torsdag 15. juni 2017

Nye tyskerbru kler lokalpolitikere/byråkrater splittnakne

"En kamel er en rasehest som er trukket gjennom en komite". Salig Winston Churchills minneverdige ordtak passer som hånd i hanske til det (fra mitt subjektive ståsted) byråkratisk/politiske vannvidd som utspiller seg rundt planlegging av ny tyskerbru. Og vanviddet har et (for meg) klart kriminellt innslag. Uten å undersøke det minste rundt eiendomsforholdene til grunnen i Nyeveis-enden rundt brua, har politikerne/byråkratene med ordfører/rådmann i spissen tatt seg til rette. Inntil de ble tvunget til retrett og hele brobyggingen ble satt på vent.
Dette er jo en miniutgave av superskandalen i milliardklassen rundt nye Berlin Lufthavn. Grunnet ekstrem inkompetanse og innblanding fra udugelige/uansvarlige politikere og byråkrater må antagelig hele dette rådyre bygningsvannvidd rives til grunnen.
I de mer enn 70 år jeg har bodd i sentrum har Tyskerbrua vært oversvømmet flere ganger. Den har ikke rikket seg en millimeter. At den fikk har medfart av "100-års flommen" desember 2015 skyldes løse trær og annet drivgods.
Hvis jeg hadde vært ordfører med ansvarsfølelse overfor både naboer, kommuneøkonomien og naturomgivelsene, ville jeg henvendt meg direkte til ledelsen i B&G med følgende oppdrag.
"Kommunen ønsker en ny bro like lite prangende som den gamle, men så forsterket at den tåler mange 100 års flommer". Da hadde ny tyskerbru vært på plass nå. Enkelt, billig og effektivt.
Et av de andre ordspråkene jeg har på veggene, er fra Qualiffiti. "En konsulent er en mann som låner uret ditt, forteller deg hva klokken er - og så sender deg regning".
Det er derfor de overbetalte, og  altfor ofte ubrukelige konsulentene verden over ligge på kne hver morgen og sender alle verdens guder følgende bønn : " O hellige vesen, vennligt øk inkompetansen, udugeligheten, uvitenheten og ansvarsfraskrivelsen til all verdens politikere og byråkrater, slik at vi kan daglig pleie vår grådighet til minst titusenkroner timen".
B&G er når det gjelder kompetanse innen veibygging i absolutt Norgestopp. Hvem er mer egnet til å lage en råsterk, transporteffektiv Tyskerbru enn nettopp B&G? For ikke å snakke om kostnadseffektiv, ettersom rådyre og helt unødvendige konsulenter ikke er med i bildet i det hele tatt.
Som nå saken står, burde det vært et politisk økokrim naboene kunne henvendt seg til. Det byråkratiske rovdyret har vist sin styggeste side i denne lite ærerike sak.
Først vil rovdyret glefse til seg privateid grunn. Så vil det samme rovdyr sørge for at det blir helt umulig for de samme privateiere å føre et skjermet og anstendig privatliv som den politikse/byråkratiske overklasse i Eigersund tar som en selvfølge.
Og som ikke dette var nok. Når denne beleirede nabo tar for seg litt uskyldig utskifting av et stakittgjerde, så viser det samme rovdyret sitt virkelige sanne ansikt. Solide dagbøter takk!

Det eneste humoristiske innslaget i denne helt avslørende saken, er at noen av byråkratene og politikere plutselig er blitt eksperter på brokonstruksjoner, spesielt vippebroer. Vippebroer er noe som brukes på elver med stor båttrafikk.Og andeløpet begynner som kjent nedenfor Tyskerbroen.
Hvis de involverte byråkrater/politikere vil komme fra denne skandalen med  allerminste ære i behold, bør de øyeblikkelig legge seg paddeflate og halshugge kontant minste antydning til dyrking av prestisje. Og kontakte B&G som allerede er i gang med maskiner kloss ved Tyskerbrua.