fredag 30. juni 2017

Sekten Samfundet kriminell organisasjon kamuflert som kristendom.

I disse Trollpikk-tider kan det være godt med litt avveksling på min blogg. Avveksling og avveksling fru Blom, jeg tvinges inn på banen igjen omkring et emne jeg har terpet flere ganger tidligere. Og det er at de lokale tvillingsekter Samfundet (lommelendingene) og Det Almindelig Samfund (perane) er i struktur kriminelle organsisasjoner som holder sakesløse personer psykisk fengslet i en kombinasjon av primitiv hjernevasking og organisert pengeutpressing. Alt dette har jeg vært innom flere ganger før, detaljert forklart hvorfor jeg vet dette, og regnet meg ferdig med saken. Mye mer interessant med Trollpikken. Den er det internasjonal schwung og reisning over.
Men , en artikkel i Aftenbladet forleden, forlanger at jeg  tar en runde til. Etter at Fædrelandsvennen har kraftig belyst de kritikkverdige forhold innad Samfundet, kom søsterorganet Aftenbladet på banen og skriver at i 2012 vedtok styret (Samfundet) at de fortsatt ikke kan akseptere NOEN ANDRE KIRKESAMFUNN I VERDEN. For alle kirker de kjenner til "fører falsk lære".
Tygg på den!!!
I en verden med rundt 7 milliarder mennesker, er det kun disse ca 2000 "utvalgte" i Kristiansand/Egersund som er de eneste utvalgte til å komme til en eller annen himmel.
Alle andre er mindreverdige "undermennesker". Adolf Hitler inkluderte iallefall mesteparten av Tysklands befolkning og nordmennene (!) (ekte aryer) blandt overmenneskene.
Som jeg tidliger har påvist er Samfundet først og fremst en forretningsorganisasjon som kamuflert som "kristelig", håver inn penger på pengeutpressing av sine stakkars åndelige slaver. Og ikke bare nok med det, Samfundet har lurt Den Norske Stat trill rundt med å få store tilskudd til skoler under dekke av religionsfrihet. Du snakker om fake news! RELIGIONS-UFRIHETEN GRINER MOT DEG!! Og dette svineri finansieres av den norske stat som tar dine og mine skattepenger for å fylle opp kontoen til denne kamuflerte (åndelige kriminelle organisasjonen)!!
For hva som ikke er fake news er regnskapstallene for denne uhyggelige organisasjonen. Jeg googlet i dag resultatet for 2015. Inntekt rundt 20 millioner og rundt 150 (!) bokførte millioner som formue!! Og jeg som trodde det var umulig å tjene to herrer, Gud og Mammon!
I et leserinnlegg i dag i DT undertegnet av to representanter for det "kristelige" bakstreverkparti "De Kristne" (alle andre er tydeligvis ukristne) er overskriften " Kvalifisert til å dømme"? Leserbrev-skribentene bejamrer seg over at barneombudet legger seg borti barneoppdragelsen hos det hjernevaskende Samfundet. Barneombudet er tydeligvis ikke kvalifisert til å mene noe om dette.
Men jeg kan forsikre disse fortreffelige pietist-agentene om at er det noen person noen dette land som er overkvalifisert til å mene noe om disse horrible forhold, så er det sannelig undertegnede!!
Jeg føler en dyp sympati med de menige medlemmene i disse tvillingsektene. Tilfeldighetene har ført dem inn i et system som er ytterst nedverdigende for dem. Ingen dag i året føler jeg mer kvalme enn på 17. mai hvor Ola og Kari går i tog og synger om "vårt dyre fedreland". Et land som i 2017 fortsatt sponser åndelige forbryterorganisasjoner som fra barndommen tar fra disse jordens fordømte en helt vesentlig menneskerett, nemlig religionsfriheten.
En mann har kuttet Trollpikken og gitt Norge, Rogaland og Eigersund en gratisreklame som ingen annen enkeltperson i Norgeshistorien. Ingen personer er døde, lemlestede eller konstant åndelig terrorisert. (Det er dog grovt hærverk). De psykopatene i de to tvillingsektene som gjennom 127 år har drept de åndelige utviklingsmulighetene  hos tusenvis av uskyldige medmennesker, betales av staten for å holde fram  med terroren!!! Vedkommende som har kappet en stein i utmarken, risikerer fengsel. Et mulig kort fengselsopphold som signal at man  ikke bare kan ta seg til rette på denne måten på annen manns eiendom. Hvis det i sammenlikning skulle utmåles straff for sektenes psykopater, burde dette innebære livstid bak murene.. Denne blogg er skrevet utfra mitt særdeles subjektive ståsted. Og jeg har fra det samme subjektive ståsted uttrykket meg meget forsiktig. Det skal gudene vite! Og de vet!!! Som for eksempel at jeg blogger dette i kanonhumør og har fokus på de virkelige viktige ting i den store verden. Eksempelvis farven på Donald Trumps tupe.


