torsdag 28. juni 2018

Den amerikanske drømmen er steindød

En av de mest seiglivete mytene i kapitalismen er "den oppnåelige amerikanske drømmen". Nå har virkeligheten innhentet denne direkte løgnen i krokodille-kapitalismen.
Kredittkortgjeld, medisinmisbruk, håpløshet og fattigdom er hverdagen for stadig flere amerikanere. Og for disse "jordens fordømte" er bløffmakeren Donald Trump den store helten. Det er jo absurd teater på sitt mest groteske. Som vi nordmenn får følge fra orkesterplass.
Kapitalismens griskhet, menneskeforakt og hensynsløse råhet overfor både natur og mennesker ble grunnlagt i protestantiske Sveits.
Dette virus ble eksportert til USA hvor det nå utfolder seg i all sin skrekk og gru. De multinasjonale selskaper er den nye regjeringsklasse verden over. Maks utnytting av arbeidskraften og minimalt med skatter å betale. Det er oppskriften.
Da jeg var i USA første gang i 1999 på en 14 dagers kjøretur gjennom Virgina, West Virginia, Pennsylvania og Ohio ble jeg slått av forsøplingen rundt omkring. Og også av den totale geografiske uvitenheten som gjennomsyrer amerikanerne. En motellvertinne hadde selvsagt aldri hørt om Norge. Men at hun trodde at Europa var hovedstaten i Australia, var egentlig helt på linje med viten-nivået for amerikanere flest.
Sosialisme på sitt verste finner du eksempelvis på Cuba. Og kapitalismens nakne ansikt finner du først og fremst i USA. De mørkeblå tilber USA som de mørkerøde tilber Cuba. Vi velger selv våre guder.
Når det gjelder framtiden  i Europa ser jeg svart på den. Når demokratiske land som Tyskland og Sverige nå masseimporterer fattigdom, arbeidsløshet, organisert kriminalitet og religiøs fanatisme kan man bare riste på hodet og ane undergangen i det fjerne. Undergangen av en sivilisasjon som hadde sin glansperiode i deler av Europa i perioden 1950-1990. Den vil aldri komme tilbake.
Resultatet av en innvandrinspolitikk fra et politisk galehus ser vi nå resultatet av i først og fremst nettopp Tyskland og Sverige. Vi kommer skremmende fort etter i Norge også.
De "toneangivende pratende klasser " på venstresiden i Sverige ville ikke ta i de fornuftig innvandrings-skeptikerne , Sverige-Demokraterne, med ildtang for få år tilbake. Nå er snart SD Sveriges største parti. De himmelropende arrogante og politiske rasister på venstresiden har nå fått virkeligheten midt i fleisen.
Og det er fremveksten av kriminelle mafiabander i noen av Sveriges storbyer. Sakesløse mennesker blir skutt på åpen gate, og i gettoene tør ikke engang politiet våge seg inn. Og når venstrevridde politikere og journalister prøver å  dysse ned vanviddet, har de jo åpenbart seg som de  kriminelles ynkelige spyttslikkere og mest effektive medhjelpere. Heleren er like kriminell som stjeleren.

Nei, la oss fortsette i Norge med de mest ytterliggående på venstresiden sitt hellige bud. Ingen krav til noen og toleranse uten grenser. Med  den plattform er vi sikret ekspressfart mot oppløsningen av fader Gerhardsens visdomsord: " Gjør din plikt, krev din rett". mandag 25. juni 2018

