg, i sammenlikning med DT, er engasjementet i leserbevspaltene. Friske fraspark og provoserende konfrontasjoner er jo selve demokratiets livsblod. I den sammenheng er avisen Agder et demokratiets lysende fyrtårn. For meg, subjektivt. speiler en del innlegg den ideologiske og religiøse villfarelse som gjennomsyrer Agder-fylkene. Dette mørke villfarelsens operasjonsområde (fanatisme) har ødelagt livet for milliarder av mennesker over hele kloden gjennom årtusener. Med religionen begynte de religiøse borgerkriger og en nedslaktning uten like av "vantro hunder", "falsklærere" osv. osv. Så hvis det er noen Djevel til, så har denne mørkets fyrste aldri vært mer satanisk enn da han oppfant "den rette tro" og "eneste sanne lære".
Asmund Olavsson Vinje observerte i sin tid en krystallklar sannhet: " For det veit alle, både eg og du, at den som ei kan tenkje, lett kan tru". Ivar Aasen sier det på sin måte: "Det usle vetet rekk ikkje langt, ei tru må stydja opp under." I den sammenheng er et av mine farvoritt-orspråk tysk:"Når tanker og tro organiseres, dør sjelen langsomt og sikkert."
Og det er nettopp det katastrofale med organisert religion. Den har til hensikt å utryddee selve tanken, og dermed menneskets sjel. Den ansamling av "sanne troende" i "gudshus" verden over i alminnelighet, og Agderfylkene og USA i særdeleshet, er fra mitt subjektive ståsted intet annet enn hjernevaskede, religiøst sett, analfabeter. I min barndoms disentersamfunn lærte jeg utenat Erik Pontoppidans forklaring over de ti Guds bud. Det jeg lærte av Pontoppidan var at "man må ikke drive utvortes horeri med den utvortes gudstjeneste".  Og gjør man det. er det i Pontoppidans ånd helt logisk å konkludere med at da har man redusert gudshuset til et åndelig bordell. Pontoppidan var heller ikke særlig imponert over de som leser, beder og synger meget; og lar det bli med det. "En kristens levnet skal være hans dåps daglige øvelse".
Men alle guder, og djevler gjennom historien har nå blitt fullstendig utmanøvrert i det moderne samfunn av av den over hele verden allestedsværende herre og mester med total kontroll over oss alle, enten vi besøker bordellet eller bedehuset. Navnet på diktatoren er mobilen.


Dette var det leserinnlegg jeg sendte inn til Agder. Og ettersom det er tre ganger så mange annonserte reliøse møter i Agder som i DT, hadde jeg ikke tro på at Agder tok det inn. Surprise! SurpriseAgder tok det inn og plasserte det på orkesterplass på tredje side med ruvende illustrasjon! En illustrasjon som fordoblet effekt og oppmerksomhet! Virkelig raust og romslig!

For å vise vanviddet og de forferdelige konsekvensene av avgudsdyrkelsen av det skrevne ord er det intet som demonstrerer den innebygde uhyggeligheten i organisert religion enn hva som skjedde i 1054. I den nikeanske trosbekjennelse står det opprinnelig : "Og den hellige ånd som utgår fra Faderen"   I Vestkirken (Roma) hadde de tilføyd kun to ord ; og Sønnen. Dette kunne ikke Østkirken (Konstantinopel) akseptere og dermed var skismaet og splittelsen i gang.
To enkle ord var den dynamitten som skulle sprenge kirken i to, med forferdelige nedslakting av et ufattelig anntall  sakesløse mennensker i de påfølgende århundrer.  Jeg forstår godt at Gud en gang skal ha uttalt: Mig angrer at jeg skapte mennesket". Ytterligere kommentarer helt unødvendig.
 

mandag 20. februar 2017

Egersund Sentrum som effektiv trafikkmaskin

Det moderne samfunn betyr økt biltrafikk. Og når velstanden brer seg, betyr det flere biler i familien. Og prisen for dette er kork i trafikken i rushtiden i alle verdens byer. Jo større byer, jo lengre sitter du i kø.
Da jeg i november i fjor rundt kl. 0600 satt i minibussen ut av Melbourne, vil jeg anslå at køen inn mot sentrum allerede var drøyt 20 km. lang.I rushtiden går trafikken på motorveien mellom Stavanger og Ålgård i snegletempo. Det er mønsteret over hele verden. Ingen avlastningsveier hjelper det minste. Enten du befinner deg i Los Angeles eller Flekkefjord.

