torsdag 14. juli 2016

Kadaverdisiplin eneste effektive resept overfor narkomane.

Hvis jeg hadde fått all makt i verden , var noe av det første jeg skulle gjennomført var å sperre alle rusmisbrukere inne i tidligere militærleire som skulle vært omgitt av et svært høyt piggtrådgjerde. Og så skulle de fått perm ut fra innsatsen for å bli "dugelige samfunnsborgere". Forhåpentligvis kunne mesteparten blitt utskrevet etter kort tid, ettersom de ikke lenger var en sikkerhetstrussel overfor storsamfunnet. De inngjerdede skulle blitt inkvartert på 16-mannsrom med køyer i to etasjer. Akkurat som jeg opplevde under militærtjenesten på Evje. De skulle vasket gulvene hver dag, sengene skulle vært oppredd og de skulle tilberedt alle sine måltider. Alt dette for at de skulle få den nødvendige sosiale  kompetanse. Jeg at en sosialarbeider i en norsk by sa at det trengtes så mange sosialarbeidere som mulig for å passe på at rusmisbrukerne i sosialboligene skulle ha et "menneskeverdig" liv. Rusmisbrukerne manglet nemlig "bokompetanse". Oversatt til forståelig norsk betyr dette at sosialboligene så ut som svinestier mesteparten av tiden. Jeg prøver ennå å fortrenge synet som møtte meg i mine foreldres hytte etter at tre rusmisbrukere hadde gjordt innbrudd og holdt til der noen dager. En grisebinge var i sammenlikning et kulturelt hus med kunst og piano, etter at disse svin på to bein hadde utfoldet seg.

For noen år tilbake uttalte en person offentlig i Egersund at rusmisbrukerne var en "ressurs". Det var i forbindelse med  at kommunen planla å stue så mange rusmisbrukere som mulig inn i et boligkompleks i nærheten av Bakkebø. Jeg måtte gå voldsomt ut i lokalavisen for å hindre at naboene skulle lide samme skjebne som de ulykksalige på Nærbø. I Stavanger Aftenblad 13.7 er det en artikkel med undertittel "Uro og  utrygghet preger et helt nabolag på Nærbø, etter at Hå kommune etablerte fire boliger for rusmisbrukere i boligfeltet". Jeg siterer videre:"Sist torsdag rykket politiet ut og pågrep en av beboerne i de forsterkede boligene. Ved hjelp av jernstang hadde mannen slått seg vei inn i en av naboleilighetene. Osv."
Jeg minnes lignende scener som utspant seg i narko-leilighetene ved inngangen til Eigerøy-tunnellen. Husker jeg ikke feil måtte også der på plass ettersom en av "ressuspersonene" gikk amok med øks. Selv har jeg opplevd narkomiljøet på nært hold. I to av nabobyggene holdt for få tilbake narkolangere til , og det var et daglig renn av "ressuspersoner" som skulle kjøpe narko. Så jeg føler inderlig med de stakkarne på Nærbø som har fått livet fullstendig ødelagt grunnet politikere som er så himmelropende  uansvarlige. Og ikke bare der i det "sosialpolitisk korrekte" Norge. Det er de "snakkende klasser"  som har tvunget gjennom en snillisme overfor denne nye "overklasse" av "ressuspersoner" som er en kreftsvulst på samfunnet (over hele verden) sett fra mitt 100 % subjektive ståsted.
Ansvarlige foreldre tar kraftig tak i ungene når de er kommet ut på skråplanet , ikke minst av hensyn til barnas fremtid. Det ligger mange sørgelige skjebner bak rusmisbrukerne. Og det er nettopp i respekt av hva slags konstruktive samfunnsborgere de kunne ha blitt, at jeg ser at dagens passive  og politiske snillisme-forståelse fører ingens steds hen. Militær kadaverdisiplin ser jeg som eneste oppskrift for å rette opp ødelagte rusliv. Og når det gjelder langerne? Kort prosess! Nøytralisert fra storsamfunnet resten av deres ynkelige og forbryterske liv!