Lille India er faktisk blitt turistattraksjon i Egersund

Hauen Kro, fastlege Ole Gunnar, kiropraktor Atle og TV-montør Jarle er de fire hjørnestenene som mitt legeme og nervesystem hviler på. Det må glede Åse Karin at Heidi og gjengen som overtok etter henne på Hauen, gjør en fremifra jobb. Mye aktivitet, mye god mat og mange fornøyde gjester. Hauen Kro er i egen divisjon når det gjelder nostalgisk innredning. Når jeg kan sitte i andre etasje og mimre blandt de gamle bonderedskapene "strøymer minnene på så eg knapt kan anda". Torsdag var det så stappet i 2.etasje av spreke pensjonister fra Stavanger, at jeg måtte ty til reserveløsning, "den fornemme stue" i 1.etasje. Pensjonistene hadde gått fra Hellvik langs Nordra Sundet og var storligen fornøyt med maten. Det ga de høylydt uttrykk for da de passerte meg i 1.etasje. Så faktisk er Hauen Kro en reise verdt for de som vil ha en spesiell atmosfære i tillegg til solid og god mat.
Er Hauen Kro en reise verdt, så er sannelig Lille India det også. Det fikk jeg erfare på lørdag. Det kom inn en herreemann (rundt 50) fra Vest-Agder. Jeg spurte ham hva som brakte ham til "verdensbyen" Egersund". Svaret kom kontant: "Mat"!  Jeg lurte i mitt stille sinn på om ikke det fantes matbutikker i Flekkefjord kommune. Da han så mitt spørrende uttrykk, fulgte han opp øyeblikkelig med "Lille India".
Da kom det fram at hans familie hadde ved en tilfeldighet "ramlet inn" på Lille India i Storgaten. De ble så begeistret over service og mat, at de ble rene agentene for Lille India. Til og med hans mor på rundt åtti og tante et par år eldre, var blitt "helt frelst". Og disse to var i utgangspunkter særdeles skeptiske til alskens "eksotisk og moderne mat". Men nå! Ingen problemer med å få dem med på kjøretur til Egersund.
Jeg har prøvd Lille India en gang! Topp mat og service! Men det var litt trangt lokale. Nå har de fått skikkelig størrelse på lokalet vegg i vegg med kinoen. Og mye lettere for biler å parkere som skal hente "take-away".
Etter nærmere undersøkelser forstår jeg nå at mannen fra Flekkefjord Kommune ikke er alene om å reise langsveisfra for å oppleve Lille India. Enkelte påstår sogar at som indisk restaurant er det ingen som overgår Lille India i dette land! I Egersund!!
Hauen Kro og Lille India utfyller hverandre perfekt. Sett fra mitt ståsted. Et "radarpar" som forsterker Egersund som reisemål.
Nå har Lille India satt meg under press! Jeg kan ikke la langveisfarende gjester til Lille India nyte utsøkt mat og se bort på mine forskrekkelig stygge garasjer. Harald Sørensen og jeg jobber nå med saken for å få til en liten "oppsjaining". Igrunnen skulle hele rukler vært revet, men det overlater jeg til Eigersund Jeger og Fiskerforening å avgjøre når "jeg har reist ut av tiden". Det er foreningen som skal arve denne eiendommen pluss forretningseiendommen. Jeg er en av de få gjenlevende som var med på å starte foreningen for 50 år siden.
Hvis Hauen Kro fortsetter med sin daglige spesialservice (kanon) overfor meg, så kan det bli noen år til mitt støv seiler ut over Nordsjøen. Det første liv på kloden oppsto i havet. Da er det jo naturlig at mennesket ved livets ende reiser tilbake dit "våre forfedre" for milliarder av år siden kom fra.  Eller jeg får si som skipsreder Sigval Bergesen d.y. uttrykte det : " Hvis jeg noengang dør". Det spørs.onsdag 20. juni 2018

