tirsdag 27. februar 2018

Mobilbruk som den nye form for barne-mishandling

Aftenbladet hadde i dag en tankevekkende artikkel med overskrift:"Foreldres mobilbruk kan gi utrygge barn".
Hovedbuskapet i artikkelen er at med "mobil-junkies" som foreldre (skremmende mange millioner), så lærer ikke barna fra aller første barndom hvordan man skal sosialt omgås andre mennesker. Det heter på fint og uforståelig språk svak relasjonskompetanse. Barna blir oversett av de ego-foreldrene som må ha nesen konstant nede i dop-phonen. Dette er den nye form for barnemishandling sett fra mitt subjektive ståsted.
Jeg tillater meg å sitere et kapittel fra artikkelen:" Jeg tør påstå at enkelte barn som vokser opp i dag, får for lite nødvendig oppmerksomhet fra sine nærmeste.Foreldrenes likegyldighet overfor barna skyldes at mobilens innhold er viktigere enn egne barn. Barna blir rett og slett nullstilt av foreldrenes USYNLIGGJØRING".
Barna kan  risikere å ikke ha  nok erfaringsgrunnlag i hvordan vi møter, samhandler og respekterer andre mennesker.
" Det sies at barn blir til i møte med sine omgivelser". 
Men hva da hvis det ikke finnes menneskelige omgivelser, men kun "mobil-junkies" som ikke er tilstede i øyeblikket for barnet? MEN SOM PRIORITERER OPPDATERINGER FRA ANDRE MENNESKERS ØYEBLIKK !!!!!!
I en kronikk i Aftenposten var overskriften Mobiltelefonen er ungdommens nye rusmiddel.
Jeg tillater meg å spørre: Bare ungdommen??
Budskapet i kronikken var at undersøkelser viser at overdrevent mobilbruk HAR RADIKALT ENDRET DE UNGES MENTALE HELSE!!
I forståelig språk betyr det med smart-phonen som rusmiddel, blir hjernen like skadet og handicappet som av vanlig narkotika. "Ungdommen som bruker mobile mer enn fem timer om dagen hadde 70% større sansynlihet for selvmordstanker enn de som brukte mobilen en time om dagen".
"Når voksne ikke klarer å spise middag eller delta på et møte uten konstant å sjekke mobilen, hvordan skal da forvente at unge mennesker skal ha mindre impulskontroll?"

I et moderne samfunn er det selvsagt utenkelig å fungere uten smartphonen og de uendelige muligheter den gir for et mer sikkert, praktisk og spennende liv. Men så er det så dette vanskelige med begrensningens kunst. Jeg vil nok en gang repetere to setninger som dominerte kulturdelen i en utgave av den solide avis Politiken i Danmark.
NÅR VAR DU SIST TIL STEDE I EGET LIV?
OG HVOR GÅR DU SÅ HEN MED RESTEN AV DETTE DITT LIV?
Men hvis smartphonen har "stjålet" ditt liv fullstendig, hva er da vitsen med å leve i en menneskelig skikkelse din stund på jorden, når "innmaten" er fullstendig ødelagt av rusmiddelet smartphonen??? 
Still deg selv spørsmålet og la alarmklokkene ringe!!
  