Når det gjelder køsituasjonen i rushtiden verden over, skyldes den stort sett mangel på enhver seriøs transport-analyse i tilstrekkelig forkant. Angående skandalen Dalanepakken karakteriserte en særdeles seriøs og dyktig , med mange års fartstid i Statens Veivesen, overfor meg  pakken på følgende måte. Tvers gjennom useriøst, amatørmessig og med himmelropende arroganse på toppen av en inkompetanse som er nærmest ubeskrivelig.
"Den forferdelige sentrumstrafikken gjennom Egersund" har nå nærmest blitt et kvasireligiøst slagord  blandt mennesker som en ikke skulle tro noengang hadde vært utenfor gamle by-Egersunds grenser. Sannheten er at gjennomgangstrafikken i Egersund kan kun gå der den går i dag, enten du skal til Golan eller Sokndal. Det er bare å gå inn på Google Earth og studere topografien rundt Egersund Sentrum. Større omkjørselsveier betyr mer forbruk av drivstoff.
For strekningen Eie- Lygre er en særdeles effektiv trafikkmaskin som binder bydelene sammen på (utenom rushtiden) en effektiv måte. Nå når vi har fått bukt med den frekke og egoistiske parkering i Sentrum ved hjelp av Norges billigst parkometer-parkering ,kommer dette faktum frem for en dag for kjørende som har ærende hos spesialforetak i sentrum.
Trafikkstøy er et verdensomspennende problem. Men det trafikale støyproblem i Egersund er minimalt i forhold til verdens storbyer. For de som bor i boliger som nabo til trafikkåren Eie-Lygre er det bare å skifte til lydtette vinduer. Det vil heve salgsprisen betraktelig på huset ved eventuelt salg senere. En huseier rett ved siden av det gamle folkebadet skiftet nettopp vinduer. Han fikk sjokk over hvor lydtett det var  blitt.
Den håpløse Årstadtunnellen bør nå være skrinlagt for godt for alle andre enn fanatikerne. Det jeg savner fra medlemmene i foreningen "Den forferdelige trafikken gjennom Egersund Sentrum" er presis HVOR   FYSISK  vil de plassere en "avlastningsvei" for  den "forferdelige" sentrumstrafikken?
Jeg kan bare se et eneste sted, og det er bro over ved Fuglodden hvor man bruker betongsiloen i Ryttervik som solid brukar og ender opp ved Kiellandsmyra. Og dette har mye mer for seg enn utvidelse av Egerøy bro. Hvis det skal bli  dobbeltspor til Egersund og Eieområdet skal få stadig mer bypreg, er det best at trafikken over til Eigerøy deles på to bruer.
Jeg planlegger nå å starte en gruppe på FaceBook med overskrift :Vi som sier ja til et bomfritt Egersund. Det skal bli en seriøs og opplysende side som lokalpolitikere i Eigersund, som ønsker gjenvalg, bør studere nøye. Å få bort enhver trafikkstøy fra Egersund Sentrum er enkelt. Det er bare å sperre av samtlige veier inn til Egersund med bom. Og så kan den store og dødelige stillheten sette inn og erstatte den livskraften og dynamikken som dagens trafikk gjennom Egersund representerer. 