Lærerne presses i dødens posisjon fra alle kanter

Hvordan psykopatiske lærere gjennom de siste århundrene, helt opp til vår tid, ødela livet til mange skoleelever, er et av de beksvarte kapitler i Norges historie. Og ikke bare Norges. Var disse monsterne i tillegg religiøse fanatikere, må det ha vært "et sant helvete" de sju årene skolen den gang varte. Mange barn måtte slepe med mindreverdighetskomplekser og det som verre var, takket at disse "djevelens utsendte" fikk herje fritt. Når det gjaldt seksuelle overgrep ble imidlertid pietiske og brutale lutheranske lærere fullstendig utkonkurrert av de katolske lærere og prester.
Men nå ser det ut som lærer/elev-forholdet er blitt satt helt på hodet. I det norske skolevesen har vi fått en ny paragraf 9a-5, den såkalte krenkeparagrafen. Den setter egentlig lærerne sjakk-matt i en  "jævelsk" no-win-situation.
Hvis en "utskjemt drittunge" påstår at en lærer har "krenket" eleven, er læreren helt hjelpesløs. Selv om det hele er oppspinn fra ende til annen. Hvis ungene ikke får det 100 % "som de vil" på skolen ( toppkarakterer uten innsats) så er mamma og pappa på plass  for å gjøre skoleledelsen oppmerksom på "overtrampet" overfor "den ufeilbarlige gullungen". Ikke sjelden har de med seg advokater.
Fra lærerhold frykter derimot stadig flere at paragrafen kan føre til hekseprosesser der lærerne blir utsatt for grunnløse beskyldninger av påstått krenkede elever.
Å ha et yrke hvor denne muligheten skulle henge over hodet mitt hele tiden, ville vært for meg aldeles uholdbart.
Og det er det "sataniske" med denne uholdbare paragrafen. Med krenkeparagrafen i ryggen kan egentlig en elev påstå seg å være krenket av HVA SOM HELST!
Og i tillegg skal lærerne (i likhet med legene) mer og mer bruke sin arbeidstid til å skrive metertykke rapporter. Så mellom rapporterings-diktaturet og krenkelses-diktaturet klemmes lærerne flate.

Amerikaniseringen av det norske samfunnet går for fullt. Stadig flere advokater og stadig flere skjemaer, kontroll og rapporter. De amerikanske ungene lærer fra barnsben dette utenat: " What's in it for me"? (Hvordan er dette til min fordel)? og "Sue them"! ( Saksøk dem)!
 Det er forøvrig interessant å erfare at klasseskillet i Norge som venstresiden langt på vei klarte å fjerne  ( fram til innvandringseksplosjonen) , har den samme venstreside nå klart i gjenn-innføre i landet ved uhemmet å åpne dørene for innvandrere som vil forbli på inntektsbunnen hele sitt liv. Uten norskkunnskap og sosial kompetanse til å bli integrert som 100 % nordmenn. For ikke snakke om at arbeidslivet er for dem et lukket land. Grunnet den samme mangel på norskkunnskap og yrkesmessig kompetanse.
Det spørs om ikke "gullungene" som foreldrene aldri har stilt minste krav til, også vil bli taperne på et stadig med mer vanskelig arbeidsmarked å komme inn i ettersom den tekniske utvikling kjører i Formel 1-tempo. Jeg hadde iallefall ikke vurdert å ansette noen uten arbeids-oppdragelse hjemmefra.
Istedet for å komme med advokater for å "ta" lærerne som har våget "å krenke"  de ufeilbarlige foreldrenes avguder, burde foreldrene møte opp med blomster til de lærere som ennå har ryggrad til å opptre bestemt og forlange disiplin og innsats.  mandag 18. juni 2018