mandag 26. februar 2018

Godhets-tyrannene de nye uaktsomme lands-forrædere

Det heter at "brent barn skyr ilden". I så måte er jeg overfølsom overfor ethvert forsøk på "religiøs kontroll " av mitt liv. Jeg har kjempet meg ut av dette fengslet "long time ago".1,8 milliarder av jordens befolkning er ikke så heldige. De sitter fastlåst i den islamske hengemyr og er dømt til et uverdig åndelig slaveliv den tid de har fått seg tildelt på Moder Jord.
I lørdagens Aftenposten var det en tosiders artikkel (side 2/3/ med overskrift Moderat Islam er en luftspeiling. Undertitelen var Finnes det muslimske land med demokrati og frihet for enkeltmennesker? Da skal man lete godt eller tøye begrepene.
Indonesia med sine 260 millioner (mesteparten muslimsk)  innbyggere har vært ansett som "liberalt og "tolerant". Ikke nå lenger. Sex utenfor ekteskapet, inkludert homo-sex, er i ferd med å bli forbudt.
Dødstraff for homosex er blitt forestlått.
De mest ekstreme islamske land, Saudi-Arabia og Iran, har eget moralpoliti. Er du feil kledd, eller ikke har langt nok skjegg, (bl. mye annet) kan du ende opp i fenglsel i lange tider. Og Saudi-Arabia finansierer koranskoler (hjernevaskings-anstalter) over den ganske verden. Så den åndelige giften kjenner ingen landegrenser.
Når det gjelder innvandring i Norge, bør dette nyanseres. Det er mange typer innvandrere. Snylterne som aldri kommer til å yte noe som helst, men er fra dag en bevisst sine "rettigheter". (De er det mange av). Så har vi de som ønsker å bidra med noe gjennom deltakelse i arbeidslivet.
Og så har vi de mest skumle. De tankeløse og fantatiske tilhengere av Islam. Hvis disse hadde kommet i flertall, hadde Norge som et demokratisk land vært historie.
Jeg har med interesse studert utviklingen av innvandringen i land som Norge, Sverige og Tyskland. Og der ser jeg en ny politisk klasse tre fram. Og fra mitt 100 % subjektive ståsted er det de nye,uaktsomme og moderne landsforræderne. Hvis du oppfordrer og støtter (tidvis fanatisk) innvandring av en mennesketype som har som oppgave i livet å bekjempe ethvert opplyst demokrati, kan jeg ikke forstå annet enn at dette er uaktsomt landsforræderi. Eller er det jeg som er på bærtur her?
Jeg har vært innom dette temaet i flere av mine blogginnslag, men jeg ser at dette vanvittige forhold ikke kan bli belyst ofte nok.
De uaktsomme godhets-tyrannister legger tilrette for at mennesker som er fanatiske motstandere av opplyst demokrati, skal bli ønsket velkommen i ditt land og får statsstøtte til å drive sine hat-frembringende og udemokratiske koranskoler. Hvis ikke dette er organisert politisk sinnssykdom på sitt aller verste, hva er så?
I en karikaturtegning i VG av et visst parti var teksten: " Vi er for alt som koster penger, og  vi er imot alt som gir inntekter. Toleranse uten grenser. Ingen krav til noen." Spesielt muslimske.

Det er med interesse å konstantere at land som Kina og Japan har en beinhard innvandringspolitikk. Muslimer har trange kår der. IS som vil ta hele verden tilbake til middelalderen, er en ufyselig utvekst på en like ufyselig "religiøs" rumpe. En rumpe som slikkes hele tiden av uaktsomme landsforrædere i alt for mange land. Hvis du synes jeg er  ekstra ubehaglig direkte denne gang, så er dette mini blåbær i sammenlikning med åket som venter fremtidige generasjoner under det islamske diktatur.

fredag 23. februar 2018

Allah akbar! Gud er stor! Døden og løgnen like uungåelig!

