tirsdag 30. april 2019

Er Egersund Europas indoeuropeiske språk-sentrum??

Den mest utbredte dialekten i Norge er dårlig engelsk. Jeg kan da nevne hvordan enkelte AP-politikere radbrekker engelsk.  Det interessante er at vi sør-vestlendinger har en melodi i språket vårt som gjør at vi mye lettere kan få en noenlunne korrekt engelsk uttalelse i forhold til østlendingene. Og ikke nok med det. Vi har i tillegg skarringen som gjør at vi kan fa fram et mye mer flytende tysk, ikke minst i Sveits, Østerrike og Sør-Tyskland. Til og med nederlandsk kan vi få et visst grep på!
Skarringen du finner i Egersund, finner du også i arabisk og jødisk.
Eksempelvis sa angivelig Jesus da han hang på korset "Eli, Eli. Lama sabaktani". (Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?). En østlending ville uttalt siste ord som det er skrevet. Korrekt jødisk uttale er "sabarrrrhhhhthani". Enkelt for en sør-vestlending!
Hvis jeg var ansvarlig for norsk skole, så var det to fag som skulle fått absolutt høyeste prioritet. Og det er norsk grammatikk og økonomisk forståelse.
Har du lært norsk grammatikk, lærer du eksempelvis engelsk og tysk mye fortere og lettere. På Gamleveien Skole måtte vi pugge norsk grammatikk. Det igjen la grunnlaget for mine senere engelsk- og tyskkunskaper. Uten disse ville mitt liv blitt utenkelig mye fattigere, sosialt og geografisk. I den moderne vestlige verden uten å kunne beherske verdensspråket engelsk, gjør at du stiller med et stort handicap. Og sitter i så måte i "uvitenhetens mørke rom".
Når jeg legger ut på mine "verdensturneer", spør folk om jeg våger å reise "alene". Svaret er både ja og nei. Jeg reiser fysisk alene, men i selskap med mine solide engelskkunskaper. (Takket være Gamleveien Skole)! Motsatt ville et reiselskap fra Dalane hvor ingen kunne et kløyva ord engelsk, rett og slett ikke klart seg! Dette bare for å understrek poenget med at "alene" ikke nødvendigvis er "alene".
Norsk, svensk, tysk og tildels italienesk er sannsynligvis de eneste språk som uttales som det leses!
Så selv om norsk og dansk skriftspråk er ca 95 % det samme, er det uttalemessig en meget stor forskjell. Danske småunger trenger (jfr. mine opplysninger) et halvt år lenger for å lære seg morsspråket i forhold til norske unger.
Men- hvis vi dalbuer snakker dialekten vår langsomt, kan dansker forstå oss. Danskene forstår ikke østlendingene og heller ikke svenskene.Så i et dansk/norsk/svensk selskap kan vi dalbuer snakke med både svensker og dansker, mens svenskene og danskene må konversere på engelsk!!
Grunnet en helt annen mobilitet i samfunnet i forhold til mitt 1950-talls Norge, er dialektene under press overalt. Det gjør samfunnet litt mindre sosialt fargerikt.
Når vi først er inne på språk; norsk  er mye nærmere beslektet med indisk enn finsk!! Derav navnet indoeuropeisk språk. Finsk-ugrisk er norsk ikke språklig slekt med i det hele tatt.

Lær norsk grammatikk grundig! Utdannelsesmessig et av ditt livs beste investeringer!!tirsdag 23. april 2019

Blir politiske IS-korrekthet Norges undergang?