mandag 26. juni 2017

Trollpikkken blir ENORM, katastrofe eller eventyr

Hva Ketil Bentsen satte i gang da han lanserte Trollpikken, hadde han nok ikke den fjerneste anelse om hvilken sensasjon dette skulle utarte seg til. Og etter vandalismen natt til lørdag, er det skapt en ny tidsalder- før  og etter Trollpikken. Ånden er ute av flasken og er nå berømt til og med internasjonalt. Og Trollpikken har på sikt et enda større turistpotensial enn både Kjerag og Prekestolen. Årsaken er tilgjengeligheten, og kort og overkommelig spasertur for de aller fleste. Og i selfienes og Facebooks tidsalder, er Trollpikken omgitt av litt erotisk mystikk. Og nå ikke minst dramatikk etter helgens vandalisme og påfølgende eksplosjon i mediene.
Denne virkeligheten-overgår- fantasien historien kan enten ødelegge og forsøple Trollpikkens omgivelser totalt for framtiden, eller sprøyte inn en ny og magisk tidsalder for turismen i Dalane. Det er noen viktige faktorer som må på plass for å unngå en turistkatastrofe  som Island nå opplever. Barcelona , Venedig og Dubrovnik er allerede så forsøplet av turisme at alarmen er gått for lenge siden.
1. Rogalands turistmyndigheter sammen med Eigersunds politikere må øyeblikkelig innkalle alle berørte grunneiere til et konstruktivt og fremtidsrettet møte for å møte den kommende turistflommen (den kommer !).
2. Det møtet må resultere i at det er på plass nok parkeringsplasser og toalettkapasitet så snart som råd er.
3. Det må bli tilrettelagt turvei inn til Trollpikken i samarbeid med de berørte grunneiere. Grunneierne må være med i førersetet fra dag en!!
4. De ansvarlige myndigheter må være krystallklar på at alle direkte inntekter fra turistene til Trollpikken skal tilfalle grunneierne. Jeg tenker da på parkeringsavgifter, toalettavgifter, restarurantdrift, butikkdrift med salg av originale souvenirer osv. Grunneiernes slektninger skal ha fortrinnsrett til alle stillinger innen salg og service i forbindelse med turistdestinasjon Trollpikken.

Her må tenkes innteksmuligheter. Jeg opplevde turisthordene i Slottet Sconbrunn i Wien. Det kostet 5 kroner å benytte toalettene. Jeg opplevde restauranten på byfjellet i Ålesund. Det kostet 10 kroner å benytte toalettet for ikke-gjester.
Her har nå Eigersund en enestående mulighet for å tenke helhetlighet og konsekvent forretningsmessig rundt en i internasjonal sammenheng  helt enestående og magisk turistopplevelse.
Jeg vil lufte ideen om at det blir fysisk bomstasjon ved Mjølhus bru. Du må stikke inn et bankkort for å åpne bommen. Beløpet går rett inn på en konto for vedlikehold av parkeringsplassen, restauranten, toalettene, stiene og veiene i forbindelse med Trollpikkens "nasjonalpark". ( De fastboende har selvfølgelig frikort som åpner bommen). Jeg kan tenke meg sats 100 kr. for personbil og 1000 kr. for buss. Dette vil sette en effektiv stopper for forsøplingsturisme på sitt verste. Hvis det viser seg at dette bare kanaliserer trafikk over Veshovda, er det bare opp med en bom der også.
For hvis ikke alle konstruktive krefter rundt Trollpikken tar høyde for katastrofemuligheten fra første stund, hjelper det ikke det minste med å få Trollpikken restaurert til tidligere "glorie".  Da bruker bare vandalene dynamitt i neste omgang. Sann mine ord! Dette blir enten et eventyrlig kapittel i Rogalands turisthistorie, eller søppelturismen som ødelegger Trollpikkens omgivelser for alltid!!
 

fredag 23. juni 2017

Trollpikken bør skiftes ut med Trollpeisen.