Det som kjennetegner fanatikere er først og fremst total mangel på humor og humør. Og ettersom fanatisme egentlig er undertrykkelse av enhver minste tvil, må egen " hellig overbevisning" presses på så mange "hedninger" som mulig. I verste fall resulterer denne "overbevisning" nedslaktning av helt sakesløse mennesker.
Når disse forvirrede religiøst kriminelle ( terrorister er feil betegnelse!!) roper høyt ut Allah Akbar (Gud er stor) før de begynner nedslaktningen, beviser dette bare at "religion" i YTTERSTE konsekvens ikke er noe annet enn livsfarlig organisert sinnsykdom og mental organisert kriminalitet!!!
Nord-Korea er jo et soleklart eksempel på  at dette gjelder også på politikkens område. De stakkars hjernevaskede nord-koreanere skal jo bøye seg for de gigantiske statuene av avgudene Kim-Il-Sung og sønn. "Helte-fortellingene" om Kim-Il-Sung er jo svindel fra  ende til annen. Og det er ikke lenger tilbake enn rundt 70 år at dette sataniske regime ble grunnlagt. Derfor er det enkelt å kontrollere løgnen for alle oss  som ikke bor i denne sataniske konsentrasjonsleiren.
Hva så med kristendommen? Hvor mye av den er grunnlagt på svindel og bedrag når det gjelder de "bibelske fortellinger"? Disse går jo tilbake rundt 2000 år i tid. Og glem ikke eventyret om "fjæren som ble til en hønseflokk"! 
Det er interessant å diskutere "religionen Kommunismen" med mennesker som var oppvokset i Sovjet før muren falt, og nå lever i Norge. Lenin og Stalin var gudene.Kommunismen var "den eneste rette lære". Kristendom var forbudt og  Den hellige treenighet var helt ukjent! En av disse mine bekjente "avhoppere" kom med noen interessante synspunkter. "Dere i Vesten betraktet kommunisme som hjernevasking av massene, og vi i Sovjet var på vår side opplært til å betrakte Kapitalismens Kristendom som like mye hjernevasking av Vestens "masser".  Et særdeles godt poeng!!!
Kineserne har en bønn "om at vi må få leve i interessante tider". Og gudene skal vite at vi i 2018 lever i særdeles interessante tider. Tenk at nå for første gang i menneskehetens historie, har alle innbyggere på Moder Jord fått en felles religion !! KAPITALISMEN!!!  Buddhisme, shintoisme, Islam, hinduisme, kristendom osv. er bare forskjellige sekter under den store samlende religion kapitalismen. Nord-Koreanere som har klart å rømme til Sør-Korea får oftest sjokk når de blir eksponert for den beinharde kapitalismens slagmark.
Det samme skjedde med mange Øst-tyskere som etter murens fall skulle konkurrere om jobbene. I DDR hadde de trygge jobber og Staten ordnet alt. De slapp å tenke selvstendig. Det var egentlig forbudt å tenke selvstendig!
For meg personlig er den frie og selvstendige tanke en forutsetning for et verdig liv. Desverre er dette en luksus forbeholdt de ytterst få i den moderne verden. Denne luksus å være i posisjon til å "be hele verden dra rakt til Helvete" er kun forbeholdt lasaroner ( nothing left to loose), millardærer og diktatorer.
Vi er alle i den "eksploderende teknologisk verden" redusert til brikker, sosiale horer og materialistisk forbruker-roboter. Som er blitt til en sørgelig flokk av politisk og religiøst bevistløse. Amen!


 

 

torsdag 22. februar 2018

Lyckliga gatan, du finns innte mer. Du er forsvunnet, mitt hela kvarter

Anna Lena Løftgren landeplage fra lenge siden klinger i mitt indre når jeg passerer det gamle Helleland sentrum som var en sentral bestanddel av min barndoms grønne dal i bygda. Den vemodige sang klinger også inne i meg når jeg har min daglige ettermiddags tur gjennom gågaten i Egersund på vei til mitt andre hjem, Hauen Kro. Stillheten er den samme som i gml. Helleland Sentrum.
Og jeg observerer jo at gågatene i Norges byer nå har samme utfordring som hotellbransjen. I en interessant artikkel i Aftenposten var meldingen krystallklar.
"De neste fem årene må hotellene styrke konsept, design og markedsføring. Hotellene må gjøre besøket personlig for å holde tritt. For hotellene blir det viktig å skille seg ut.
DET HANDLER OM Å FINNE EN ANNERLEDES MÅTE  Å DRIVE HOTELL PÅ!!"
Og detaljbransjen er jo i samme utfordrende situasjon! Det er så mye drittkjedelig butikker verden over at man kan bli helt matt. Jeg vet. Jeg har reist på fem kontinenter og vært inne "et hav" av butikker. Det er stort sett den samme melodien. Trøtte varer, trøtt innredning og tildels trøtt betjening. Og kjedebutikkene er i så måte de mest kjedelige!
Aftenpostens artikkel hadde som overskrift REISETRENDER.
Og reisetrendene de nærmeste årene er en reise som er avlogget fra hverdagsstress OG SOSIALE MEDIER. Det handler om å koble seg av fra smarttelefonen og datamaskinen, såkalt digitalt detox.

