tirsdag 23. april 2019

Blir politiske IS-korrekthet Norges undergang?

I en interessant artikkel i DN sist lørdag lanserte den svært så oppegående forfatter et (for meg) selvsagt faktum. IS sin ideologi er å utrydde vestens demokratier og erstatte disse med de mest uhyggelige Sharialover. Artikkelforfatteren var inne på at "offentlige mennesker" som aktivt går inn for å slippe inn IS"enker" og deres avkom i Norge er å regnes som landsforrædere. Artikkelforfatteren har nok mange ansvarlige nordmenns fulle støtte.
Det de naive politikere ikke forstår er at den sataniske indoktrineringen som foregår i barnas sinn helt fra de er små , er kursen mot landest undergang hvis vi får inn nok av de hjernevaskede selvmordsbombere.
Det samfunn som eksempelvis de nordiske land har brukt århundrer på å utvikle, kan gå fløyten uhyggelig raskt. Når IS tar på seg ansvaret av terrorbombingen på Sri Lanka viser det bare at IS ikke er utryddet, på langt nær. Disse usiviliserte kriminelle dyr i menneskeskikkelse har bare endret taktikk. De lever med en "religiøs" kriminell idologi som er totalt uforenlig med alle andre siviliserte menneskers livssyn.
Som brutale og fengslede mordere har sin kvinnelige "fan-skare" som sender kjærlighetsbrev til uhyrene bak murene, så har IS-monsterne utenfor murene sine uaktsomme medløpere, tro det eller ei. Og det er de naive og politisk korrekte, Og ettersom en viss prosent av mediafolk virrer rundt i denne leiren, så har disse hodeløse med misforstått stort hjerte offentlig definisjonsmakt.
Og da er det bare å stemple samfunns-ansvarlige poltikere som "brunsvidde rasister" osv. osv. osv.

Jeg vil få gjenta et faktum jeg har blogget om tidligere. Internerte IS-mødre har lært opp sitt "ormeyngel" å steine kvinnelige muslimer i interneringsleirene som ikke gikk tildekket i burka. Så hvis mange nok IS-enker med nok hjernevasket avkom ankommer Norge, så kan helt sakesløse mennesker bli ofre på sikt. Ofre for hjernevaskede selvmords-drapsmaskiner.
Milliarder av mennesker er på en eller måte hjernevasket. Meg selv inklusive. Og selv med den nokså harmløse "hjernevaskingen" i min barndoms sekt, erfarte jeg hva som selv her kunne skapes av organisert åndelig rasisme og livslangt hat mot alle annerledes tenkende.
Og når du får dette svineri konsentrert og mangedoblet i i tilstrekkelig mange islamske drapsmaskiner, trøste og bære oss alle!

Tilgi dem ikke, fordi mennesker i maktposisjoner og  med toleranse uten grenser, de vet hva de gjør. 

For de ekstra interesserte, er det bare å få tak i DN utgitt på påskeaften. Så vil dere få erfare at jeg ikke med dette blogginnslag driver med "fake neews".