Lederen i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, uttaler til Stavanger Aftenblad at Trollpikken kan vokse seg større enn Prekestolen i løpet av få år. Det etter at hun selv har stått på og befølt den gigantiske stein-ståpikken inn av Sletteid. Hun har sannsynligvis helt rett! Denne steinformasjon er som skapt for selfier på internett, hvis det er noe reisemål i verden som er det!!
Lokalpolitikerne bør være klar over dette fra første stund og få med grunneierne på laget. Og ikke minst legge til rette for stor nok parkeringsplass og toalettfasiliteter! Vi skal ikke ha tilstander som langs veien til Prekestolen. Med avføring alle vegne langs stien. Nok parkerings- og toalettkapasitet fra første stund. For turistinvasjonen, den kommer!
Når det gjelder navnet på ståpikken,så er det klart at Trollpikken ikke på noen måte er ideell. Det er for flatt og primitivt-vulgært. Bare tenk på hvis formasjonen hadde vært en gigantisk utgave av en vagina. Å kalle denne da for troll-osv. går bare ikke. Det ville gitt hele kommunen et harrystempel som hadde gjordt det flaut og pinlig for noen hver av oss som bor her.
Å si til ungene at "i dag skal vi en tur til Trollpikken" er vel heller ikke ideelt når man tar i betraktning av at en sunn barneoppdragelse består i å lære ungene opp i å være varsomme med banning, kraftuttrykk og slibrig språk.
Når ordfører Odd Stangeland på TV vrir seg og kaller Trollpikken for Trollpiken med to p-er skal man ikke gjøre seg lystig over dette. Han har min fulle forståelse.
En annen årsak til at Trollpikken er feil navn, er selve dimensjonen. Det menneskelige hankjønn er utstyrt med penis som kalles pikk, darre osv. utfra dialekten. Alle målinger gjennom tidene viser at snittstørrelsen er 14 cm pluss/minus med full reisning.
Det er derfor en grov fornærmelse mot alle troll å kalle den svære steinreisningen inn av Sletteid for pikk! Her må det sammenliknes med helt andre hannlige kjønnsorganer, og da passer det med den velvoksne redskapen som eksempelvis hingsten og oksen er utstyrt med. Og den kalle ifølge norsk ordspråk for peis. Og er av et helt annet kaliber enn de "stakkarslige greiene" menneskets hankjønn er utstyrt med.  Og da ligger det i kortene at det selvsagte navnet på steinformasjonen inn av Sletteid blir for framtiden Trollpeisen. Det er saftig nok til at alle øyeblikkelig forstår hva det dreier seg om når de ser bildet. Trollet er fornøyd,ordfører Odd Stangeland kan si navnet på TV med en humoristisk glimt i øynene, og ingen skal beskylde Eigersunds befolkning for å være hverken snerpet eller humørløs! Og fortsatt er første bokstav P!!
Hvis det er noen person som skal tildeles årets idepris i Dalane, så er det sannelig Kjetil Bentsen! Jeg tror ikke han selv er fullt klar over hva han har avdekket og satt i gang. Derfor fortjener "snart Dalanes fremste reisemål" et navn som matcher denne magiske steinformasjon. Et navn som har noe av eventyret over seg, er saftig folkelig og humoristisk, og samtidig passe anstendig at det tåler å bli omtalt på fjernsyn og komme på trykk, uten at noen som helt oppegående person med normalt humør har den aller minste grunn til å ryneke på nesen.
Når jeg hører navnet pikk, tenker jeg eksempelvis på kaniner, skogmus og desslike. Når jeg hører ordet peis tenker jeg på avlahingster og avlsokser- og ikke minst Troll!
Jeg ser fram til den dagen (om ikke alt for lenge) at ordfører Odd Stangeland offisielt åpner turstien til Rogalands hurtigst voksende turistattraksjon og kan med største selvfølgelighet ønske velkommen til  den magiske Trollpeisen!!
  