Det samfunnet jeg vokste opp i  (Helleland/Bjerkreim/Egersund sentrum) på 1950-tallet var i struktur
mye mer likt 1700 enn det er i dag. Alle bodde trangt i byene, og hest-og-kjerre- landbruket var livsstilen til landsbruksbefolkningen . Uforandret gjennom århundrer.
Hvor ekstremt forskjellig 1950 er fra 2018 kan lett dokumenteres ved at LUKSUS dengang er blitt HVERDAG for stort sett"alle". Bil, telefon flyreiser, hotellopphold, ferier utenlands, innlagt bad og toalett osv.,osv. 
Ingen ønsker seg selvsagt tilbake til "de gamle gode dager". Men, det er en faktor som er helt uforandret, og vil bli uforandret til menneskehetens endeligt. Og det er at døgnet har 24 timer! Og hva skal et moderne menneske så bruke disse kostbare 24 timer til?
De  kommer iallefall ikke til å bruke for mange av disse på kjedelige hoteller og butikker. Aftenposten skriver "at hotellene må gjøre opplevelsen mer eksklusiv, personlig og luksuriøs for å holde tritt". Der steiler jeg. Luksuriøse, eksklusive hoteller og butikker skyr jeg som pesten. Jeg skal imidlertid si et rungende ja til originale og spesielle butikker/hotell.  Den luksus som monne finnes der må bestå i av en enestående opplevelse-for-livet. Og det betyr den rette miksen av interiør, kvalitet (troverdighet) og sympatisk/kompetent betjening. Siste moment HELT avgjørende!!
  

 


tirsdag 20. februar 2018

Derfor går de hjernevaskede i døden for Islam

Hvis jeg skulle rekruttert selvmordsbombere for Islam, er oppskriften enkel. Jeg skulle brukt muntlig eller skriftlig poesi for å få selvmordsbomberne 100 % konsentrert om oppgaven..
Og hva er så poesi?
"Poesi er kunsten å lage en rytmisk komposisjon, skriftlig eller muntlig for å vekke glede med  vakre , fantasifulle eller opphøyde tanker".  ( Tygg på den en stund)!
Jeg skal gi et eksempel på at IS ikke bare er brutale bøller som halshugger og torturerer "islams fiender". De bruker poesi som ekstrem viktig utløsningsmekanisme. (Som en avtrekker).
Selvmordsbomberne indoktrineres med at de har samme makt som" lyn, torden, en foss, en flom og en vulkan". Du snakker om åndelig dop! Dette åndelige dop kan forsterkes med poesi.
Jeg vil feste bombebeltet, jeg vil skjelve som et lyn, bruse som en foss og runge som en tordenstorm.
Hjertet mitt er som vulkanens indre. Jeg vil skylle over landet som en flom.
Jeg lever etter Koranen, for jeg minnes den nåderike.
Min fasthet ligger i troen, så la Koranens dag komme.
Slik kan en marsjordre om å drepe så mange av Islams fiender som mulig, også fremstilles gjennom malende poesi.
Det er en kjennsgjerning at analfabeter (kan ikke lese og skrive) har en mye bedre hukommelse en vi som behersker lese-og skrivekunsten. Jeg hadde selv en bekjent som var nokså "enkel", men du verden for en hukommelse ( særdeles detaljert) han hadde fra årene i sitt liv. Det ga meg en virkelig aha-opplevelse. Som tilnærmet analfabet måtte han stole på hukommelsen. Vi andre kan være litt mindre "lat" på det området ettersom vi har skriftspråket som "støtte-krykker".
Min generasjon behersker den store og lille multiplikasjonstabell. Det gjør ikke de unge av i dag. De kan "late" seg med hjelp fra elektronikken. På veien til å utvikle seg til helt avhengig av "elektronisk dop".
Som jeg har blogget før; for å forstå Islams fanatisme fullt ut må du , som jeg, være innfødt i en fanatisk sekt. Da først forstår du det intense hatet som bakes inn i din sjel mot "de ugudelige og vantro". Og slipper du disse "religiøst forgiftede" inn i et demokrati, så tar Islam sakte og sikkert  knekken på demokratiet. Et levende demokrati er tuftet på blandt annet religionsfrihet. Helt ukjent i Islam.
Godhetstyrannistene på venstresiden i Norge bør merke seg seg den innvandringsfiendtlige ungarnske statsministers ord nylig:" Mørke skyer samler seg over Europs grunnet innvandring. Nasjoner vil opphøre å eksistere, Vesten vil falle og Europa vil ikke engang skjønne at det er blitt innvardert". Men min bakgrunn har jeg sett dette komme for  lenge siden.
Interessant er det også å merke seg det totale stemnings-skifte som har skjedd i Sverige på rekordtid. De innvandringsfiendtlige Sverige-demokratene har vært betraktet som "politisk avskum" som de "anstendige og politisk korrekte" andre partiene ikke ville ta i "med en ildtang".
Nå er Sverige-demokraternes synspunkter blitt  korrekt"innvandrings-politikkk". Det måtte bandekriger i Sveriges forsteder til å åpne øynene til de uansvarlig politisk hodeløse med de altfor naive og store hjerter. Som uten minste ansvarlighet har vidåpne dører "for alle". Uten det "aller" minste krav til noen som helst til egeninnsats for å oppnå velferdsgoder som andre har fremskaffet!!!!