torsdag 16. februar 2017

Bomstasjoner det endelige dødsstøtet for Egersund

En person fra Grimstad var innom i dag og var imponert over standarden på butikkene i gågatene i Egersund. Det lå ikke noen "dødsskygge" over gågaten her, i motsetning til mange andre bysentra- på tross av at det nå i lavsesongen var nokså dødt mellom butikkene. Som i Stavanger, Haugesund, Sandnes osv.osv.
Jeg er ingen fanatisk motstander av bomstasjoner. Men det må være en viss mening med dem. Motorveien Kristiansand-Grimstad er et lysende eksempel. For ikke å snakke om Listerpakken med flotte veier til Farsund og en helt annen E39 på begge sider av Fedafjorden.
Stikk motsatt var den, for få år tilbake, planlagte Dalanepakken et så avsindig makkverk av uansvarlige politikere, at de samme politikere skulle fått rettskraftig forbud mot å ha politisk verv for resten av sitt liv. Og jeg snakker ikke bare om Dalanes politikere, det gjelder også fylkespolitikerne.
Jeg gjorde mitt livs innsats i leserbrev i DT for å stoppe galskapen, og dokumenterte gang etter gang seriøst grunnlaget for mine meninger.
At AP ledet av Knut Pettersen snudde og la saken død, er for meg et av de mest lysende eksempler i Dalanepolitikkens historie på ansvarlig politikk som en sjelden gang så ting i sammenheng. Og Dalane-politikkens historie er langt fra ærerik! Det skal gudene vite.
At  en AP-ordfører- av alle (!)-nå åpner for utredning av  samme bom-galematias som tidligere, er (for meg subjektivt) et trist eksempel på at Venstre ikke har patent på "politisk vingling".
For hvis nåværende ordfører skal ha en blåkopi av den tidligere planlagte Dalanepakken, så er det dødstøtet for Egersund. Ingen har da råd til å bo innen bomringen og være bileier. Det utvidete bysentrums befolkning ville sittet i en rottefelle. Du skulle betale både for å passere bom på vei til jobb, og du skulle betale på vei hjem fra jobb. Og i tillegg betale for alle passeringene av bom når du skulle kjøre deg selv eller  ungene til diverse aktiviteter. Eller av besteforeldre utenbys, på minstepensjon, som ikke lenger hadde råd til å besøke familien grunnet skyhøye bomsatser.
AP under Knut Pettersen så nemlig en meget viktig sammenheng. Og det er at Eigersund har kun 3 % av Rogalands befolkning. Og med så liten befolkning måtte bomsatsene her være blandt landets høyeste, for at det skulle bli penger til overs til fysisk veibygging. Først skal selvsagt entrepenørene som bygger bomstasjonene ha sine millioner. Og så kommer bomstasjonenes byråkrati som årlig skal ha sitt.
Fanatikere skifter aldri mening. Det gjør derimot ærlige mennesker når de får nye fakta på bordet. Og for at Eigersund AP opptrådte ærlig i denne overmåte viktige sak for familienes økonomi, ble de tatt i skole på første i DT av lederen for partiet som forfekter "familieverdier".
Eigersund har nå landets høyeste arbeidsledighet. Den teknologiske utvikling, innvandrere som aldri vil komme i arbeid,  og slutten på oljealderen, gjør at den nærmeste framtid er "bekmørk" (jfr. ordføreren) når det gjelder sysselsettingen i Eigersund.
Det siste vi trenger er Norges dyreste bomstasjoner som vi ikke har bruk for. Jeg kan i den sammenheng nevne at siden Eigersund AP sa nei til bomstasjoner i Dalane, har vi fått ny tunnell ved Gya, vi har fått forbikjøringsfelt i Skjebadalen, Bjånesbakken i Sokndal har blitt kraftig opprustet, og streknigen Helleland- Gya forbedres kraftig og kontinuerlig. Uten en eneste bomstasjon!
Var det ikke på tide at Egersund Sentrumsforening kom på banen? Eller entreprenørene? Boligmarkedet i Eigersund er jo dødt for tiden, og med bomstasjoner blir det steindødt!!!