mandag 19. juni 2017

Tyskerbru og Eigersunds politiske rasisme

Økonomisk vanvidd er bare fornavnene på det økonomiske, politiske og byråkratiske galematias som nå utspiller seg  i Lundeåne rundt tidligere Tyskerbru.
Når en representant for KrF nå uttaler at det føles" som å dette ned i et svart hull" når DT åpenbarer på første side nå fredag at "konstnadsoverskridelsene" vil bli betydelige, så kan jeg bare istemme " o salige enfold".
Var det opp til meg, skulle alle de poltikere i Eigersund som har hånledd av FrP  sin ansvarlige og kontante opptreden i denne verkebyll, forsvunnet for godt ned i dette politisk svarte hull og aldri dukket opp igjen.
Det som  politisk skjer i Frankrike nå, bør også skje i Eigersund, hvis samme Eigersund skal utvikle et samfunn fri for politikerforakt. Sosialistene og de konservative i Frankrike er nå plassert på sidelinjen etter valgrevolusjonen. Det samme bør skje i Eigersund med SV, SP, KrF. Høyre, Venstre og AP. Deres tid er(for meg subjektivt) omme. Jeg har fulgt med deres uansvarlige samfunnsopptreden lokalt i flere viktige saker de senere år. Sannelig har de gitt føde for en gjennomgripende politikerforakt.
De disse partiene i Eigersund har til felles med deres moderpartier på landsbasis, er en gjennomtrengende politisk rasisme overfor FrP.
Når FrP i dette totale galehus rundt flomsikring i Lundeåne regelmessig har  etterlyst konstnadskontroll vedrørende fremdriften av dette prosjektet, har de andre politiker-representantene i sin selvtilfredse og selvnytende politiske rasisme hånledd av FrP. "Så, så, dette går greit".
Hvis jeg våknet i morgen og fikk opplyst at fra nå av var alle andre partier i Eigersund, untatt FrP, historie, ville jeg følt en glede som er vanskelig å beskrive. Nå  kunne vi starte helt fra scratch!
Hadde jeg fått bestemt, skulle (som i Frankrike) et helt nytt og mye mer politisk ansvarlig landskap åpenbaret seg i Eigersund. Av de som nå er folkevalgte i Eigersund ville jeg (foruten FrP) tatt med meg Kurt Sæstad. Akkurat han ville jeg at skulle stått i spissen for den helt nødvendige bygging av en ny framtid for kommunen. Skal det fortsette i samme tralten som nå, vil de nåværende politikere være like effektive som den rustne gravememaskin som står på toppen av Sandersvingen.
Arnt Olav Klippenberg skrev i forbindelse med vanviddet, at han var redd "for å såre noen" med kritikk i forbindelse med de  forhold som nå råder i saken om flomsikring. Jeg kunne ikke vært mindre enig.
Jeg skal derfor ta en lignelse som enhver vil forstå. Et avkom av en av Egersunds "kjente familier" åpner klinikk i byen under profesjonen "kirurgisk fotpleie". Men så viser det seg at mesteparten av pasientene får føttene helt ødelagt og ikke lenger  kan gå normalt uten store smerter.
Skal jeg følge min (nesten uerstattelige venn) Arnt Olav sitt resonnement, skulle ingen som helst kommet med den aller minste kritikk, ettersom det kunne såre kirurgen og hans nærmeste familie.

Jeg håper jeg at jeg med denne nødvendige kanonade i denne sak sårer samtlige av de politikere og byråkrater,  ansvarlig for titall millioner overskridelser, så ettertrykkelig, at de faktisk vurderer om det ikke var best om de takket for seg. Og det gjelder helt  til topps i det byråkratiske og politiske hiarki hvor lønningene ligger godt dobbelt over det som er vanlig  for den ansvarlige skatteborger som må finansiere den økonomiske katastrofen. Helt til slutt vil jeg presisere at min ramsalte kritikk ikke gjelder personer,  men posisjoner!! Hva enten de som bekler disse posisjonene heter Tante Pose eller Donald Duck, er meg revnende likegyldig. Men jeg sitter ikke her og høflig (les feig)  lar disse forhold passere ukommentert! 

Tyskerbru og Eigersunds politiske rasisme

torsdag 15. juni 2017

Nye tyskerbru kler lokalpolitikere/byråkrater splittnakne

"En kamel er en rasehest som er trukket gjennom en komite". Salig Winston Churchills minneverdige ordtak passer som hånd i hanske til det (fra mitt subjektive ståsted) byråkratisk/politiske vannvidd som utspiller seg rundt planlegging av ny tyskerbru. Og vanviddet har et (for meg) klart kriminellt innslag. Uten å undersøke det minste rundt eiendomsforholdene til grunnen i Nyeveis-enden rundt brua, har politikerne/byråkratene med ordfører/rådmann i spissen tatt seg til rette. Inntil de ble tvunget til retrett og hele brobyggingen ble satt på vent.
Dette er jo en miniutgave av superskandalen i milliardklassen rundt nye Berlin Lufthavn. Grunnet ekstrem inkompetanse og innblanding fra udugelige/uansvarlige politikere og byråkrater må antagelig hele dette rådyre bygningsvannvidd rives til grunnen.
I de mer enn 70 år jeg har bodd i sentrum har Tyskerbrua vært oversvømmet flere ganger. Den har ikke rikket seg en millimeter. At den fikk har medfart av "100-års flommen" desember 2015 skyldes løse trær og annet drivgods.
Hvis jeg hadde vært ordfører med ansvarsfølelse overfor både naboer, kommuneøkonomien og naturomgivelsene, ville jeg henvendt meg direkte til ledelsen i B&G med følgende oppdrag.
"Kommunen ønsker en ny bro like lite prangende som den gamle, men så forsterket at den tåler mange 100 års flommer". Da hadde ny tyskerbru vært på plass nå. Enkelt, billig og effektivt.
Et av de andre ordspråkene jeg har på veggene, er fra Qualiffiti. "En konsulent er en mann som låner uret ditt, forteller deg hva klokken er - og så sender deg regning".
Det er derfor de overbetalte, og  altfor ofte ubrukelige konsulentene verden over ligge på kne hver morgen og sender alle verdens guder følgende bønn : " O hellige vesen, vennligt øk inkompetansen, udugeligheten, uvitenheten og ansvarsfraskrivelsen til all verdens politikere og byråkrater, slik at vi kan daglig pleie vår grådighet til minst titusenkroner timen".
B&G er når det gjelder kompetanse innen veibygging i absolutt Norgestopp. Hvem er mer egnet til å lage en råsterk, transporteffektiv Tyskerbru enn nettopp B&G? For ikke å snakke om kostnadseffektiv, ettersom rådyre og helt unødvendige konsulenter ikke er med i bildet i det hele tatt.
Som nå saken står, burde det vært et politisk økokrim naboene kunne henvendt seg til. Det byråkratiske rovdyret har vist sin styggeste side i denne lite ærerike sak.
Først vil rovdyret glefse til seg privateid grunn. Så vil det samme rovdyr sørge for at det blir helt umulig for de samme privateiere å føre et skjermet og anstendig privatliv som den politikse/byråkratiske overklasse i Eigersund tar som en selvfølge.
Og som ikke dette var nok. Når denne beleirede nabo tar for seg litt uskyldig utskifting av et stakittgjerde, så viser det samme rovdyret sitt virkelige sanne ansikt. Solide dagbøter takk!