 

fredag 16. februar 2018

Satans djevelskap matcher ikke nettselskapene

"Vi er på vei inn i en verden SOM VI IKKE KAN LEVE I". Ordene tilhører Tristan Harris som hoppet av IT-bransjen. I en artikkel over to sider i Aftenposten 15.2. deler han sine tanker om menneskehetens dystre framtid. Jeg skal gi noen sitater.
" IT-selskapene har ett eneste mål- å stjele tiden din og fange oppmerksomheten din".
"IT-selskapene kan manipulere tankene og følelsene våre. Og de har hektet oss på med vilje"
"Bransjen har designert produkter som gjør oss hjelpeløst avhengige".
"Vi må skjønne hva som skjer før det er for sent. Dette er en kamp for menneskets framtid. Jeg tuller ikke".
"Bransjen har benyttet avansert psykologisk kunnskap om hva som skaper avhengighet og hekter forbrukeren."
"Telefon- og nettavhengighet har på kort tid rukket å bli EN UTBREDT FOLKELIDELSE".
"IT-bransjen er en INNFLYTELSESMASKIN SOM KAN FORANDRE SIVILISASJONEN".
"Forsking viser at depresjon, angst og ensomhet har økt kraftig de siste fem til ti årene".
"Og jo før dere alle ser dette MONSTERET for hva det er, jo bedre sjanser har vi for å gjøre noe med det."
Uten å slå meg på mitt bryst- dette monsteret har jeg sett komme lenge. Jeg er glad for at jeg om ikke så alt for mange år skal gå ut av tiden og slippe å  leve i en moderne teknisk zombie-sivilisasjon hvor mennesker med håp,drømmer, originale tanker og egen identitet ikke lenger kan leve . Kun Zombie-robotene. Det er bare øgler som kan overleve i ørkenens tomhet og goldhet.
Middelalderen masseproduserte religiøse analfabeter med gudstjenesten som dop og presteskapet som åndelige snyltere og doplangere.
Den hypermoderne IT-bransjen masseproduserer sosiale analfabeter med sosiale medier og smartphoner som dop og IT-bransjens presteskap som sosiale snyltere og doplangere.
Tobakksbransjen har jo brøytet vei når det gjelder oppskriften på å folk til å bli helt avhengige av noe svineri som ødelegger mennesker både fysisk og psykisk. Parasittene tjener penger, og skattebetalerne må betale for behandlingen av skadevirkningene. Presis som i dagens IT-bransje.
Som aldeles ikke  er interessert i å betale det aller minste skatt. En snyltende grådighetsmaskin som menneskeheten aldri har sett maken til i globalt omfang. Og da har jeg ikke glemt banksektoren, konsulentene, advokatfirmaene, våpensektoren osv.
Som jeg har blogget tidligere. Dette er ikke noen sure oppstøt fra et fossil som ønsker seg tilbake til utedassen, kjøpmannen på hjørnet med korte åpningstider, hest og kjerre og det komplette museum. Min egen smartphone er et nødvendig og fenomenalt anvendelig instrument som gjør hverdagen lettere. Nettbank er en selvfølge. Email det samme. Jeg hadde gått på veggene  hvis jeg ikke kunne kommunisere på facebook og blogg.
Men for meg er problemet når disse grensesprengende oppfinnelsene går over, fra å være instrumenter som forbedrer menneskets hverdag, til å bli en kombinasjon av total-narkotika, totalt diktatur og  konstant stressende tidstyv. Når vi alle er blitt redusert til å være våre avanserte instrumenters  lydige slaver, hvor er da meningen med livet og den menneskelige verdighet blitt av? Selv Satan har intet å stille opp mot denne teknologiske blekksprut med sugekopper overalt!


