fredag 24. februar 2017

Agderfylkenes religiøse villfarelse.

Jeg kjøper kvalitetsavisen Agders fredagsutgave sånn en gang innimellom. Det som slår meg, i sammenlikning med DT, er engasjementet i leserbevspaltene. Friske fraspark og provoserende konfrontasjoner er jo selve demokratiets livsblod. I den sammenheng er avisen Agder et demokratiets lysende fyrtårn. For meg, subjektivt. speiler en del innlegg den ideologiske og religiøse villfarelse som gjennomsyrer Agder-fylkene. Dette mørke villfarelsens operasjonsområde (fanatisme) har ødelagt livet for milliarder av mennesker over hele kloden gjennom årtusener. Med religionen begynte de religiøse borgerkriger og en nedslaktning uten like av "vantro hunder", "falsklærere" osv. osv. Så hvis det er noen Djevel til, så har denne mørkets fyrste aldri vært mer satanisk enn da han oppfant "den rette tro" og "eneste sanne lære".
Asmund Olavsson Vinje observerte i sin tid en krystallklar sannhet: " For det veit alle, både eg og du, at den som ei kan tenkje, lett kan tru". Ivar Aasen sier det på sin måte: "Det usle vetet rekk ikkje langt, ei tru må stydja opp under." I den sammenheng er et av mine farvoritt-orspråk tysk:"Når tanker og tro organiseres, dør sjelen langsomt og sikkert."
Og det er nettopp det katastrofale med organisert religion. Den har til hensikt å utryddee selve tanken, og dermed menneskets sjel. Den ansamling av "sanne troende" i "gudshus" verden over i alminnelighet, og Agderfylkene og USA i særdeleshet, er fra mitt subjektive ståsted intet annet enn hjernevaskede, religiøst sett, analfabeter. I min barndoms disentersamfunn lærte jeg utenat Erik Pontoppidans forklaring over de ti Guds bud. Det jeg lærte av Pontoppidan var at "man må ikke drive utvortes horeri med den utvortes gudstjeneste".  Og gjør man det. er det i Pontoppidans ånd helt logisk å konkludere med at da har man redusert gudshuset til et åndelig bordell. Pontoppidan var heller ikke særlig imponert over de som leser, beder og synger meget; og lar det bli med det. "En kristens levnet skal være hans dåps daglige øvelse".
Men alle guder, og djevler gjennom historien har nå blitt fullstendig utmanøvrert i det moderne samfunn av av den over hele verden allestedsværende herre og mester med total kontroll over oss alle, enten vi besøker bordellet eller bedehuset. Navnet på diktatoren er mobilen.


Dette var det leserinnlegg jeg sendte inn til Agder. Og ettersom det er tre ganger så mange annonserte reliøse møter i Agder som i DT, hadde jeg ikke tro på at Agder tok det inn. Surprise! SurpriseAgder tok det inn og plasserte det på orkesterplass på tredje side med ruvende illustrasjon! En illustrasjon som fordoblet effekt og oppmerksomhet! Virkelig raust og romslig!

For å vise vanviddet og de forferdelige konsekvensene av avgudsdyrkelsen av det skrevne ord er det intet som demonstrerer den innebygde uhyggeligheten i organisert religion enn hva som skjedde i 1054. I den nikeanske trosbekjennelse står det opprinnelig : "Og den hellige ånd som utgår fra Faderen"   I Vestkirken (Roma) hadde de tilføyd kun to ord ; og Sønnen. Dette kunne ikke Østkirken (Konstantinopel) akseptere og dermed var skismaet og splittelsen i gang.
To enkle ord var den dynamitten som skulle sprenge kirken i to, med forferdelige nedslakting av et ufattelig anntall  sakesløse mennensker i de påfølgende århundrer.  Jeg forstår godt at Gud en gang skal ha uttalt: Mig angrer at jeg skapte mennesket". Ytterligere kommentarer helt unødvendig.