I en interessant artikkel i DN sist lørdag lanserte den svært så oppegående forfatter et (for meg) selvsagt faktum. IS sin ideologi er å utrydde vestens demokratier og erstatte disse med de mest uhyggelige Sharialover. Artikkelforfatteren var inne på at "offentlige mennesker" som aktivt går inn for å slippe inn IS"enker" og deres avkom i Norge er å regnes som landsforrædere. Artikkelforfatteren har nok mange ansvarlige nordmenns fulle støtte.
Det de naive politikere ikke forstår er at den sataniske indoktrineringen som foregår i barnas sinn helt fra de er små , er kursen mot landest undergang hvis vi får inn nok av de hjernevaskede selvmordsbombere.
Det samfunn som eksempelvis de nordiske land har brukt århundrer på å utvikle, kan gå fløyten uhyggelig raskt. Når IS tar på seg ansvaret av terrorbombingen på Sri Lanka viser det bare at IS ikke er utryddet, på langt nær. Disse usiviliserte kriminelle dyr i menneskeskikkelse har bare endret taktikk. De lever med en "religiøs" kriminell idologi som er totalt uforenlig med alle andre siviliserte menneskers livssyn.
Som brutale og fengslede mordere har sin kvinnelige "fan-skare" som sender kjærlighetsbrev til uhyrene bak murene, så har IS-monsterne utenfor murene sine uaktsomme medløpere, tro det eller ei. Og det er de naive og politisk korrekte, Og ettersom en viss prosent av mediafolk virrer rundt i denne leiren, så har disse hodeløse med misforstått stort hjerte offentlig definisjonsmakt.
Og da er det bare å stemple samfunns-ansvarlige poltikere som "brunsvidde rasister" osv. osv. osv.

Jeg vil få gjenta et faktum jeg har blogget om tidligere. Internerte IS-mødre har lært opp sitt "ormeyngel" å steine kvinnelige muslimer i interneringsleirene som ikke gikk tildekket i burka. Så hvis mange nok IS-enker med nok hjernevasket avkom ankommer Norge, så kan helt sakesløse mennesker bli ofre på sikt. Ofre for hjernevaskede selvmords-drapsmaskiner.
Milliarder av mennesker er på en eller måte hjernevasket. Meg selv inklusive. Og selv med den nokså harmløse "hjernevaskingen" i min barndoms sekt, erfarte jeg hva som selv her kunne skapes av organisert åndelig rasisme og livslangt hat mot alle annerledes tenkende.
Og når du får dette svineri konsentrert og mangedoblet i i tilstrekkelig mange islamske drapsmaskiner, trøste og bære oss alle!

Tilgi dem ikke, fordi mennesker i maktposisjoner og  med toleranse uten grenser, de vet hva de gjør. 

For de ekstra interesserte, er det bare å få tak i DN utgitt på påskeaften. Så vil dere få erfare at jeg ikke med dette blogginnslag driver med "fake neews". 

lørdag 20. april 2019

Hvordan ble Adam og Eva skapt??