 

torsdag 15. februar 2018

Fire Dalanekommuner- fire sivilisasjoner

I 2003 utga Wigestrand Forlag det ruvende bind- ROGALAND.  Undertitelen er: En kulturhistorisk reise gjennom fylkets 27 kommuner. For meg er dette en kulturskatt som burde finnes i et hvert Rogalandsk hjem. Flere ruvende kulturpersonligheter i kanonfylket Rogaland bidro i redaksjonen. En av dem ble spurt hvilket hovedinntrykk vedkommende satt igjen med etter å a deltatt i dette veldige kulturløftet. " Den enorme forskjell i lynne mellom kommunene. selv fysiske nabokommuner"!
Dette er en meget presis observasjon. Du behøver ikke gå utenom Dalane-regionen for å få dette bekreftet. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal er fire helt forskjellige sivilisasjoner.
Min fader var sjåførlærer, og fra 1950-tallet var det elever fra hele Dalane og dagens Hå med. Som barn merket jeg den store forskjell i lynnet på "elevene" i alle aldersgrupper, avhengig hvor de kom fra i Dalane. Jærbuene var en helt egen direkte rase. " Me he inkje ti te någe didling og dadling. Her e de om å få ting gjordt"!
La meg konsentrer meg om Dalanes fire kommuner når det gjelder "et høyst amatørmessig forsøk" på å analysere forskjellen i lynne.
Bjerkreim er min fødebygd og Dalanes mest typiske jordbrukskommune. I min barndom fantes det omtrent ikke industri der. Pietismen og " i ditt ansikts sved skal du æde ditt brød" var den kuturelle grunnmur. Øydjen (hesten), smalen (sauen) og bedehuset var viktige elementer i den kulturelle idenditet.  Et ærlig og noe beskjedent folkeslag som ingenlunne "brøytet seg fram".
Disse bjerkreimske elementer ble til en viss grad innlemmet i (den gang) Egersund da byen ble slått sammen med Eigersund og Helleland. Før denne sammenslåing opplevde jeg som bosatt sentrums-egersunder så stor forskjell i lynnet mellom Bjerkreim og Egersund, at de kunne vært på forskjellige kontinenter. Den navlebeskuende Okka By- mentaliteten var helt ukjent i Bjerkreim.
Sokndal er en annen historie. Det som slo meg med min faders kjøreskjole-elever fra Sokndal var at det var et mer smilende og raust (følelsesmessig) folkeferd enn både egersundere og bjerkreimsbuer. Dette inntrykket sitter fast etset i mitt indre til min siste dag.
Lund er et eget kapittel, ettersom det er en kulturell "bastardkommune". Lund er et tvangsekteskap mellom den gang Heskestad (Rogaland) og Moi (Sørlandet). Sørlandet  begynner under Drangsdalen. Så selv innen en befolkningsfattig kommune som Lund, er det to "helt forskjellige sivilisasjoner", Den bjerkreimske landbrukssivilisasjonen (Heskestad/Ualand) og den høyindustrialiserte sivilisasjonen på Moi. Befolkningen i Flekkefjord-Lund har mer til felles med det behagelige Flekkefjords-lynnet enn de har med med sine sambygdinger i Bjerkreims-Lund.
Som våpen- og sportshandler gjennom mer enn 50 år har jeg hatt kjøpere fra hele Dalane og Jæren med. Etter at jeg har australsk-spesialisert en-manns-operasjonen, er nedslagsfeltet hele Rogaland og mere til. Og jeg kan bekrefte om de store forskjeller i lynne , ut fra hvor du kommer fra. Det er meget interessant å vite at vi alle er så forskjellige. Skulle vi alle vært like i adferd hadde det blitt som i en maurtue.
Imidlertid vil det moderne rogalandske samfunn med mennesker som er blitt mye mer "amerikansk" mobile (flytter, skiller seg og skifter jobb oftere) jevne ut forskjellene etterhvert. Jeg håper det blir lenge til. Vi trenger et "fargerikt" fellesskap. Ikke minst innvendig!! Det beriker hverdagen!!!