mandag 13. februar 2017

USA som ynkelig hore for dødens Saudi-Arabia

Da de 4 flyene i 2001 kratsjet inn i henholdsvis tvillingtårne og Pentagon, mens det siste ble tvunget i bakken , var det med Saudi-arabiske piloter. Dette ble hysjet ned av både den amerikanske presse og regjering. Jeg har sjelden sett maken til ynkelig og offentlig horeri. Om 3000 mennesker ble drept var tydeligvis ikke så viktig. Viktigere var det å ikke fornærme Saudi-Arabia. Stikkordet er olje.
Samme ynkelige horeri observerte jeg fra mitt helt subjektive ståsted når det gjaldt Barach Obamas deltakelse i begravelsen til den avdøde kongen i Saudi-Arabia. Stikkord nok en gang oljen.
Og når det gjelder IS, er hele verden deltakere i spyttslikkingen overfor araberne. For når det gjelder satanisk fanatisme, er det Saudi-Arabia som er mor, og IS er avkommet.  En DNA-test vil dokumentere dette til fulle.
Saudi-Arabia har finansiert brorskapet over den ganske muslimske verden. Broskapet kontrollerer de fleste lærere, lektorer, professorer og byråkratiet i undervisningssektoren i de mest fanatiske av de muslimske land. Og i de mindre fanatiske islamske kulturer (Norge, Sverige, Tyskland m.m.) foregår snik-islamiseringen uavbrutt. Nevner man dette ordet offentlig, hører man øyeblikkelig hylekoret fra den leflende røde leir. Heleren er like ansvarlig som stjeleren.
Når det gjelder vestlige siviliserte verdier utviklet gjennom de senere århundrer, er brorskapets grunnsyn enkelt og urokkelig, Vesten elsker livet, brorskapet elsker døden (!!). Dette at titusenvis av hjernevaskede fanatikere er rede til å sprenge seg selv i døden som inngang til Paradis er noe helt nytt som ikke har skjedd tidligere i menneskets lange historie. Det eneste som kan stoppe dette er øyeblikkelig invasjon i SaudiArabia og pågripelse av alle medlemmene i de styrende sjeikfamilier og internering i  avsidesliggende leirer ute i ørkenen.For de av mine blogglesere som nå hopper i stolen, kan jeg bare si at alternativet er at hæren av selvmords-terrorister bare vil øke på. For det er oljepengene som finansierer denne organiserte satanismen.
Denne uhyggelig form for  islam, wahhabismen, er kvasireligiøs primitivitet på sitt aller verste. Der den ene tvillingen, IS, kaster homofiler ned fra høye hustak, der steiner den andre tvillingen, sjeikene, kvinner som har oppført seg mot wahhabismens steinharde lover.
Historie har ingen som helst verdi for IS og sjeikene. Der IS har hatt kontrollen, er uerstattelige kulturminner blitt ødelagt for all ettertid. Og i selveste Mekka, Islams hellige by, er de fleste eldgamle kulturelle minner jevnet med jorden. Ifølge wahhabismen er musikk, spill og lek forbudt. Og det er steinharde krav til påkledning og oppførsel. Ved siden av Iran, er SaudiArabia muligens det eneste land i verden med offisielt utnevt religiøst politi som jevlig partruljerer gatene.
SaudiArabia er det eneste land i verden med fornavnet til en sjeik, Muhammed Ibn Saud. Så landet er i realiten en gigantisk familie-eiendom, og som i tillegg har verdens mest uhyggelige "statsreligion".

Resultatet av denne djevelske kombinasjonen , tilført milliarder og atter milliarer av dollar fra oljen, er sataniske angrep på helt sakesløse mennesker, enten det er på en gate i Nice, et julemarked i Berlin eller et marked i Bagdad eller andre steder på kloden.
Og for denne djevelske, avsindige og oljetunge stat , Saudi Arabia logrer USA og flere land med, og overser glatt at halparten av befolkningen (kvinnene)  lever i et gigantisk sosialt fengsel uten elementære menneskeretter. Donald Trump kan være hvem han vil, men sammenliknet med de steinende arabiske sjeiker, er jo han bare for en snill og harmløs onkel å regne.