Det eneste humoristiske innslaget i denne helt avslørende saken, er at noen av byråkratene og politikere plutselig er blitt eksperter på brokonstruksjoner, spesielt vippebroer. Vippebroer er noe som brukes på elver med stor båttrafikk.Og andeløpet begynner som kjent nedenfor Tyskerbroen.
Hvis de involverte byråkrater/politikere vil komme fra denne skandalen med  allerminste ære i behold, bør de øyeblikkelig legge seg paddeflate og halshugge kontant minste antydning til dyrking av prestisje. Og kontakte B&G som allerede er i gang med maskiner kloss ved Tyskerbrua.

onsdag 14. juni 2017

Politikk/religion er gjennomgående grunnlagt på svindel

1. Menneskets nervesystem kan ikke skildne mellom en innbilt eller virkelig erfaring.
2. Gjentar du en løgn ofte nok, vil til slutt de som vet at det er løgn, anta løgnen som sannhet.
3. Menneskets tanker er ordenes trell.
Disse tre elementene er selve bærebjelkene i all verdens religioner og politiske bevegelser.
Og når det gjelder den grunleggende løgnaktigheten i religion og politikk, er den mest infame løgn den objektive og virkelige sannhet som aldri blir fortalt.
Jeg kan forsikre mine facebookvenner at jeg til de grader vet hva jeg snakker om når det gjelder religiøs hjernevasking,gjentakelse av løgn og den drepende setningen "Det står i Skriften".
Så hvis det hadde eksempelvis stått i skriften at begravelse var en vederstyggelighet, men at alle skulle kremeres og støvet spres for vinden, slik at vi alle kunne gjenskapes på den ytterste dag i ny og ungdommelig drakt; da hadde vi ikke hatt begravelser i dag. Og det hadde jo vært meget demokratisk og hadde ikke kostet titusener som det gjør i dag.
Når det gjelder de tre punkter øverst, så fikk jeg meg en aha-opplevelse forleden dag. Jeg har alltid tatt for god fisk at Marthin Luther slå opp sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Jeg har selv stått ved døren.Nå viser det seg at dette er oppspinn. De 95 teser er grie nok, men Luther har aldri nevnt dette med et ord. Fantasifortellingen er det Luthers nære venn Philipp Melanchthon som er opphavet til.
Og dette er kun snaue 500 år tilbake i tid. Hva da med Bibelen, Koranen og Talmud som går tilbake 2000 år i tid? Kan man stole på en eneste av de "sannheter" som står på trykk?
Jeg vil anbefale en selskapslek som særdeles avslørende om hvor lite man skal stole på "innbilte erfaringer". Sett rundt 20 personer på en langbenk. Så hvisker første person en setning inn i øret på sidepersonen. (Setningen er skriftlig og skjult for de andre). Når den opprinnelige  setning har blitt hvisket gjennom de tjue personer, skal siste person på benken skrive ned den setning som hviskes inn i vedkommedes øre. Og så sammenlikner man setningene! Prøv det en gang, og du vil få ekspressutdannelse i psykologisk forståelse.
Min liberale fader (den eneste i min barndoms  religiøse galehus-sekt) hadde en gang gitt meg en bok om jordens historie. Den leste jeg en gang i da vi hadde besøk i huset av en av sektens kvinnelige psykopatiske fanatikere. Jeg sier til vedkommende:" Vet du at dinosaurene var på jorden i 200 millioner år, og da de døde ut gikk det 60 millioner år før de første mennesker oppsto? Og mennesket har bare vært på jorden i 2 millioner år."
Reaksjonen og "det intense hatet mot opplysning" som veltet ut av fanatikerens øyer vil jeg huske  all min tid."  "Alle vet jo at jorden skal stå i 6000 år og siden oppbrennes! Og Gud skapte jorden på 6 dager. For det står i Bibelen!!" brølte hun så høyt at vi i nærheten burde vært utstyrt med hørselvern.
Og på dette nivået befinner seg eksempelvis millioner av amerikaner seg i dag!
En nåværende stor dansk forfatter beskriver korrekt kristnedommen som "en museumsreligion". Han kunne tatt med jødedommen og islam i samme slengen.
Luther gjorde i sin tid opprør mot kristendommens (katolisismen) bruk av avlatsbrev. Hvis du betalte nok avlat til det kamuflerte kapitalistiske åndshorehusets "prester", ungikk du at du og dine nærmeste havnet et visst sted etter døden. De kapitalistiske åndshorehus lever i dag i beste velgående, mer effektive og moderne enn noensinne.
   

