torsdag 14. juli 2016

Kadaverdisiplin eneste effektive resept overfor narkomane.

Hvis jeg hadde fått all makt i verden , var noe av det første jeg skulle gjennomført var å sperre alle rusmisbrukere inne i tidligere militærleire som skulle vært omgitt av et svært høyt piggtrådgjerde. Og så skulle de fått perm ut fra innsatsen for å bli "dugelige samfunnsborgere". Forhåpentligvis kunne mesteparten blitt utskrevet etter kort tid, ettersom de ikke lenger var en sikkerhetstrussel overfor storsamfunnet. De inngjerdede skulle blitt inkvartert på 16-mannsrom med køyer i to etasjer. Akkurat som jeg opplevde under militærtjenesten på Evje. De skulle vasket gulvene hver dag, sengene skulle vært oppredd og de skulle tilberedt alle sine måltider. Alt dette for at de skulle få den nødvendige sosiale  kompetanse. Jeg at en sosialarbeider i en norsk by sa at det trengtes så mange sosialarbeidere som mulig for å passe på at rusmisbrukerne i sosialboligene skulle ha et "menneskeverdig" liv. Rusmisbrukerne manglet nemlig "bokompetanse". Oversatt til forståelig norsk betyr dette at sosialboligene så ut som svinestier mesteparten av tiden. Jeg prøver ennå å fortrenge synet som møtte meg i mine foreldres hytte etter at tre rusmisbrukere hadde gjordt innbrudd og holdt til der noen dager. En grisebinge var i sammenlikning et kulturelt hus med kunst og piano, etter at disse svin på to bein hadde utfoldet seg.

For noen år tilbake uttalte en person offentlig i Egersund at rusmisbrukerne var en "ressurs". Det var i forbindelse med  at kommunen planla å stue så mange rusmisbrukere som mulig inn i et boligkompleks i nærheten av Bakkebø. Jeg måtte gå voldsomt ut i lokalavisen for å hindre at naboene skulle lide samme skjebne som de ulykksalige på Nærbø. I Stavanger Aftenblad 13.7 er det en artikkel med undertittel "Uro og  utrygghet preger et helt nabolag på Nærbø, etter at Hå kommune etablerte fire boliger for rusmisbrukere i boligfeltet". Jeg siterer videre:"Sist torsdag rykket politiet ut og pågrep en av beboerne i de forsterkede boligene. Ved hjelp av jernstang hadde mannen slått seg vei inn i en av naboleilighetene. Osv."
Jeg minnes lignende scener som utspant seg i narko-leilighetene ved inngangen til Eigerøy-tunnellen. Husker jeg ikke feil måtte også der på plass ettersom en av "ressuspersonene" gikk amok med øks. Selv har jeg opplevd narkomiljøet på nært hold. I to av nabobyggene holdt for få tilbake narkolangere til , og det var et daglig renn av "ressuspersoner" som skulle kjøpe narko. Så jeg føler inderlig med de stakkarne på Nærbø som har fått livet fullstendig ødelagt grunnet politikere som er så himmelropende  uansvarlige. Og ikke bare der i det "sosialpolitisk korrekte" Norge. Det er de "snakkende klasser"  som har tvunget gjennom en snillisme overfor denne nye "overklasse" av "ressuspersoner" som er en kreftsvulst på samfunnet (over hele verden) sett fra mitt 100 % subjektive ståsted.
Ansvarlige foreldre tar kraftig tak i ungene når de er kommet ut på skråplanet , ikke minst av hensyn til barnas fremtid. Det ligger mange sørgelige skjebner bak rusmisbrukerne. Og det er nettopp i respekt av hva slags konstruktive samfunnsborgere de kunne ha blitt, at jeg ser at dagens passive  og politiske snillisme-forståelse fører ingens steds hen. Militær kadaverdisiplin ser jeg som eneste oppskrift for å rette opp ødelagte rusliv. Og når det gjelder langerne? Kort prosess! Nøytralisert fra storsamfunnet resten av deres ynkelige og forbryterske liv!

mandag 11. juli 2016

Politikerne som byråkratenes og kapitalens hoffnarrer

Hos meg er tiltroen til politikerne som ansvarlige personer med mot og ryggrad fullstendig smadret for resten av min levetid, desverre.
At Blair i England og Bush i USA nå av mange blir betraktet som regelrett krigsforbrytere har jeg full forståelse for. Invasjonen i Irak er jo et stjerneeksempel på vanvittig og arrogant uvitenhet vedrørende den konstante borgerkrig mellom Shia- og Sunnimuslimer. Og denne uvitenhet har jo skapt ISS som vil ligge som giftslanger over hele verden  langt inn i framtiden og hogge til i skikkelsene av hjernevaskede selvmordere som sprenger seg selv og så mange sakesløse medmenneske som mulig i luften. Så "krigsekteparet" Bush/Blair skapte monsteret ISS, som jo får vanlige klapperslanger og krokodiller til å virke harmløse i sammenlikning.
At politikere, også lokalt, kan være en konstant trussel mot livskvaliteten til intetanende borgere, behøver vi ikke gå ut av Eigersund for å konstantere. Jeg tenker da på de to vanvidder, bomstasjoner og vindmøller. Ikke trenger vi vindmøller og ikke trenger vi bomstasjoner i Dalane. Men når det politiske vettet er minimalt og uvitenheten total, så klekkes ut et monstrum ved navn Dalanepakken. Og dette ble velsignet i fylkestinget! Jeg kjempet min livs kamp for å hindre at Egersundere spesielt skulle bli sittende i en fangeleir hvor det måtte betales både ved inn- og utkjørsel til byen. Akkurat den prosessen påførte meg en total politikerforakt som aldri kan vaskes bort. At AP i siste liten snudde i denne (for meg subjektivt) kriminelle prosessen tjener dem til all ære. Desverre er dette et alt for sjelden unntak i det hav av politisk udugelighet og stakkarslighet som finnes overalt , ikke bare i dette land.
Og så har vi dette fenomen som heter vindmøller. Aldri har jeg (subjektivt) opplevd at totalt uvitende og uansvarlige folkevalgte har så til de grader valgt å opptre som hoffnarrer for grådige individer. Siragrunnen er selve skrekkeksemplet. Her gikk hoffnarrene, både i kommunestyrer og fylkesting, inn i konkurranse om hvem som kunne slikke ryggen til "utbyggerne" mest intens. Heldigvis stoppet ansvarlig departement galskapen.
Desverre er ikke dette blitt gjordt i Eigersund og Sokndal. Nå går bulldoserne effektivt til verks og ødelegger et aldeles uerstattelig heielandskap. Hvis utbyggerne av Jæren Vindpark skulle betalt hele regningen, ville det aldri blitt reist en eneste vindmølle på Høg-Jæren. Den norske stat betalte 512 millioner kroner i subsidier! Og ikke nok med det. Elsertifikatene gjør at de utenlandske eierne får 20 øre i tilskudd pr produserte kWh som blir belastet oss alle over strømregningen. For Sokndalsutbyggingen alene tilsvarer dette 120 millioner kroner hvert år som vi strømbrukere forærer de utenlandske eierne hvert år. Og ikke bare i Sokndal. Hvis de mest vindmøllefrelste lokalpolitikere ikke er oppmerksom på dette vanvidd, er det aldeles uhyggelig. Og er de det, burde de alle vært forvart bak lås og slå i maaange år fremover.
Jo lenger jeg lever, mer og mer ser jeg sannheten i gangsterbossen Al Capones visdomsord. "Jeg er overrasket over at så mange mennesker blir kriminelle, når det finnes så mange lovlige måter å være uærlig på!"