lørdag 20. april 2019

Hvordan ble Adam og Eva skapt??

Som jeg har blogget før- skal du forstå religion må du forstå historie, politikk, psykologi, geografi og seksualdrift  De aller fleste sekter verden over er først og fremst sosiale konstruksjoner. Og limet som holder dem fast er vane, sosial trygghet, åndelig  latskap, gruppepress og generell uvitenhet og menneskefrykt.
En bekjent av meg opplyste meg som tenåring at "sekten din har ingenting med religion å gjøre, men alt å gjøre med et sosialt fengsel". Den innertieren fikk meg til å bråvåkne og "se lyset".
Det er interessant å lese at en forbausende stor prosent-andel av det norske folk (mange "ugudelige") faktisk  tror på at Kristus stod opp fra det døde "på et eller annet vis". Like forbausende er at en like stor prosent av amerikanerne er fullt overbevist om at "Gud" skapte jorden på 6 dager sånn omtrent for 6000 år siden. Og dette tror de på i 2019!
Gruppepresset innad i sekter kom forferdelig til uttrykk den gang rundt 900 medlemmer av en sekt i Sør-Amerika begikk kollektivt selvmord etter ordre av "pastoren". I min barndoms sekt kom presset i form av at i en periode (1906 til ca 1936) skulle "alle nyfødte i sekten" skulle kalles KP/PK etter analfabeten Per og hans "husholderske" Kristina. Man kan jo le av dette i dag og lage det til et underholdningsinnslag  som  hos Johan Aakre i Grand-kjelleren, Men det er mye annet innen det lokale "kristenliv" siste 100 år som i så måte kunne blitt kanon revyinnslag.
Som 100 % fritenker (ikke ateist!) er det fascinerende å betrakte hvordan selv de mest intelligente medmennsker sitter fullstendig fast følelsesmessig i de mest absurde "tros"-forestillinger. Sannelig er tanken ordets trell! Personlig har jeg 100% toleranse for enhver vrangforestilling. Jeg har vært der selv og vet hvor mye som skal til for å komme seg ut av "fengselet".
Jeg har stor sans for hvordan en kjent norsk poliitiker punkterte motparten i en opphetet diskusjon. " Jeg skal til døden kjempe for  min motparts rett til fullt ut å uttrykke forvirringen som råder i hans sinn"!!
Det opprinnelige Samfundet (grunnlagt rundt 1890 bl.a. av min oldefar Theodor Sagland) har  delt seg opp flere ganger. Siste runde var fra 1990. Og det var interessant. Det var svoger mot svoger. De "som gikk ut" fra "den lille fyrstikkeske" gikk nå over i "den store fyrstikkeske", DELK. Men det gode humøret ble igjen i "den lille fyrstikkeske". Grav-alvoret derimot,  blomsteret opp i den lokale avdeling av DELK.  De grunnla merkverdigheten"Dalane Kristne Skole" (nå nedlagt) og ble fanatiske Israel-tilbedere. Israel ble det lovede land. Ironien er jo at disse som regner seg som "norges mest kristelige" egentlig nå har konvertert til jødedommen. Jesus var jo jøde. Hvordan "de siste dagers hellige" får dette regnestykke til å gå i hop, går helt over min ringe forstand.
Så var det spørsmålet om hvordan Adam og Eva ble skapt. Fiks ferdig og fullt utvokset kjønnsmoden? Dette spørsmål er lite belyst i Bibelens eventyrbok. Jomfrufødselen derimot!!

Hitlers geniale propaganda-minister Goebbels uttalte en gang den lange setning som all verdens religioner er basert på: "Gjentar du en løgn OFTE nok, vil tilslutt den som VET at det er løgn,  ANTA  den som sannheten".
Goebbels må smile lurt i skjegget når han betrakter sin aller mest ivrige disippel in action. Og denne disippel går enda lenger i sin gjentagende løgnaktighet enn selv Goebbels. Denne disippel klarer det kunststykke å gjøre den udiskutable sannhet til løgn og kalle de sanne fakta for "fake news". Goebbels byer seg dypt i støvet for fanatikernes nesegrust tilbedte keiser, Donald Trump.