fredag 10. februar 2017

Dramatisk møte med New York påsken 2002

Mitt første møte med New York var påsken 2002, et halvt år etter terrorangrepet på tvillingtårnene. Jeg skulle bo et stykke opp på Brodway. Jeg var blitt anbefalt dette "billighotellet" av Aftenposten. Det ble et uforglemmelig førsteinntrykk fra verdensbyen, takket være en drosjesjåfør som tilførte "direkte tale" en helt ny dimensjon. Sammenliknet med ham blir undertegnede en sky og stille person.
Etter noen sekunder i drosjen begynte han  å legge ut om de skyhøye forsikringsprisene på drosjene. For å ha råd til forsikring måtte han helst bo i drosjen hele døgnet. Jeg forsto det slik at det var rett før han havnet på fortauet som tigger. Når denne klagesanger endelig var over, begynte neste kapittel.
Og det var om hans bror som nå gikk med selvmordstanker. Broren hadde oppdaget at han hadde giftet seg med en nymfoman, og hun hadde vært i seng med hele det mannlige nabolag (flere kvartaler). Ofte flere menn i samme seng, ettersom hun likte gruppesex med mange mannlige deltakere, og hun eneste kvinne! Og denne nymfomanen mobbet den stakkars broren hele tiden med at hun trengte skikkelige mannfolk i senga og ikke en stakkars tass som ikke kunne på noen måte tilfredsstille henne! ( Jeg tenkte i mitt stille sinn at New York måtte være en fæl plass!)
Inntrykket ble forsterket da den deprimerte drosjesjåfør satte meg av på hotellets adresse. Sjåføren sa at 100 meter oppe begynte farlige bydel Harlem. Og rett ved hotellinngangen sto en diger Ford parkert, og midt oppå det enda digrere panseret lå en 2 meter svart muskelbunt med strikkelue arrogant henslengt. Med lav stemme sa sjåføren "watch your back". (Pass deg). Så kjørte han avgårde fortere enn svint.
Med alle sanser i helspenn gikk jeg inn i det jeg trodde var resepsjonen. Men nei! "Damen" i det veldig nedslitte lokalet fulgte meg til døren og pekte på en lysende hotellskilt 50 meter lenger opp på andre side av  gaten. Og der sto jeg med kufferten på fortauet og lurte på om jeg turde bevege meg en eneste millimeter før dagslyset. Men, da så  jeg en hvit familie som gikk ut av en drosje som hadde stoppet under  skiltet. Da tok jeg sjansen. Jeg måtte forsere to etasjer med trapper før jeg endelig kom til resepsjonen. Å sammenlikne utstrålingen fra resepsjonisten med en gråstein, ville være å fornærme gråsteinen. Og for å komme fram til rommet måtte jeg gjennom flere labyrinter. Da jeg endelig kom fram, var det faktisk et koselig rom med sjel! Utsikten var rett bort i en murbygning med et digert vindu inn til et treningssenter hvor stort sett svette  og overvektige damer  mosjonerte det dissende flesket. Jeg trakk gardinene foran for resten av oppholdet.
Morgenen opprant , og frokost måtte jeg innta i en Diner lenger nede i gata. Og med dagslyset var det et annet Upper Broadway som åpenbarte seg. Ikke det minste skremmende. Å starte frokosten på Dineren var en grei start på dagene under oppholdet. Jeg dro frokostene ut så lenge som mulig, ettersom persongalleriet var skiftende og fascinerende. Med stekte egg, karbonader, ketchup og det hele var jeg en anelse tilbake til Kafe Hjemly i Storgaten på 1950 tallets Egersund. Jeg hadde mitt faste vindusbord, og derfra kunne jeg betrakte gatens enda mer fascinerende parade som til fulle beviste "at i Herrens Have" er det mange planter.
Jeg lar det bli med dette i denne omgang, så kan jeg følge opp senere med neste blogginnslag fra energiske New York.

tirsdag 7. februar 2017

I tvil? Klikk ALDRI på mistenksom lenke.