onsdag 14. februar 2018

Tante Pippa sin ugudelige inn-ut radio

Jeg er født inn i en "religiøs bevegelse" som holdt meg i "fangenskap" i alt for mange år. Nemlig Norsk Sportsbransje. Det tok meg mange tiår å komme ut av dette stressende og økonomiske galematias. Skal du ha mye stress og hodebry, og dårlig lønn, velg sportsbransjen.
Samtidig ble jeg født inn i et sosialt system kamuflert som "den eneste rette lære i hele verden". Og det var de "sterktroende". Grunnet stor slekt på landet ga dette meg enorme fordeler når det gjaldt geografisk revir. Mens egersundere flest på 1950-tallet hadde bydelen som "sin verden", hadde jeg, i tillegg til store deler av Egersund, også Bjerkreim, Sagland, Hetlandsheia og Hovland i Helleland som "nedslagsområde". Et eventyr uten like.
Samtidig hadde jeg i praksis to "mødre". Mor i byen (100% bjerkreimsbu til sin døende dag) og Pippa på Hovland. (Mors søster). Jeg var nemlig så mye armer og bein at jeg i dag ville fått diagnosen ADHL. Mor trengte avlasting- ofte. Og resultatet var at jeg fikk følge det gamle hest-og-kjerre bondesamfunnet på ferden mot sin siste solnedgang- fra innsiden. Magisk!
"Mor nr. 2" het egentlig Petra. Men ettersom jeg ikke klarte å uttale dette i aller første barndom, så ble det Pippa. (Interessant at fruen til prins William heter Pippa)! 
Og Pippa hadde vært tjenestejente hos familien Bø i mange år. ( I huset hvor Arnt Olav Klippenberg og frue nå residerer). Pippa snakket meeeget varmt om alle sine mange år der. Hun ble nærmest adoptert som medlem av familien. Hun var en enestående forteller. Så når jeg regelmessig ser danske Matador, er jeg tilbake i Pippas verden i mellomkrigstiden.
Pippa hadde egne meninger. Det gjorde at hun hadde vært på sykkeltur i Danmark i 1925. Uhørt blandt de "rette troende" i sekten. Man skulle ikke unødig blande seg med "verdens børn". Og slett ikke med danske ugudelige! I tillegg røykte Pippa sigaretter! Som nok eneste i Det Almindelig Samfund. Min bestemor og et par av hennes søsken på sin side røykte pipe, ettersom det den gang ble sett på som "ekstra gudelig". Kristine Skipstad( "husholdersken" til Per Nodland) røykte nemlig pipe!! Derfor! Min mor kunne ikke utstå bestemor sin evinnelige damping på pipa.
Men det som skilte "mor" Pippa fra alle andre i sekten, var at hun hadde "ugudelig" radio i huset. Hvilken synd! For meg betydde det at jeg som eneste barn i sekten fikk samme naturlige forhold til dette "djevelens instrument"  som "verdens ugudelig børn". Ønskekonserter, barnetimer, fotballkamper og det hele var helt naturlige innslag i min barndom. Som eneste Per-onge. (Ungene av Per). Evig takk til Pippa! Jeg ble virkelig betatt av Erik Bye når han i ønskekonserten sang Anna Lovinda. Derfor er egentlig Erik Bye opphavet til navnet på min evig elskede damesykkel.
Ettersom det var mye besøk på Hovland fra sektefamiliene, var det interessant å se hvorfor jeg ga radioen navnet inn-ut-radioen. Radioen var liten og derfor lett å flytte. Normalt sto den på det lille runde bordet i et av hjørnene i stuen. Men- hvis noen av de mest fanatiske sektmedlemmene kom på besøk, gikk alarmen, og radioen måtte gjemmes i hu og hast.
Var det besøk av "de midt på treet" vedrørende gudelighet, kunne radioen stå fremme. Men det ble da understreket at radioen ble kun brukt til å høre værmeldingen. (!) Var det imidlertid besøk av de humørfyllte og "nokså syndige" i sekten, var det full guffe med "syndig musikk" fra radioen som beriket min barndom så til de grader! Takk Pippa for at du var den du var! Uten deg hadde mitt liv vært uendelig mye fattigere.  Jeg tør ikke tenke tanken en gang!mandag 12. februar 2018