Som jeg har blogget før- skal du forstå religion må du forstå historie, politikk, psykologi, geografi og seksualdrift  De aller fleste sekter verden over er først og fremst sosiale konstruksjoner. Og limet som holder dem fast er vane, sosial trygghet, åndelig  latskap, gruppepress og generell uvitenhet og menneskefrykt.
En bekjent av meg opplyste meg som tenåring at "sekten din har ingenting med religion å gjøre, men alt å gjøre med et sosialt fengsel". Den innertieren fikk meg til å bråvåkne og "se lyset".
Det er interessant å lese at en forbausende stor prosent-andel av det norske folk (mange "ugudelige") faktisk  tror på at Kristus stod opp fra det døde "på et eller annet vis". Like forbausende er at en like stor prosent av amerikanerne er fullt overbevist om at "Gud" skapte jorden på 6 dager sånn omtrent for 6000 år siden. Og dette tror de på i 2019!
Gruppepresset innad i sekter kom forferdelig til uttrykk den gang rundt 900 medlemmer av en sekt i Sør-Amerika begikk kollektivt selvmord etter ordre av "pastoren". I min barndoms sekt kom presset i form av at i en periode (1906 til ca 1936) skulle "alle nyfødte i sekten" skulle kalles KP/PK etter analfabeten Per og hans "husholderske" Kristina. Man kan jo le av dette i dag og lage det til et underholdningsinnslag  som  hos Johan Aakre i Grand-kjelleren, Men det er mye annet innen det lokale "kristenliv" siste 100 år som i så måte kunne blitt kanon revyinnslag.
Som 100 % fritenker (ikke ateist!) er det fascinerende å betrakte hvordan selv de mest intelligente medmennsker sitter fullstendig fast følelsesmessig i de mest absurde "tros"-forestillinger. Sannelig er tanken ordets trell! Personlig har jeg 100% toleranse for enhver vrangforestilling. Jeg har vært der selv og vet hvor mye som skal til for å komme seg ut av "fengselet".
Jeg har stor sans for hvordan en kjent norsk poliitiker punkterte motparten i en opphetet diskusjon. " Jeg skal til døden kjempe for  min motparts rett til fullt ut å uttrykke forvirringen som råder i hans sinn"!!
Det opprinnelige Samfundet (grunnlagt rundt 1890 bl.a. av min oldefar Theodor Sagland) har  delt seg opp flere ganger. Siste runde var fra 1990. Og det var interessant. Det var svoger mot svoger. De "som gikk ut" fra "den lille fyrstikkeske" gikk nå over i "den store fyrstikkeske", DELK. Men det gode humøret ble igjen i "den lille fyrstikkeske". Grav-alvoret derimot,  blomsteret opp i den lokale avdeling av DELK.  De grunnla merkverdigheten"Dalane Kristne Skole" (nå nedlagt) og ble fanatiske Israel-tilbedere. Israel ble det lovede land. Ironien er jo at disse som regner seg som "norges mest kristelige" egentlig nå har konvertert til jødedommen. Jesus var jo jøde. Hvordan "de siste dagers hellige" får dette regnestykke til å gå i hop, går helt over min ringe forstand.
Så var det spørsmålet om hvordan Adam og Eva ble skapt. Fiks ferdig og fullt utvokset kjønnsmoden? Dette spørsmål er lite belyst i Bibelens eventyrbok. Jomfrufødselen derimot!!

Hitlers geniale propaganda-minister Goebbels uttalte en gang den lange setning som all verdens religioner er basert på: "Gjentar du en løgn OFTE nok, vil tilslutt den som VET at det er løgn,  ANTA  den som sannheten".
Goebbels må smile lurt i skjegget når han betrakter sin aller mest ivrige disippel in action. Og denne disippel går enda lenger i sin gjentagende løgnaktighet enn selv Goebbels. Denne disippel klarer det kunststykke å gjøre den udiskutable sannhet til løgn og kalle de sanne fakta for "fake news". Goebbels byer seg dypt i støvet for fanatikernes nesegrust tilbedte keiser, Donald Trump.  

onsdag 10. april 2019

Egersunds framtid avgjøres av visjoner og handlekraft

De spenstige planer som nå er lansert i DT og Aftenbladet hva angår de bygningsmessige muligheter på Rauhedlå-siden av Egersund indre havn, bør utredes videre med all mulig trøkk og kraft.
Planene er så spenstige og fremtidsrettede at man bare må  gi seg ende over.
Jeg ønsker ikke at Egersund skal ende opp som Farsund og Flekkefjord. To koselige byer som tiden og utviklingen forlengst har løpt fra. Geografisk ligger begge disse sørlandsbyene i "dødens posisjon", midt mellom Stavanger og Kristiansand.
Og i tillegg har "den frekke dreng i klassen", Lyngdal , tatt fullstendig innersvingen på disse to meget koselige, men akk så søvnige småbyer. Den voldsomme detaljhandel-satsingen rundt rundkjøringen på E39 har i så måte satt Flekkefjord og Farsund sjakk-matt. Lyngdal suger detaljhandel fra et stort "lokalt" omland i en grad som gjør at jeg personlig betrakter det som risikosport å drive detaljhandel i nabobyene. Ære være et flott og nytt kjøpesenter i Farsund, men når butikkdøden herjer i det gamle sentrum av byen, spørs det hvilken framtid butikkene har som har skrevet kontrakter i senteret. Lyngdal Sentrum og Lyngdal E39 er samlet sett et mye mer totalt og kraftfyllt handelsprosjekt.
Hva kan så Egersund gjøre for å unngå skjebnen til Flekkefjord/Farsund?
For det første har vi et stort geografisk forsprang. Vi er endestasjon på Jærbanen og ligger således tilknyttet det mest folkerike og dynamiske område i Rogaland, Nord-Jæren.
For det andre har vi en havn med veldigt utviklingspotensial, uten tidevann!! At vi i tillegg har rike,  lokalpatriotiske onkler ved etternavn Teigen , skal man heller ikke kimse ad.
Og vi har tunge industrimotorer som Aker Solutions, Egersund Trål, sildoljefabrikker og fiskemottak i ekspansjonsfasen og i det hele tatt en helt annen og allsidig tyngde i næringslivet.
At nye E39 går gjennom Bjerkreim er intet hinder for framtidssatsing. Fra Egersund til Ualand er nåværende E39 som en strak påkjøringsstrek. Ingen krisemaksimering fra ordføreren er nødvendig ettersom det ikke blir mange sekunder tidstap i forhold til påkjøring Vikeså. Flekkefjord har i årevis hatt E39 kun et par hundre meter fra sentrum, uten at det har gagnet handel og indrustri noe særlig.