Fjordline Varberg Downhill Formel 1

Det var det kreative geniet Walt Disney som grunnla Disney World rett etter krigen i Florida. Og mange andre steder i verden etterhvert.  Uten drøm og mot til å prøve å gjennomføre drømmen, intet spennende liv. Dette må  tydeligvis ha vært Walt Disney sin leveregel. Vi har alle mye å lære av dette kreative geniet.
Og det er "leveregelen" til Walt jeg ser for meg når jeg tenker på Fjordline Varberg Downhill Formel 1. I et leserbrev i DT inviterte jeg ordfører, varaordfører og i tillegg et par kjente lokale personer til å "gå opp Varberg Formel 1". Jeg har intet hørt fra dem.
Da ligger det i kortene at skal denne halsbrekkende og helt enestående konkurransen bli gjennomført, så må det bare være en hovedsponsor. Og det kan bare være FjordLine. Jeg kjenner Frode Teigen godt som den sympatiske og meget egersundspatriotiske kar han en. Det holder med at han og jeg går gjennom traseen. Så slipper vi alt for mange kokker og unødvendig søl og bortkastet tid.
Navnet på konkurransen blir Fjordline Varberg Downhill Formel 1.
Konkurransen kan bli en aldeles enorm markedsføring for Fjordline. Det som denne enestående konkurransen har til felles med en tur med Fjordline,  er at det skal være spennende, opplevelser som huskes for ettertiden og som familien har hatt sammen.
Så derfor blir Fjordline Varberg  Downhill Formel 1 en kompakt utgave av hele Fjord Lines forretningsfilosofi. En markedsføring med ringvirkninger som kanskje bare jeg for øyeblikket er klar over. Men først må jeg få Frode med meg på turen fra toppen ned til torvet. Hvis det går i boks, har vi kommet et godt stykke på vei. Hvis ikke han er interessert, lar jeg det bli med denne høyttenkingen.
At Fjordline blir hovedsponssor, utelukker ikke at de deltakende firmaer kan få sponsor-sole seg i glansen for alt det er verdt.
Se for seg at at de respektive firmasjefer under vorspielet seiler nedover fra toppen av Kjell Bugges gate til torvet i Ola-biler med firmalogoen klistret over hele bilen. Dette er en del av oppvarmingen overfor publikum.
Neste face er at racerkjørerne kjører hver for seg en oppvarmingsrunde for å teste løypa. Så begynner konkurransen (maks 24) deltagere. De seks hurtigste kjører finaleomganen , med de raskeste til slutt. Vinneren blir den som har best tid når man legger de to omgangene. Det er om å gjøre å holde en spennende nerve gjennom hele konkurransen.
Og det er også om å gjøre vorspil og oppvarming så engasjerende som mulig for hele tilskuermassene. Speaker, store tv-skjermer "på hvert gatehjørne" hører også med. Starten på toppen av Varberg skal bli spektakulær. Firmaenes hjelpetropper skal dytte kjørerne i gang for maks flying start.
Hele arrangementet skal ha et preg av underholdning, fart ,dramatikk, spenning, karneval og en aldeles gedigen folkefest. Og den største vinneren skal være Egersunds befolkning som har fått dette spektakulære til.
Uten drøm og mot til å prøve å gjennomføre drømmen, blir det nokså flatt og grått det hele.
Det lokalsamfunn som fikset Trollpikken, klarer dette hvis viljen er til stede. 

onsdag 13. juni 2018

Varberg Formel 1 et halsbrekkende og nervepirrende drama

Jeg skal umiddelbart følge opp mitt forrige blogginnlegg med noen forutsetninger for at Varberg Formel kan bli noe av.
Kun firmaer kan delta. Det koster å utruste et fartsvidunder som skal unnagjøre Varberg-Torvet på kortest mulig tid. Fartsvidunderet må ha skikkelige bremser, bilbelte og veltebøyler. og kjørerne må ha skikkelig beskyttende kjøredress. Det skal nemlig være "noe farlig" og vågalt å delta. Kjørerne kan risikere å velte i svingene hvis de ikke behersker svingteknikken. Og da må sikkerheten være på topp. Og nettopp dette "at det kan skje noe dramatisk" er med å gi Varberg Formel 1 en intens nerve i tillegg til tidskonkurranse. Jeg ser for meg at vi langs hele løypa skal ha samme stemning som før Eliteloppet på Solvalla der kuskene, traverne og publikum  bare venter i sitrende stemning på det som  snart skal skje. Se for dere at stemningen blandt kjørerne på Varbergs topp (og publikum!) før start blir overført på storskjermer langs traseen og i målområdet! For et vorspiel!!
Traseen er fra toppen, ned Husabøveien (Billesvingen), Hammers gate og så mål ved Grand Hotel. I de mest utsatte svingene settes konstruksjoner av samme type som i bob-baner om vinteren. Her er det om å gjøre å utnytte sentrifugalkraften maksimalt og "skyte" fart ut av svingen. Om at noen bommer og ruller rundt et par ganger er det noe som "hører med" , akkurat som på de "forrektige Formel 1" banene. I vanvittige hastigheter kolliderer de og krabber uskadd av cockpiten!
Dette skal være først og fremst et prosjekt Rogaland. Tungvekterne innen næringslivet bør kjenne sin besøkelstid hvis nå de ser det aldeles enorme potentiale i denne billige markedsføringen.
Se for deg Risa, Stangeland, B&G, Akers Solutions og resten av "de rogalandske tungvektere" med sine "tropper" i Egersund sentrum. Alle i klubbdrakter! Racing-maskinene skal selvsagt være klistert med firmaene sine logoer. Du snakker om markedsføring for en slikk og ingenting.
Det skal aldri være mer enn en kjører i traseen. Når foregående kjører bryter målseilet, skubbes neste i gang på toppen. Hvis vi regner ca. to minutter på hver, så vil sannsynligvis  et maks deltakerantall på rundt 24 være korrekt.
Når alle 24 er i mål er det finale for de seks raskeste kjørere. Vi begynner med nr. 6 og ender med lederen. Så vinner den som har beste sammenlagttid.
I Tour de France oppleves bare rytterne i sekunder.  Samme i vanlig Formel 1. Under Varberg Formel 1 er det intens trøkk hele tiden. Alle har orkesterplass! Det feststemte publikum langs løypa er halvparten av showet, minst! Akkurat som på de mest intense fotballkamper! Det blir karneval, sosial megastemning, konkurranse og risikofyllt drama med nerve- alt i en magisk pakke.
Før dramaet starter, paraderer sjefene for de respektive deltaker-firmaer ned Kjell Bugges gate med nok fart i racingmaskinen til at firmaflagget m/logo står rett ut. Stor jubel der de ruller inn på torget.
Aldersgrensen for å delta er 15 år nedad. Ingen grense oppover. Kjøreren må dessuten være i slekt (samme blodet)  med nåværende eller tidligere ansatte i firmaet. Dette for å  ha patriotismen og lagfølelsen helt intakt.Ingen henting inn av "proffer" utenfra.. Forsøk på dette straffes med rødt kort og hodestups ut av konkurransen. Skjebnen ga egersunderne Varberg. Nå er det sannelig på tide at vårt kjære byfjell for utfolde sitt potensiale i ekstrem fri dressur!


