fredag 30. juni 2017

Sekten Samfundet kriminell organisasjon kamuflert som kristendom.

I disse Trollpikk-tider kan det være godt med litt avveksling på min blogg. Avveksling og avveksling fru Blom, jeg tvinges inn på banen igjen omkring et emne jeg har terpet flere ganger tidligere. Og det er at de lokale tvillingsekter Samfundet (lommelendingene) og Det Almindelig Samfund (perane) er i struktur kriminelle organsisasjoner som holder sakesløse personer psykisk fengslet i en kombinasjon av primitiv hjernevasking og organisert pengeutpressing. Alt dette har jeg vært innom flere ganger før, detaljert forklart hvorfor jeg vet dette, og regnet meg ferdig med saken. Mye mer interessant med Trollpikken. Den er det internasjonal schwung og reisning over.
Men , en artikkel i Aftenbladet forleden, forlanger at jeg  tar en runde til. Etter at Fædrelandsvennen har kraftig belyst de kritikkverdige forhold innad Samfundet, kom søsterorganet Aftenbladet på banen og skriver at i 2012 vedtok styret (Samfundet) at de fortsatt ikke kan akseptere NOEN ANDRE KIRKESAMFUNN I VERDEN. For alle kirker de kjenner til "fører falsk lære".
Tygg på den!!!
I en verden med rundt 7 milliarder mennesker, er det kun disse ca 2000 "utvalgte" i Kristiansand/Egersund som er de eneste utvalgte til å komme til en eller annen himmel.
Alle andre er mindreverdige "undermennesker". Adolf Hitler inkluderte iallefall mesteparten av Tysklands befolkning og nordmennene (!) (ekte aryer) blandt overmenneskene.
Som jeg tidliger har påvist er Samfundet først og fremst en forretningsorganisasjon som kamuflert som "kristelig", håver inn penger på pengeutpressing av sine stakkars åndelige slaver. Og ikke bare nok med det, Samfundet har lurt Den Norske Stat trill rundt med å få store tilskudd til skoler under dekke av religionsfrihet. Du snakker om fake news! RELIGIONS-UFRIHETEN GRINER MOT DEG!! Og dette svineri finansieres av den norske stat som tar dine og mine skattepenger for å fylle opp kontoen til denne kamuflerte (åndelige kriminelle organisasjonen)!!
For hva som ikke er fake news er regnskapstallene for denne uhyggelige organisasjonen. Jeg googlet i dag resultatet for 2015. Inntekt rundt 20 millioner og rundt 150 (!) bokførte millioner som formue!! Og jeg som trodde det var umulig å tjene to herrer, Gud og Mammon!
I et leserinnlegg i dag i DT undertegnet av to representanter for det "kristelige" bakstreverkparti "De Kristne" (alle andre er tydeligvis ukristne) er overskriften " Kvalifisert til å dømme"? Leserbrev-skribentene bejamrer seg over at barneombudet legger seg borti barneoppdragelsen hos det hjernevaskende Samfundet. Barneombudet er tydeligvis ikke kvalifisert til å mene noe om dette.
Men jeg kan forsikre disse fortreffelige pietist-agentene om at er det noen person noen dette land som er overkvalifisert til å mene noe om disse horrible forhold, så er det sannelig undertegnede!!
Jeg føler en dyp sympati med de menige medlemmene i disse tvillingsektene. Tilfeldighetene har ført dem inn i et system som er ytterst nedverdigende for dem. Ingen dag i året føler jeg mer kvalme enn på 17. mai hvor Ola og Kari går i tog og synger om "vårt dyre fedreland". Et land som i 2017 fortsatt sponser åndelige forbryterorganisasjoner som fra barndommen tar fra disse jordens fordømte en helt vesentlig menneskerett, nemlig religionsfriheten.
En mann har kuttet Trollpikken og gitt Norge, Rogaland og Eigersund en gratisreklame som ingen annen enkeltperson i Norgeshistorien. Ingen personer er døde, lemlestede eller konstant åndelig terrorisert. (Det er dog grovt hærverk). De psykopatene i de to tvillingsektene som gjennom 127 år har drept de åndelige utviklingsmulighetene  hos tusenvis av uskyldige medmennesker, betales av staten for å holde fram  med terroren!!! Vedkommende som har kappet en stein i utmarken, risikerer fengsel. Et mulig kort fengselsopphold som signal at man  ikke bare kan ta seg til rette på denne måten på annen manns eiendom. Hvis det i sammenlikning skulle utmåles straff for sektenes psykopater, burde dette innebære livstid bak murene.. Denne blogg er skrevet utfra mitt særdeles subjektive ståsted. Og jeg har fra det samme subjektive ståsted uttrykket meg meget forsiktig. Det skal gudene vite! Og de vet!!! Som for eksempel at jeg blogger dette i kanonhumør og har fokus på de virkelige viktige ting i den store verden. Eksempelvis farven på Donald Trumps tupe.