tirsdag 13. juni 2017

Gamle Ålesund handelsmessig i dødens posisjon

Ingen andre steder i Norge kan du oppleve den brutale detaljhandels-kollisjon mellom nåtid og fortid mer tydelig enn i Ålesund Som jeg vandret gjennom det gamle sentrums hovedgater, hadde jeg en aldeles intens følelse av å bevege meg i et handelsmuseum.
Etter Ålesunds brann rett etter 1900, ble byen bygget opp igjen av den daværende tyske keiser som var hodestups forelsket i byen. Resultatet er en konsentrert samling av ærværdige og tronenende murbygninger som vel intet annet sted i Norge. Men de krever vedlikehold! Og når nå hele lokalhandelen er flyttet ut til Norges mest ekspanderende shoppingsenter, Moa i Spjelkavik, er der ikke omsetning lenger som kan forsvare høye husleier. Som igjen skulle gått til vedlikehold.
I den tidligere så travle Kongens Gate var jeg innom en gedigen butikk på rundt 500 kvadratmeter, overfyllt av alskens sko, plagg og souvenirer. Den var nesten folketom, og jeg hadde en timeslang prat med innehaveren. Der fikk jeg særdeles mye nyttig viten. Husleien var meget lav. Bare en brøkdel av det han tidligere hadde betalt for et femteparten så stort lokale for 30 år siden.
Det fantes ikke en eneste sportsforretning igjen i sentrum. Men det var mange suvenirbutikker som skulle leve av cruisetrafikken. For Ålesund er en stor cruisehavn, og flere giganter var innom på mitt tre dagers opphold der. Og da flommet det over av turister som gir hele handelsbildet et svært så ensidig og sesong-artet preg.
Men turismen gir også grunnlag til tre svære hoteller, i tillegg til idyllisk-originale Brosundet. Og så har Ålesund i tillegg noe jeg misunner byen, og det er Atlanterhavsparken. Dette akvarium er i kanonklasse. Jeg sammenlikner da med akvarier jeg har vært innom i større byer rundt i verden. Ingen har så spektakulære omgivelser som Ålesund og så stor romfølelse innendørs. Eksempelvis er akvariet i Sydney lite og trangt i forhold. Atlanterparken ligger bare en forfriskende spasertur fra sentrum. Kommet fram føler du deg som "villmarken", bare rundt 3 km fra mitt hotell midt i byen.

Vi har Varberg, mens Ålesund har Aksla. Du kan kjøre til topps, eller du kan gå opp de 414 trinnene som ender ved inngangen til restauranten med veldig utsikt. Skal du til Ålesund, og har nok tid til overs, bare få med deg disse to attraksjonene, Aksla og Atlanterhavsparken. Og så kan du la vemodet skylle over deg mens du vandrer gatelangs "i en tid som en gang var".
Dette som en aldeles voldsom kontrast til " den tid som har kommet og vil bli" i Spjelkavik i bunnen av fjorden, ikke veldig mange kilometer fra Ålesund sentrum. I tillegg til salgsgiganten Moa (utvides kontinuerlig) bygges det stadig ut bosteder her. Om ikke lenge vil det bli en eneste sammenhengende by mellom Ålesund Sentrum og Moa i Spjelkavik. Og handelen vil bli konsentrert hos Moa.
"Gamle" bysentrum som Ålesund er sjanseløse mot handelsgiganter som Moa. Det er for dyrt og omstendelig å parkere. På Moa er det gratis, og så er det rett inn til et "shoppingmekka" som kan ta pusten fra noen og hver. Moa drar  handel fra hele regionen, inklusive Molde.
Som sportshandler gjennom mer enn 50 år var jeg høyligen imponert over størrelsen på XXL.  Den må være landets klart største og mest oversiktlige.  På Moa får du "alt", uten å tenke på vær og parkometere. Greit nok at alle shoppingsentere er like, men de veldige omgivelsene gjør Moa til noe ekstra. Da i sterkt kontrast til nitriste Kvadrat og rotete Sørlandssenteret.
Ålesund er sandelig en helt egen reise verdt. Her opplever du både fortid, nåtid og framtid i virkelig svære dimensjoner. Og personlig liker jeg ekstra godt både lynnet og dialekten til den vennlige og smilende befolkningen.