lørdag 9. juni 2018

Varberg Formel 1 kan ble eventyrlig action

Egersund har nettopp hatt en meget vellykket sluttetappe i Tour de Fjords. Gedigen reklame for byen. Og nå står olabil-løpet for tur fra Husabø skole til torget.
Kan vi forene stemningen fra disse to arrangementer og spisse det hele, kan resultatet bli Varberg Formel 1. Er arrangement ingen andre av Norges byer har minste mulighet til å arrangere. Og det har med topografien å gjøre. Vi har et 125 m høyt fjell, Varberg, midt i byen. Og asfaltert vei helt til topps gjør at vi kan arrangere et Formel1-olabilrenn helt fra toppen med målgang rett utenfor Grand Hotel. Løypa starter på flaten rett under fjernsynstårnet, så rett ned til første kryss, venstre , inn på Kjell Bugges gate, Årstadgate Johan Feyersgate og målseil ved hotellet.
For å få oppmerksomhet fra første stund , settes vinnerpremien til i første omgang til kr. 100 000.
Deltakelseskontingent er minimum kr. 5000,-. For de firmaer som er  kvalifisert for deltagelse.
Jeg ser for meg at større firmaer i Rogaland har hver sin egen mekaniker og egen kjører. Og med full reklame for firmaet på Formel1-olabilen. Deltakerkontingenten skriver firmaene av som reklameutgifter. Og disse kan få en aldeles eventyrlig reklameuttelling for en latterlig lav inngangspris. Hvilken prestisje det vil bli å vinne og signalisere at "vårt firma leverer varene for hele verden  å bevitne".

I virkelighetens verden vil det se slik ut. På startstreken under fjernsynsmasten står Formel1-olabilene med logoer fra eks. henholdsvis B&G, Aker Solutions, Hellvik Hus, Østerhus, Nordan, Stangeland, Risa  Lyse Kraft, Dalane Energi og andre fra 1.divisjon av Rogalands Næringsliv. Her nytter det ikke med husmannstenking. Kjørerne starter enkeltvis etter loddtrekning. Når foregående kjører er i mål, starter neste.