Utbyggingen av boligfelter i framtiden på Nord-Jæren vil konsentreres rundt kollektivtrafikkens årer- hovedveier og jernbane.
Som jeg ser det er det tvingende nødvendig at dobbeltsporet til Egersund må holdes rykende varmt helt til det er en realitet. Ellers kan vi fort havne i bakleksa til "motoren" Nord-Jæren.

Ubenyttede muligheter og ubrukte sjanser får vi ikke tilbake. Toget går nå!!

mandag 8. april 2019

USA og Cuba er to forskjellige fangeleirer

Den nakne kapitalismen som regjerer USA er en konstant trussel mot et menneskeverdig liv. Den nakne kommunismen som regjerer Cuba er en like stor trussel mot et meningsfullt liv.
Jeg har på nært hold opplevd dem begge.Begge disse samfunnssystemer understreker at vi i Norge på mange måter lever i et "lykkeland".
Det utjevnende skattesystemet vi har i Norge gjør at du går ikke personlig konkurs og havner på gata hvis du blir rammet av en sykdom som krever behandling livet ut. Det skjer med deg i USA hvis du ikke har skyhøye forsikringer. Skyhøye helseforsikringer og skyhøy kredittkortgjeld gjør at den jevne amerikaner lever i en konstant tilstand av økonomisk stress. Vi begynner å ane konturene av amerikanske kredittkort-tilstander i Norge etterhvert som myndighetene tillater kredittkortselskapene i totalt fri dressur å skape så mange gjelds-slaver som mulig.
Hvordan står det så til i "det sosialistiske paradis" Cuba? Ikke så veldig bra, utfra mine personlige erfaringer påsken 2011 i Havanna.
Når ingen eier noe, er det ingen som har ansvar for noesomhelst. Da jeg tok en taxi på en dags utflukt rundt Havanna var det forskrekkelig å se hvor falleferdige nylig bygde boligkomplekser var . Materialkvalitet og vedlikehold var tydeligvis fremmedord på Cuba. I hotellet jeg bodde på, lakk det fra taket. Myndighetene hadde kjøpt inn nye busser fra Kina, men hadde tydeligvis glemt at det var noe som het reservedeler. Så mye av bussparken ble etterhvert parkert.
Religionen på Cuba er  kommunist-sosialisme. Og slagordet er sosialisme eller døden. Religionen i USA er krokodille-kapitalisme. Så primitivt og brutalt som mulig. Utnytt dine medmennesker mest mulig eller bli selv utnyttet.
"Den amerikanske drømmen" er for stadig flere millioner amerikanere blitt "et amerikansk mareritt". Jo lenger jeg lever , jo mer ser jeg at Norge har funnet et perfekt kompromiss mellom "sosialisme" og "kapitalisme". Det betyr at vi har et livsviktig helsesystem som fungerer, i motsetning til Cuba. Samtidig har vi et helt nødvendig "amerikansk innslag" i form av private alternativer. Helt nødvendig for ikke å ende opp med "evig" venting i "køen".
Det så jeg så sent som i januar da isjasen slå meg helt i bakken. Takket være at det private Unilab i Sandnes kunne ta RM-undersøkelse på  flekken (mot betaling) ,fikk jeg avklart øyeblikkelig hva som plaget meg. På akutten på SUS ble jeg sendt hjem, på tross  av at jeg knapt kuinne bevege meg! Jeg måtte sannsynligvis ventet en måned for samme avklarig gjennom det offentlig etter henvisning av min fastlege.
Så litt "amerikansk" er helt nødvendig for at vi ikke skal ende opp som Cuba. Selv om de mest fanatiske på norsk venstreside anser ethvert privat foretagende innen helse som den forskrekkelige vederstyggelighet. Det interessante er at venstresiden har tatt patent på ordet "helseprofitører". Men alle de tusenvis som arbeider for det offentlige i norsk helsevesen, er ikke disse også en form for "helseprofitører"?  De lever jo av å arbeide i det offentlige helsevesenet!! All ære til alle disse som virkelig står på for pasientene, men er deres "helseinntekt" mer høyverdig enn de som privat tjener penger på norske helsepasienter??
Hvis du virkelig skal sette pris på at du lever i et lykkeland som Norge, reis en tur rundt i verden og sammenlikn. Utenom  turistgettoene!
Det første spørsmål en amerikaner lærer er :"hvilke personlige fordeler har jeg av dette"? Den andre setning amerikanerne lærer er :"Saksøk ved første og minste anledning"!!

