onsdag 20. juni 2018

Lærerne presses i dødens posisjon fra alle kanter

Hvordan psykopatiske lærere gjennom de siste århundrene, helt opp til vår tid, ødela livet til mange skoleelever, er et av de beksvarte kapitler i Norges historie. Og ikke bare Norges. Var disse monsterne i tillegg religiøse fanatikere, må det ha vært "et sant helvete" de sju årene skolen den gang varte. Mange barn måtte slepe med mindreverdighetskomplekser og det som verre var, takket at disse "djevelens utsendte" fikk herje fritt. Når det gjaldt seksuelle overgrep ble imidlertid pietiske og brutale lutheranske lærere fullstendig utkonkurrert av de katolske lærere og prester.
Men nå ser det ut som lærer/elev-forholdet er blitt satt helt på hodet. I det norske skolevesen har vi fått en ny paragraf 9a-5, den såkalte krenkeparagrafen. Den setter egentlig lærerne sjakk-matt i en  "jævelsk" no-win-situation.
Hvis en "utskjemt drittunge" påstår at en lærer har "krenket" eleven, er læreren helt hjelpesløs. Selv om det hele er oppspinn fra ende til annen. Hvis ungene ikke får det 100 % "som de vil" på skolen ( toppkarakterer uten innsats) så er mamma og pappa på plass  for å gjøre skoleledelsen oppmerksom på "overtrampet" overfor "den ufeilbarlige gullungen". Ikke sjelden har de med seg advokater.
Fra lærerhold frykter derimot stadig flere at paragrafen kan føre til hekseprosesser der lærerne blir utsatt for grunnløse beskyldninger av påstått krenkede elever.
Å ha et yrke hvor denne muligheten skulle henge over hodet mitt hele tiden, ville vært for meg aldeles uholdbart.
Og det er det "sataniske" med denne uholdbare paragrafen. Med krenkeparagrafen i ryggen kan egentlig en elev påstå seg å være krenket av HVA SOM HELST!
Og i tillegg skal lærerne (i likhet med legene) mer og mer bruke sin arbeidstid til å skrive metertykke rapporter. Så mellom rapporterings-diktaturet og krenkelses-diktaturet klemmes lærerne flate.

Amerikaniseringen av det norske samfunnet går for fullt. Stadig flere advokater og stadig flere skjemaer, kontroll og rapporter. De amerikanske ungene lærer fra barnsben dette utenat: " What's in it for me"? (Hvordan er dette til min fordel)? og "Sue them"! ( Saksøk dem)!
 Det er forøvrig interessant å erfare at klasseskillet i Norge som venstresiden langt på vei klarte å fjerne  ( fram til innvandringseksplosjonen) , har den samme venstreside nå klart i gjenn-innføre i landet ved uhemmet å åpne dørene for innvandrere som vil forbli på inntektsbunnen hele sitt liv. Uten norskkunnskap og sosial kompetanse til å bli integrert som 100 % nordmenn. For ikke snakke om at arbeidslivet er for dem et lukket land. Grunnet den samme mangel på norskkunnskap og yrkesmessig kompetanse.
Det spørs om ikke "gullungene" som foreldrene aldri har stilt minste krav til, også vil bli taperne på et stadig med mer vanskelig arbeidsmarked å komme inn i ettersom den tekniske utvikling kjører i Formel 1-tempo. Jeg hadde iallefall ikke vurdert å ansette noen uten arbeids-oppdragelse hjemmefra.
Istedet for å komme med advokater for å "ta" lærerne som har våget "å krenke"  de ufeilbarlige foreldrenes avguder, burde foreldrene møte opp med blomster til de lærere som ennå har ryggrad til å opptre bestemt og forlange disiplin og innsats.