Så er det TV-kameraer på toppen av Varberg, toppen av Kjell Bugges gate, i svingen  Kjell Bugges gt./Årstadgate og endelig svingen Årstadgate/Johan Feyers gate. Alle disse vises på storskjermer for publikum i målområdet og langs løypa med  kommentarer fra speakeren, mens publikum fortløpende kan følge klokka som ruller og teller hundredelene.
Hvis dette arrangeres riktig fra første øyeblikk, kan det bli Rogalands prestisjekonkurranse nr. 1. Det vil bli en stor rivalisering mellom alle på toppnivået av fylkets næringsliv. Det er nemlig de som må sponse det hele, med aldeles eventyrlig reklameffekt som følge.
Aldersgrense nedad for sjåførene er 15 år og hjelm er selvsagt påbudt. Mekanikeren er ansvarlig for kjøretøyets tekniske tilstand, og da i særdeleshet bremsene. Størrelsen på hjulene er standard. Diameteren skal ikke være for stor for å sikre god bakkekontakt.
I svingene og målområdet er det grasballer på de mest utsatte steder. Så får også bondeorganisasjonene stor mulighet for å markedsføre seg  med "trygg norsk mat".
Og så regner jeg med at hvert "team" har sine egne heiagjenger strategisk plassert rundt i løypa.
Jeg vil anbefale alle gode krefter lokalt, i politikken og forretningslivet, å tenke over denne helt unike  muligheten til å arrangere noe som ikke kan kopieres. Her ofrer ikke bare næringslivet små penger til et heidundrande sosialt berikende formål. Det vil i tillegg bli den mest profitable reklameinnvestering de samme firmaene noensinne har gjordt. For de som er kvalifisert.fredag 8. juni 2018

Islands fotballag , Karsten Warholm og brødrene Ingebretsen

Neste lørdag braker Argentina og Island i sammen i puljens første VM-kamp. Og da regner jeg med at akkurat den dagen har alle fotballinteresserte nordmenn skiftet nasjonalitet. Da er vi islendinger så det holder! Argentinske artister mot samkjørte vikinger. Jeg kan knapt huske at det er en VM-kamp jeg har sett mer fram til. Hva Sverige og Danmark utretter, er for meg personlig helt uinteressant i sammenlikning med våre frender på Island. Det eneste måtte være at jeg liker den svenske nasjonalsangen så godt at den kan jeg høre flere ganger, ettersom den er for meg den nest flotteste i Norden. Med Finlands "Vårt land, vårt land, vårt fosterland, ljud høgt o dyra ord "på suveren førsteplass.
Vi sportsgale får nå fotball-VM og Tour de France tett på  hverandre. Det blir nesten som å nyte den mest utsøkte XO-cognac hver dag i seks uker! Du snakker om fråtsing i idrett fra aller øverste hylle!
Hvis nå Alexander Kristoff klarer å pine seg ned to kilo til 78, kan det bli spennende hva han kan utrette i Touren hvis laget fungerer.
Så var det Karsten Warholm da. Denne folkekjære humørpakken fra Møre og Romsdal (unnskyld, Vestland er nå navnet) har kommet som en komet rett inn i den norske folkesjelen. Etter bare et par sesonger er han med sine  47,82 bare et sekund etter verdensrekorden (46,78) på 400 meter hekk.
Og det behøver ikke stoppe der. Han har alle muligheter til å dominere i Europa de kommende år. Mulig også på verdensbasis , hvis det ikke var for en herre ved navn Abderrahman Samba som lekende og lett slo Warholm i innspurten både i London og i går Bislett under Diamond Legaue.
Begge er de 22 år og har nok 10 gode år foran seg.
Når jeg så hvordan Samba helt uanstrengt på slutten av løpet feide forbi Karsten i begge de siste stevnene, ble jeg meget betenkt. Ikke minst fordi Samba er helt fersk på denne krevende distansen. Det positive er at Karsten har nå fått en formidabel konkurrent som vil pushe ham ubønnhørlig i tiden som kommer. Her må kreftene disponeres helt optimalt, hvis det ikke skal bli "den evige toer".
Om brødrene Ingebretsen er det bare å si at de er en ekstrem motgift mot den norske janteloven i alminnelighet, og den rogalandske i særdeleshet. Tre brødre i verdenstoppen i en idrett som er verdensomspennenede! I motsetning til mini-idretten langrenn som er mye, mye, mye mindre utbredt enn eksempelvis bordtennis på verdensbasis.
Yngstemann Jacob skal det bli overmåte interessant for oss rogalendinger å følge i årene framover. 17 år og allerede internasjonal stjerne! Fra Rogaland! Virkeliheten overgår fantasien.
I kveld skal NRK ha reprise på Norge-Brasil i Marseilles i 1998. Da kan vi få se med egne øyne hvordan fotballen har utviklet seg siden den gang. Og i lørdag er det reprise i Oslo med samme mannskap som for 20 år siden. Også sendt på NRK. Det kan bli artig.
Min store interesse for mye slags idrett på høyt nivå, er den beste likevekt mot min tendens til for mye filosofiske grublerier. Nå vet jeg at de neste seks uker kan jeg sammen med millioner likesinnede få med meg storartede og helt uforglemmelige øyeblikk på den gigantiske menneskelig teaterscene. Og til eventuelle tørrpinner som ikke kan forstå vårt veldige engasjement i "noe så unyttig som idrett" er det bare å si: "Lykke til med frimerkesamlingen."


