mandag 20. februar 2017

Egersund Sentrum som effektiv trafikkmaskin

Det moderne samfunn betyr økt biltrafikk. Og når velstanden brer seg, betyr det flere biler i familien. Og prisen for dette er kork i trafikken i rushtiden i alle verdens byer. Jo større byer, jo lengre sitter du i kø.
Da jeg i november i fjor rundt kl. 0600 satt i minibussen ut av Melbourne, vil jeg anslå at køen inn mot sentrum allerede var drøyt 20 km. lang.I rushtiden går trafikken på motorveien mellom Stavanger og Ålgård i snegletempo. Det er mønsteret over hele verden. Ingen avlastningsveier hjelper det minste. Enten du befinner deg i Los Angeles eller Flekkefjord.

Når det gjelder køsituasjonen i rushtiden verden over, skyldes den stort sett mangel på enhver seriøs transport-analyse i tilstrekkelig forkant. Angående skandalen Dalanepakken karakteriserte en særdeles seriøs og dyktig , med mange års fartstid i Statens Veivesen, overfor meg  pakken på følgende måte. Tvers gjennom useriøst, amatørmessig og med himmelropende arroganse på toppen av en inkompetanse som er nærmest ubeskrivelig.
"Den forferdelige sentrumstrafikken gjennom Egersund" har nå nærmest blitt et kvasireligiøst slagord  blandt mennesker som en ikke skulle tro noengang hadde vært utenfor gamle by-Egersunds grenser. Sannheten er at gjennomgangstrafikken i Egersund kan kun gå der den går i dag, enten du skal til Golan eller Sokndal. Det er bare å gå inn på Google Earth og studere topografien rundt Egersund Sentrum. Større omkjørselsveier betyr mer forbruk av drivstoff.
For strekningen Eie- Lygre er en særdeles effektiv trafikkmaskin som binder bydelene sammen på (utenom rushtiden) en effektiv måte. Nå når vi har fått bukt med den frekke og egoistiske parkering i Sentrum ved hjelp av Norges billigst parkometer-parkering ,kommer dette faktum frem for en dag for kjørende som har ærende hos spesialforetak i sentrum.
Trafikkstøy er et verdensomspennende problem. Men det trafikale støyproblem i Egersund er minimalt i forhold til verdens storbyer. For de som bor i boliger som nabo til trafikkåren Eie-Lygre er det bare å skifte til lydtette vinduer. Det vil heve salgsprisen betraktelig på huset ved eventuelt salg senere. En huseier rett ved siden av det gamle folkebadet skiftet nettopp vinduer. Han fikk sjokk over hvor lydtett det var  blitt.
Den håpløse Årstadtunnellen bør nå være skrinlagt for godt for alle andre enn fanatikerne. Det jeg savner fra medlemmene i foreningen "Den forferdelige trafikken gjennom Egersund Sentrum" er presis HVOR   FYSISK  vil de plassere en "avlastningsvei" for  den "forferdelige" sentrumstrafikken?
Jeg kan bare se et eneste sted, og det er bro over ved Fuglodden hvor man bruker betongsiloen i Ryttervik som solid brukar og ender opp ved Kiellandsmyra. Og dette har mye mer for seg enn utvidelse av Egerøy bro. Hvis det skal bli  dobbeltspor til Egersund og Eieområdet skal få stadig mer bypreg, er det best at trafikken over til Eigerøy deles på to bruer.
Jeg planlegger nå å starte en gruppe på FaceBook med overskrift :Vi som sier ja til et bomfritt Egersund. Det skal bli en seriøs og opplysende side som lokalpolitikere i Eigersund, som ønsker gjenvalg, bør studere nøye. Å få bort enhver trafikkstøy fra Egersund Sentrum er enkelt. Det er bare å sperre av samtlige veier inn til Egersund med bom. Og så kan den store og dødelige stillheten sette inn og erstatte den livskraften og dynamikken som dagens trafikk gjennom Egersund representerer.