onsdag 6. juni 2018

Ingen kristendom i dag uten Judas og keiser Konstantin

At " Jesus døde på korset for våre synder" regnes av stadig flere som løgn og forbannet dikt. Det vet alle opplyste moderne mennesker som ennå ikke henger igjen i historiens mest himmelropende løgn . Selv Donald Trump hadde ikke våget å komme fram med denne eventyrfortelling  om oppstandelse, himmelfart og hele resten av bløffen.
En særdeles oppklarende TV-reportasje nylig fra irsk fjernsyn om "frelseren" sine siste dager burde vært obligatorisk for enhver "kristen" som tar sin tro seriøst.
Reportasjen viser at Jesus ble korsfestet fordi han ble en virkelig politisk trussel, både mot Roma og det religiøse jødiske establisment,anført av yppersteprest Kaifas. Romas guvernør Pontius Pilatus var sørgelig klar over at i tilfelle opprør fra jødene mot de romerske makthaverne, var det ikke nok soldater i Jerusalem til å slå opprøret ned. Jerusalem var en romersk utpost. Det  ville ta for lang tid å få på plass støttetropper. Derfor hadde Pilatus alliert seg med Kaifas og den religiøse eliten for å holde oversikt og kontroll over almuen. Kaifas og hans medsammensvorne ser jeg som Jerusalems quislinger.  Spesielt i passover-uken (senere påske) var det viktig å ha totalkontroll. Da strømmet titusenvis av jøder til Jerusalem for å feire passover.  Pilatus og Kaifas hadde begge egeninteresse av at det ikke ble "vugget for mye i båten".
Inn på den Jerusalemske scene denne skjebnesvangre uke kommer så , blandt mange selvutnevnte predikanter og profeter, Jesus Kristus. Han ble nok betraktet som noe stormannsgal der han med høy profil utnevnte seg til "Guds Sønn". Donald Trump hadde ikke våget det. Kanskje Kim i Nord-Korea.
Denne høylydte profet, ridende på sitt esel, gjorde kort prosess med pengevekslerne i tempelet. Hele det religøse i Jerusalem miljø var gjennomkorrupt og gjennomkommersialisert. All  ære til Jesus for det.
Det var igrunnen ikke Jesus selv som denne uke tok titelen "Jødenes Konge". Det var hans eksploderende tilhengerskare som løftet ham fram- og skremte vettet av både Pilatus , romerne , Kaifas og det øvrige jødisk-religiøse maktapparatet. Noe måtte gjøres. De fikk hjelp.
Jesus ble angitt av en av sine egne, Judas. Og da endte det opp med at Jesus ble av romerne naglet opp til et kors. Det var avstraffelsen romerne brukte overfor "banditter". Banditter var fellesbetegnelsen romerne brukte på alle som utfordret dem, kriminelle, og ikke minst politiske motstandere som kunne på sikt bli en lei utfordring.
Jesus ble korsfestet, ikke for å sone våre synder, men fordi han ble en politisk trussel mot Roma.
Det mest interessante med reportasjen var det sensasjonelle faktum at det er i første rekke Judas, og ikke Jesus (!) som la GRUNNLAGET  for at vi har kristendom i dag på kloden. Å jada!
Hvis ikke Judas hadde "forrådt" Jesus, ville ikke Jesus påkalt seg Pilatus sin oppmerksomhet. Og Jesus ville i likhet med mange av de andre "profetene" og titusenvis av tilreisende til feiringen av passover i Jerusalem forlatt byen etter feiringen og blitt oppløst av tiden, uten minste ettermæle.
Men takket være Judas skulle altså en stormannsgal profet bli en religiøs superstar etterhvert som århundredene skled av gårde. Og da keiser Konstantin rundt 300 år etter korsfestelsen av Kristus gjorde den tidligere forbudte kristendom til romersk statsreligion, var grunnmuren støpt for den kristendom vi har den dag i dag, takket være nettopp Judas og Keiser Konstantin. Det visste jeg ikke.