onsdag 6. juni 2018

Ingen kristendom i dag uten Judas og keiser Konstantin

At " Jesus døde på korset for våre synder" regnes av stadig flere som løgn og forbannet dikt. Det vet alle opplyste moderne mennesker som ennå ikke henger igjen i historiens mest himmelropende løgn . Selv Donald Trump hadde ikke våget å komme fram med denne eventyrfortelling  om oppstandelse, himmelfart og hele resten av bløffen.
En særdeles oppklarende TV-reportasje nylig fra irsk fjernsyn om "frelseren" sine siste dager burde vært obligatorisk for enhver "kristen" som tar sin tro seriøst.
Reportasjen viser at Jesus ble korsfestet fordi han ble en virkelig politisk trussel, både mot Roma og det religiøse jødiske establisment,anført av yppersteprest Kaifas. Romas guvernør Pontius Pilatus var sørgelig klar over at i tilfelle opprør fra jødene mot de romerske makthaverne, var det ikke nok soldater i Jerusalem til å slå opprøret ned. Jerusalem var en romersk utpost. Det  ville ta for lang tid å få på plass støttetropper. Derfor hadde Pilatus alliert seg med Kaifas og den religiøse eliten for å holde oversikt og kontroll over almuen. Kaifas og hans medsammensvorne ser jeg som Jerusalems quislinger.  Spesielt i passover-uken (senere påske) var det viktig å ha totalkontroll. Da strømmet titusenvis av jøder til Jerusalem for å feire passover.  Pilatus og Kaifas hadde begge egeninteresse av at det ikke ble "vugget for mye i båten".
Inn på den Jerusalemske scene denne skjebnesvangre uke kommer så , blandt mange selvutnevnte predikanter og profeter, Jesus Kristus. Han ble nok betraktet som noe stormannsgal der han med høy profil utnevnte seg til "Guds Sønn". Donald Trump hadde ikke våget det. Kanskje Kim i Nord-Korea.
Denne høylydte profet, ridende på sitt esel, gjorde kort prosess med pengevekslerne i tempelet. Hele det religøse i Jerusalem miljø var gjennomkorrupt og gjennomkommersialisert. All  ære til Jesus for det.
Det var igrunnen ikke Jesus selv som denne uke tok titelen "Jødenes Konge". Det var hans eksploderende tilhengerskare som løftet ham fram- og skremte vettet av både Pilatus , romerne , Kaifas og det øvrige jødisk-religiøse maktapparatet. Noe måtte gjøres. De fikk hjelp.
Jesus ble angitt av en av sine egne, Judas. Og da endte det opp med at Jesus ble av romerne naglet opp til et kors. Det var avstraffelsen romerne brukte overfor "banditter". Banditter var fellesbetegnelsen romerne brukte på alle som utfordret dem, kriminelle, og ikke minst politiske motstandere som kunne på sikt bli en lei utfordring.
Jesus ble korsfestet, ikke for å sone våre synder, men fordi han ble en politisk trussel mot Roma.
Det mest interessante med reportasjen var det sensasjonelle faktum at det er i første rekke Judas, og ikke Jesus (!) som la GRUNNLAGET  for at vi har kristendom i dag på kloden. Å jada!
Hvis ikke Judas hadde "forrådt" Jesus, ville ikke Jesus påkalt seg Pilatus sin oppmerksomhet. Og Jesus ville i likhet med mange av de andre "profetene" og titusenvis av tilreisende til feiringen av passover i Jerusalem forlatt byen etter feiringen og blitt oppløst av tiden, uten minste ettermæle.
Men takket være Judas skulle altså en stormannsgal profet bli en religiøs superstar etterhvert som århundredene skled av gårde. Og da keiser Konstantin rundt 300 år etter korsfestelsen av Kristus gjorde den tidligere forbudte kristendom til romersk statsreligion, var grunnmuren støpt for den kristendom vi har den dag i dag, takket være nettopp Judas og Keiser Konstantin. Det visste jeg ikke.lørdag 2. juni 2018