lørdag 6. april 2019

Cubus/Dressman og Sentrumsforeningen i samme båt

Over hele førsteside i Dagens Næringsliv av i dag (6/4) brettes Varnergruppens (Cubus/Dressman +++) sine problemer ut  for all verden å lese. 700 millioner i salgsnedgang siste år! Sjefene innrømmer glatt at de er blitt tatt på sengen av den eksplosive handelen på nettet.Mens Egersund Sentrumsforening er en liten mikrobe på det særdeles utfordrende hav ved navn detaljhandelen i Norge, så er Varnergruppen en gigant. Men utfordringene er presis de samme!! Hvordan overleve framtiden? For nå er det snakk om overlevelse!!! Å tro noe annet er å stikke hodet i sanden og baken i været.
Som traktoren revolusjonerte landbruket tidlig på 1950 tallet,  revolusjonerer nå netthandelen detaljhandelen. Og den største aktør på dette området er  Amazon. Som har skremt vettet av alle "fossilene" som ikke forstår hverken nåtid eller framtid.
Og Amazon er nå på full fart inn i Europa. Og de dårligste butikkene har all grunn til å skjelve. Det er fordel for forbrukerne at disse dårlig service/varer/opplevelse forsvinner. For varehandelen kan i det store og hele takke seg selv for butikkdøden.
Det mest interessante med dagens artikkel (flere sider) i DN er at Amazon er på full fart inn i Europa med fysiske butikker!!!!
Amazon har forstått at du må ha en kombinasjon av fysisk butikk og nettbutikk for å møte framtiden. Det har tydeligvis ikke "frie sentrumsbutikker" over det ganske land fått øyene opp for.
  
Men Amazon åpner opp for et marked av helt originale spesialforretninger ved siden av kolossene. Er butikken original og spesiell nok, har den intet å frykte for framtiden. "Krise og muligheter er nemlig to sider av samme mynt"!

For min egen del er jeg på nettet på min helt originale måte. På baksiden av kvitteringene stempler jeg følgende:
"Google disse to ord Australia Egersund- så finner du enkelt fram til den mest Australske butikk i Europa".

Funker som bare det- uten et eneste øre i konsulent "honorar"!!