Jeg skrev en advarsel i dag til mine venner på facebook om ALDRI å klikke på en lenke fra ukjent avsender. For selv kjente navn som Telenor, DNB, Skattedirektoratet m.m. blir brukt som front i kamuflerte svindelforsøk. Du kan ikke være skeptisk nok. Det har nemlig mange fått dyrt  erfare. For det som skjer når du ikke er årvåken nok og klikker på lenke, får svindlerne andgang til din  PC på sekundet, og din PC blir  infisert med virus og er ubrukelig.
Og så kommer kravet fra svindlerne om dyre løsepenger for at systemet ditt kan funksjonere igjen. En av mine facebookvenner har tydeligvis gått 100 på i morges  vedrørende "mobilregningen" fra "Telenor"som ble sent til mange.  Og nå sitter vedkommende der.
Jeg gikk en gang så på trynet når det gjaldt svindel med Gule Sider. Jeg fikk en tilsynelatende uskyldig fax. (brukte fax den  gang) og skrev bevistløst under på en ordrebekreftelse som jeg trodde var fra Gule Sider. (Svindlerne hadde kopiert logo og det hele ned til minste detalj). Det kostet meg mye nattesøvn og mye penger til å komme ut av klørne på svindlerne fra Estland. Jeg taklet det konstruktivt og avskrev erfaringen som helt avgjørende etterutdanning. Denne hendelsen har brent seg inn i meg for alltid.
Og overfor telefonselgere er oppskriften krystallklar. Jeg ønsker dem øyeblikkelig "en strålende dag" og legger så på.
Jeg tror faktisk det er et interessant forretningsområde i å arrangere kurs i " hvordan å unngå å bli grundig lurt på internett". Ta saftig kursavgift. Det er uansett småtterier i sammenlikning med de tusener og atter tusener du må ut med til disse reptilene når du har kommet i deres klør.
Jeg sitter med et beklemmende inntrykk av at svindlerne på nett har alt for lett spill. Det er nærmest som å ta sukkertøy fra småunger. Det samme med alt for lett adgang til kredittkort.
Økonomi, og ikke minst økonomi-forståelse, burde for lengst ha vært et av videregående skoles viktigste fag.
Jeg videresender to advarsler jeg selv tidligere har fått:
1. Aldri klikk på lenker for å komme til Gmail eller Facebook..
2. Om du får en e-post eller sms fra noe som ser ut som banken din- aldri gi fra deg informasjon eller trykk på linken.
Det sikreste rådet er likevel det enkleste: Slett alle e-poster du anser som tvilsomme. Og vær VELDIG  skeptisk til ENHVER avsender som vil ha deg til å klikke på en lenke. 

De to siste linjer i dette blogginnslag anbefaler jeg mine facebookvenner å lære utenat. Det kan være en av ditt livs viktigste "utdannelser" og spare deg for uendelig mye som suger livsgnisten ut av deg. fredag 3. februar 2017

Derfor taper avisene annonsekronene til Facebook

I går hadde Eigersund Jeger-og fiskerforening 50 års jubileum i Egersund Arena. Som den første kasserer hadde jeg den ære, sammen med Hans Langfeldt og Harald Rødland, å bli spesialinvitert og  få sitte på første rad og høre på et meget interessant foredrag av villmarkens sønn, Lars Monsen.
Salen var smekka full, ca 600 tilhørere, og alle fikk meget god valuta for inngangsbilletten. Hvordan min gode venn  og jaktforeningens "sjef", Terje Havsø, hadde klart å fylle salen, er et klart bevis på hvorfor Facebook jafser mer og mer til seg av reklamebudsjettene.
For hør bare. Terje hadde målrettet annonsebeløpet mot den riktige aldersgruppe med de rette friluftsinteressene i de nærliggende kommuner (helt til Sandnes) ,og for kun 250 kroner hadde han fått 8000 klikk!
Dette viser jo at egentlig er annonsering i papiraviser  noe som "hører til i Steinalderen". Hvis du skal få maksimal effekt av reklamekronene, må du bruke Facebook og finsikte deg inn på målgruppen med presisjonsrifle og kikkertsikte. Å bruke papiraviser for annonsering er jo som å fyre av et hagleskudd opp i løse luften.
Disse mine tanker og konklusjoner kan jo virke provoserende på folk i "i gammeldagse" papiraviser. Men, ettersom ungdommen i dag ikke leser papiraviser, må jo aviseierne tenke i helt nye baner når det gjelder deres nettaviser. Så spørs det om ungdommen gidder å lese nettaviser når etterhvert facebook er deres eneste informasjonskilde.
Bare husk at fra Kodak hadde 100000 (hundre tusen!) ansatte til de var konkurs, gikk det kun 4 år.
De som ikke er i forkant av utviklingen, de forsvinner og glemmes fortere enn fort.
Og den teknologiske utviklingen og utfordringen angår oss alle. Hver eneste dag!
Den som sover i timen, blir sittende igjen på perrongen og ser bare de røde baklysene av ekspresstoget.