Forsvarsløse barn suger indoktrinering som en svamp

Stavanger Aftenblad hadde i dag, 2. juni, en interessant artikkel om hvordan en "skilsmisse" fra "barndommens fanatiske sekt" virker inn på "de frafalne".
Sektens hovedoppgave, eksempelvis Nord-Korea, er å avskjerme medlemmene fra enhver opplysning som kan fremtvinge selvstendig tenking og den aller minste grad av tvil. Og der stiller Nord-Korea i helt egen klasse. Avhopperne forteller at de ikke visste om noe annet samfunn som var "perfekt", og at alle andre var "fiender".
Jeg har hamret , sånn innimellom, på de lokale sekter. Men i den store sammenheng er de jo bare en dråpe av et musepiss i det store havet av indoktrinering og hjernevasking. Egentlig er Eigersunds lokalsekter nokså nusselige sammenliknet med eksempelsvis fangeleiren ved navn Jehovas Vitner.
Å kommandere medlemmene til å gå på dørene for å "frelse" folk (som Jehovas Vitner gjør det), ville vært helt utenkelig for de lokale "sterktroende". Og det som skiller de lokale sekter fra Jehovas Vitner" er humøret! Og humør finner du iallefall ikke blandt muslimene. I så måte er hele Islam fra mitt ståsted "psykisk utviklingshemmet".
Det mest skumle med indoktrinering, enten det er religiøst eller politisk, er at begynner det allerede i tidligste barndom, så er løpet på mange måter kjørt for den personen. Livet er ødelagt fra starten, ettersom et forsvarsløst barns følelsessystem er som en svamp som suger til seg indoktrineringen.
Denne indoktrineringen klarer du aldri å fjerne helt. Den vil alltid være der, bevisst eller ubevisst.

Eksempelvis ble jeg indoktrinert av lokalmiljøet at kommunister var det aller verste du kunne være. Å bli stemplet som kommunist var ensbetydende med "sosial død og henrettelse". De var ikke for mennesker å regne. Og i min barndoms sekt var det utenkelig å stemme på de ugudelige sosialistene. "Sosialismen var en syndig bevegelse". Litt artig var svaret fra en eldre slektning, da jeg som nesevis tiåring spurte henne hvilket parti hun stemte på. "Høyre"! "Hvorfor"? "Høyre verner om Kongehuset og brennevinet"! "Hva, hvis jeg, når jeg blir voksen, stemmer arbeiderpartiet"?  "Da kommer du ikke til himmelen"!!
Og min eldre kvinnelig slektning var et "gudfryktig" menneske som troppet opp i kirken på Krossmoen hver bidige søndag i hele sitt liv. Fullstendig overbevist om at sosialisme var syndig, ettersom begge foreldre hadde prentet dette inn i henne siden hun var barn.
Det er et orspråk som sier: "Har du fått rykte på deg om at du ligger og drar deg til middag, kan du stå opp hver eneste morgen kl. 0500. Det hjelper ikke det aller minste. I omgivelsenes følelsesapparat er du en lat slaur." 
Det mest presise ordspråk som understreker dette er :" Mot uvitenheten kjemper selv gudene forgjeves ".
Du kan domumentere så mye du vil at jordkloden er rundt 6 milliarder år gammel. Å prøve å forklare eksempelvis de titalls millioner amerikanere som tror ar jorden kun har bestått i 6000 år, blir som å urinere mot vinden. Den eneste motgift er barnehager, verden over, hvor barnene blir gradvis innført i menneskets historie i alminnelighet og nøytral religionshistorie i særdeleshet. Desverre kun et håp.