Og med den magiske Dinglebenken (fullt trøkk i hele dag) som effektiv medhjelper, ser jeg personlig lyst på framtiden. (Men jeg skulle gjerne fysisk vært 25 igjen)!!!


onsdag 3. april 2019

Å laaangsomt bli "litt pensjonist" i en døende sivilisasjon

Fordelen med fast ansettelse i det offentlige Norge er at du har en lønn du kan leve av og at du dermed får en trygg pensjon. Minuset et at det er "på hodet ut" når du har nådd aldersgrensen. For de som ikke har forberedt seg på å måtte si farvel til et sosialt og berikende arbeidsfellesskap,  kan det bli en brutal overgang.
Fordelene med å være "butikkeier og selvstendig næringsdrivende" er at du selv kan bestemme når "du vil gå av" (forutsatt god helse). Minuset er at du driver med så pressede marginer at du ikke kan ta ut nok lønn som grunnlag for en anstendig økonomisk pensjonstilværelse. Blandt de forskjellige pensjonisttyper kalles sånne som meg (tusenvis!!) for "Kanoen". "Kun pensjon fra folketrygden.
Typisk for selvstendig næringsdrivende som ikke har spart til pensjon. Har magre pensjonsår i vente."  Jotakk, for meg endte det med minstepensjon!
2011 endret det hele for meg. Da kom pensjonsreformen som betydde at du kunne tjene så mye du ville ved siden av pensjonen uten at den samme pensjon ble avkortet med en eneste krone. Siktemålet for meg da var 2019, Du kan tjene opp pensjonspoeng helt til du er 75, som jeg rundet 29.3. Disse årene med voldsom Australia-satsing la grunnlaget for der jeg er i dag. Med fullstendig økonomisk ro i sjelen. Gudene skal vite at det gjennom årene har vært myyye uro i så måte.
Det plutselig utbrudd av voldsom isjas natten til 26.1 endret helt mitt livssym på framtiden. Skulle jeg noensinne bli frisk igjen (bevege meg normalt), kom forretningsvirksomhet i aller siste rekke. Og med nye fenomenale og skånsomme sko fra Sporty er jeg nokså nær målstreken. Jeg danset i dag opp alle trappene i rådhuset uten å holde meg i rekkverket. Jeg hadde et ærende til Dagfinn Myklebust. Hun som åpnet døren på toppen var vår kvinnelige rådmann! Wooow!!!!!
Da jeg trenet meg opp gjennom hele februar og delvis mars med sykling mellom 1100 og 1300 (Slettebø, Bakkebø, Mjølhus og mere til) , la jeg etter sykkelturen inn to timers "pensjonist-tilværelse"  på Eikundas folkelige kafe med mye kaffedrikking og lett konversasjon med mange i min alder og fra min meget utstrakte bekjentskapskrets.
Der fikk jeg også den nødvendige distanse til sentrumsbutikkene og ser de voldsomme utfordringene detaljhandelen i småbyenes sentrum (overalt i Norge) har fått. Det er usigelig trist (etter kaffidirikkingen) å sykle ned Elvegaten og oppleve tomheten i en gate som i min barndom og ungdom sydet av liv! Elvegaten (og alle andre gater i Norge i samme situasjon) er jo nå redusert til intet annet enn kulisser i en døende handelssivilisasjon.
Jeg åpner butikken nå fast 1100-1500. Det er mer enn nok! Patruljer gågaten en hel dag mellom 0900 og 1700, så vil du nok få bekreftet denne min påstand! I tillegg legger jeg nå inn en kaffepause på Eikunda daglig (1200-1300) etter å ha sjekket postboksen. Kommer folk langsveisfra står det på døren at det bare er å ringe 5149100 for å få hjelp.
I kaffetimen er det interessant å betrakte folkelivet på Eikundas Kafe!. Denne "sosiale happeningen" har beriket mitt liv etter isjasen og vil bli et fast innslag i de nærmeste år utenom sommersesongen (forutsatt at helsa holder seg på nivå som nå).
Isjasen ble "en velsignelse i forkledning" i den forstand at jeg kan nå  kan trene på å være "litt pensjonist". Samtidig har jeg den enorme sosiale fordel at jeg har en base yrkesmessig som jeg kan holde igang forhåpentligvis i mange år framover. Og treffe maaange interessante mennesker fra alle deler av kloden. Men sannelig har det vært mye svette og grublerier underveis før jeg kom dit. "Når ting går for lett, blir man fort dum", skriver Maxim Gorkij. Helt riktig! Den beste motgift mot "å bli dum" er saftig med prøvelser og motbakker i livet. Helt nødvendig for et komplett liv!!