mandag 26. juni 2017

Trollpikkken blir ENORM, katastrofe eller eventyr

Hva Ketil Bentsen satte i gang da han lanserte Trollpikken, hadde han nok ikke den fjerneste anelse om hvilken sensasjon dette skulle utarte seg til. Og etter vandalismen natt til lørdag, er det skapt en ny tidsalder- før  og etter Trollpikken. Ånden er ute av flasken og er nå berømt til og med internasjonalt. Og Trollpikken har på sikt et enda større turistpotensial enn både Kjerag og Prekestolen. Årsaken er tilgjengeligheten, og kort og overkommelig spasertur for de aller fleste. Og i selfienes og Facebooks tidsalder, er Trollpikken omgitt av litt erotisk mystikk. Og nå ikke minst dramatikk etter helgens vandalisme og påfølgende eksplosjon i mediene.
Denne virkeligheten-overgår- fantasien historien kan enten ødelegge og forsøple Trollpikkens omgivelser totalt for framtiden, eller sprøyte inn en ny og magisk tidsalder for turismen i Dalane. Det er noen viktige faktorer som må på plass for å unngå en turistkatastrofe  som Island nå opplever. Barcelona , Venedig og Dubrovnik er allerede så forsøplet av turisme at alarmen er gått for lenge siden.
1. Rogalands turistmyndigheter sammen med Eigersunds politikere må øyeblikkelig innkalle alle berørte grunneiere til et konstruktivt og fremtidsrettet møte for å møte den kommende turistflommen (den kommer !).
2. Det møtet må resultere i at det er på plass nok parkeringsplasser og toalettkapasitet så snart som råd er.
3. Det må bli tilrettelagt turvei inn til Trollpikken i samarbeid med de berørte grunneiere. Grunneierne må være med i førersetet fra dag en!!
4. De ansvarlige myndigheter må være krystallklar på at alle direkte inntekter fra turistene til Trollpikken skal tilfalle grunneierne. Jeg tenker da på parkeringsavgifter, toalettavgifter, restarurantdrift, butikkdrift med salg av originale souvenirer osv. Grunneiernes slektninger skal ha fortrinnsrett til alle stillinger innen salg og service i forbindelse med turistdestinasjon Trollpikken.

Her må tenkes innteksmuligheter. Jeg opplevde turisthordene i Slottet Sconbrunn i Wien. Det kostet 5 kroner å benytte toalettene. Jeg opplevde restauranten på byfjellet i Ålesund. Det kostet 10 kroner å benytte toalettet for ikke-gjester.
Her har nå Eigersund en enestående mulighet for å tenke helhetlighet og konsekvent forretningsmessig rundt en i internasjonal sammenheng  helt enestående og magisk turistopplevelse.
Jeg vil lufte ideen om at det blir fysisk bomstasjon ved Mjølhus bru. Du må stikke inn et bankkort for å åpne bommen. Beløpet går rett inn på en konto for vedlikehold av parkeringsplassen, restauranten, toalettene, stiene og veiene i forbindelse med Trollpikkens "nasjonalpark". ( De fastboende har selvfølgelig frikort som åpner bommen). Jeg kan tenke meg sats 100 kr. for personbil og 1000 kr. for buss. Dette vil sette en effektiv stopper for forsøplingsturisme på sitt verste. Hvis det viser seg at dette bare kanaliserer trafikk over Veshovda, er det bare opp med en bom der også.
For hvis ikke alle konstruktive krefter rundt Trollpikken tar høyde for katastrofemuligheten fra første stund, hjelper det ikke det minste med å få Trollpikken restaurert til tidligere "glorie".  Da bruker bare vandalene dynamitt i neste omgang. Sann mine ord! Dette blir enten et eventyrlig kapittel i Rogalands turisthistorie, eller søppelturismen som ødelegger Trollpikkens omgivelser for alltid!!