mandag 12. juni 2017

Dette er bare en sjekk

Dette er bare en sjekk.

Virkelig minnerik ekspedisjon til Ålesund

Avgang Egersund pinseaften kl. 14.30 Strake veien Sirdalen-Suleskard-Haukeli-Odda- Vøringsfossen hotell i Eidfjord. Hotellrommet gav meg bakoversveis. Den romstørrelen, den utsikten og den behagelige prisen! På returen  var det selvsagt siste overnatting før Egersund på samme hotell.Sympatiske Bjørg Helene i resepsjonen bekreftet intrykket av en flott og serviceinnstillt stab. Fenomenalt hotell som utgangspunkt for nær-ekspedisjoner til de mange severdigheter. Hotellet er stort nok (rundt 80 rom) til å ha gjestegrunnlag til å holde kjøkkenet på høyt nivå. Neste år skal jeg være flere dager.
Neste dag ble det regn og tåke over Hardangervidda og Ottadalen retning Geiranger. Det lysnet i de siste hårnålssvingene ned mot denne verdensberømte fjord. Både gigangene Union og Geiranger Hotell var smekkfulle. Resepsjonsdamen på sistnevnte ba meg prøve Grande Fjord Hotell. Eieren fra Ålesund sto utenfor og opplyste om at de kanskje hadde et rom ledig. Det gikk i boks! Da jeg skulle betale,  var hotelleier Kenneth noe stresset og hadde ikke helt kontroll over datamaskinen. Stor underholdning! Grande Fjordhotell (ca. 50 rom) har (fornuftig nok) kun åpent tre måneder i sesongen. Hele pakken (sympatisk vertskap, flotte og nyrenoverte rom, de omgivelsene og buffet og frokost på absolutt toppnivå) gjør at du bør blinke deg ut denne ukjente hotellperle hvis du skal overnatte i Geiranger i turistsesesongen.
Neste dag ble det eventyrvær i eventyromgivelser. De voldsomme dimensjoner i det sunnmørske alpelandskap kan gi noen og hver hakeslepp. For ikke å snakke om Trollstigen! Dette bare må du oppleve før du dør!
Jeg hadde forhåndsbestilt 3 overnattinger hos Ålesunds mest originale og minneverdige hotell, hotel Brosundet. De store ord jeg hadde hørt om hotellet på forhånd, var aldeles ikke overdrevet. Gunn i resepsjonen hjalp meg å finne parkeringsplass, og Hilde gjorde en liten vri slik at jeg kunne få litt utsikt fra et lite rom med en ekstraordinær intens atmosfære. Hotellet bare må oppleves, det er i en original klasse for seg selv. Og hele staben var sunnmørsk vennlig og imøtekommende. Og maten var solid og velsmakende! Her skal jeg tilbake neste år!
På hjemveien passet det med to overnattinger på Lom. Jeg hadde nemlig et profesjonellt ærende til Sogndal. Og i så måte ligger Lom helt strategisk til. Og her havnet jeg på Fossberg Hotell. Etter kjøring gjennom Ottadalen med de dimensjonene Jeg fikk et enmannsrom med veldig utsikt. Og frokostsalen er et kapitel for seg når det gjelder innredning som tar vare på tradisjonene! De to frokostene jeg fortærte skulle jeg ønsket at hadde vart i flere timer. Sjelden har jeg sittet i en frokostsal som til de grader ga kulturell innsprøyting for både legeme og sjel. Nevnes må også at i kafeen har Fossberg hotell god og solid mat. Pepperbiffen var faktisk i gourmetklassen. Og så har du i tillegg en av Norges flotteste stavkirker få meter fra hotellet.
Avreisen fra Lom gikk i øsende regnvær og graut-tykk tåke som varte helt fram til Vøringsfoss Hotell. Siste morgen var det imidlertid strålende vær slik at jeg kunne ta en liten retur opp til Vøringsfossen for å legge ut videoer på Facebook som viste en naturopplevelse i absolutt verdensklasse.
Mitt siste måltid på turen var en solid kjøttkakemiddag på Haukeliseter Fjellstue som har gjennomgått totalrenovering. Dette har hevet , det fra før, høye nivået på denne kjente fjellstue maaange hakk.  Så de av mine blogglesere som akter å ta samme turen (forhåpentligvis strålende vær hele uken) vet nå hvilke hoteller de bør benytte for å være sikret en totalopplevelse for livet!!

torsdag 1. juni 2017

Når Gud blir Satans mest effektive terrorist

For de som hopper i stolen av overskriften, kan jeg bare opplyse at det siste terroristangrepet her i vesten (Manchester) ble utført av en hjernevasket ungdom som var helt overbevist om han gjorde en god gjerning i kampen mot vestens "ugudelighet" og skulle få som belønning inngang til paradis.
En av mine hobbyer som fritenker (ikke gudsfornektende ateist) er å studere religionspsykologi.
Med bakgrunn i en sekt har jeg gjordt meg mange interessante tanker vedrørende temaet. Og jeg besitter en viten som ingen ateist er i nærheten av å forstå. Og det er at hvis du angriper et menneskets "tro", så angriper du selve livsgrunnlaget for vedkommende. Salig Ibsen så dette tindrende klart."Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så dreper du det".
Jeg glemmer aldri det sjokket som ble meg påført da jeg i tenårene ble fortalt at "guder var en menneskelig oppfinnelse" og at "religion var intet annet enn organisert overtro". Hele min indre verden raste sammen, og jeg måtte gjennom den nærmeste tid studere temaet grundig for å komme "helt til bunns i den kompliserte materie".
I dag vet jeg følgende:
Alle livsformer på jordkloden er basert opprinnelig på stjernestøv. Så gjennom millioner av år utviklet dette støv seg til bakterier, som igjen resulterte i dinosaurene. Disse ble utryddet av et gigantisk himmellegeme som dundret inn i dagens Mexico, og det ble bokstavelig "mørkt".
Noe av det som overlevde, ga igjen grunnlaget for dagens mest intelligent pattedyr, nemlig mennesket. Vi har 98 % av det samme DNA som sjimpansene. Men vi har en tenkende hjerne, hva menneskeapene ikke har. Den skapning som er nærmest oss intelligensmessig, mener ekspertene er delfinen.
Vi mennesker stammer opprinnelig fra havets liv, vi gikk på land og  i tidens fylde klatret vi opp i trærne i Øst-Afrika. Klimaendringer tvang oss ned på bakken, vi fikk oppreist holdning og spredte oss til utover kloden, Europa, Asia, Australia og Nord-og Sør-Amerika.
Omsider kom boktrykkerkunsten som ble et tveegget sverd. For tanken er nemlig ordets trell. Enkle mennesker "som ikke vil gruble over religion med menneskelig fornuft" henviser i sin tankemessige latskap til "hva som står i skriften". Om det er aldri så mye useriøst sammensurium og regelrett løgn. Selvfølgelig levde Methusalem til han var 1000 år (!)
Våre forfedre hadde mange guder og gudinner inntil det ble grunnlagt tre særdeles kvinnefiendlige, puritanske og bakstreverske religioner i samme område i Midt-østen. Disse tre søster-religionene- Islam, Kristendom og Jødedom har tre viktige faktorer til felles. 1. De er alle tre "Abrahams barn".  2. De tilber bare en gud. 3. De baserer alle tre sin religion på total underkastelse av innholdet i den skrevne bok. Det være seg Bibelen, Talmud eller Koranen.
Disse tre bløffmaker-religionene har også det til felles at de er fanatiske rasistorganisasjoner som i mer enn 1500 år har slaktet hverandre ned for fote. Alt i "Guds navn".  Vi mennesker har jo oppfunnet begrepet "Gud", og de mest psykopatiske av oss stortrives i denne organiserte sinnsjukdom hvor vi kan få utfolde oss med utspekulert underkuelse av medmennesker og utgi oss for  "representanter" for en eller annen gud. Selvfølgelig eksisterer Gud! Men bare som et fantasifenomen i hjernevaskede menneskers indre. Og ingen andre steder. Jeg er så trygg på mitt livssyn at jeg synes at "personlig religiøse" skal får leve med deres innbilte guder i fred hvis det gir dem ekstra kvalitet i livet. Jeg observerer at for første  gang i menneskehens historie praktiserer vi alle den samme religion. Og det er mammons materialisme. Og den samme gud.  Iphonen! Det er ikke hva et menneske prediker som teller, men derimot hva man praktiser i hverdagslivet. Jeg har ikke glemt formaningen om at en kristens levnet skal være han dåps daglige øvelse. Jeg er ikke sikker på forfatteren mente at øvelsen var at man skulle sjekke sin Iphone annenhvert sekund.