Begravelser ærer ikke de døde, men glorifiserer de levende

Overskriften er en av lord Chesterfields mange legendariske utsagn. Et annet er om sex:"Stillingen er latterlig, energien bortkastet og sluttresultatet meget tvilsomt".
Men tilbake til dette med begravelser. I likhet med kristendommens mange ritualer: dåp, konfirmasjon og bryllup, er begravelser blitt "big business". Når omkostningene ved enkelte begravelser nærmer seg 100 000 kroner, er det hele jo kommet helt ut på viddene.
"Send meg en blomst mens jeg lever, det er for sent når jeg er død. Mitt øye ei skuer, de blomster du legger på kisten min ned". Det ordspråket har jeg tenkt mye på. Og blomster, det kan være så mangt. Som oppmuntringer, rosende ord osv., mens de lever!
"Det sted i kristendommen hvor det drives mest avgudsdyrkelse , er på kirkegårdene. Perverst og primitivt. Å dyrke begravede skjeletter, er på grensen til organisert sinnssykdom, spør du meg". En av mine særdeles frittalende venner sparte ikke på kruttet i en interessant diskusjon vi hadde. De frie vitnesbyrd satt løst. For de av mine bekjente som synes jeg er frittalende; sammenliknet med min særdeles direkte åndsfrende, er jeg bare amatøren. Vedkommende har så pass selvkritisk sans at han holder seg borte fra  facebook. Ellers ville han blitt ruinert av omkostningene ved tallrike rettsaker grunnet offentlig sjikane.
Når det gjelder dette med begravelser og kirkegårder har jeg blitt mer og mer interessert i dette fenomenet. Jeg tror selv Jesus Kristus ville betakket seg for å få stormannsgale mausoleer til hans "ære". Jeg trodde at ingen kirkegård i kristendommens kulturkrets kunne overgå stormannsgalskapen i Buenos Aires. På hovedkirkegården var enkelte gravsteder som små hus. Jeg husker spesielt "graven" til Evita Peron. Jøje meg for en avgudsdyrkelse!
Var det voldsomme greier i Buenos Aires, var det "ekstremt" i, av alle steder, Havanna! Selv om Castro driver en gjennomført ateistisk stat, så er kirkegården der med sine ruvende mausoleer, engler og det hele av en slik art at du får bakover-sveis.
Noe mer neddempet, men like "unorsk" var hovedkirkegården i Napoleons hjemby, Ajaccio på Korsika. Der var kistene lagret i hyller i fjellveggen og beskyttet av glass. Og med full historikk og bilder av avdøde. Mye mer interessant å "føre samtale" med dine avdøde kjære på så nært hold, enn å stå på en norsk kirkegård å stirre på en gravsten som forteller at det "i dypet" ligger et skjelett som har samme DNA som deg selv. Mine to foreldre har de to mest beskjedne gravsteiner på sektekirkens gravplass på Krossmoen. Det er to enkle natursteiner på to adskilte graver. De lokale sekter begraver nemlig sine avdøde i "hytt og pine" når det gjelder slektskapsforhold. Familiegraver finnes ikke.
Når det gjelder mine foreldres gravsteiner, har jeg besøkt dem en eneste gang. Det holder! Minnet om dem har jeg inne i meg. Det er bare å trykke på enter, så strømmer de levende minner på.
I motsetning til overdådige mausoleer, så opplevde jeg helt ytterst på motsatt side av skalaen noe hjerteskjærende på en "kirkegård" ut av Cape Town. Det var en gravplass reservert de svarte. De  forhutlede jordhaugene med noen ynkelige hjemmespikkede "trekors" kommer jeg aldri til å glemme. Selv en selvdød sau i Norge ville fått noe mer "verdig" enn disse jordhaugene i en bakkeskråning på et øde sted i Sør-Afrika. Forøvrig- jeg har stor sans for hinduenes begravelsesrituale. Der legger de likene på toppen av et "Sankt-Hans" bål og tenner på. Ingen prekener, minneord, salmer, dyre kister, et "hav av blomster" og "moteshow" som glorifiserer de levende. Som eks. i Dianas begravelse.fredag 9. februar 2018

Derfor skal min aske spres fra Tengs bru.

To faktorer har hengt som en mare over meg de siste årene. Hva ville skje med mitt aldeles originale butikklokale når jeg hadde gått ut av tiden? Og hvor skulle asken fra mitt kremerte legeme spres?
Når har løsningen kommet på første utfordring. Som igjen løste dilemmaet askespredning.
Eigersund Jeger- og Fiskerforening var jeg med å starte for 50 år siden. I disse dager skriver jeg testamente. Der er det bestemt at denne jeger- og fiskerforening skal arve begge mine sentrums- eiendommer med alt av innbo og varebeholdning.
På sikt kan dette gi foreningen et showroom som ingen andre i landet er i nærheten av når det gjelder skreddersydd inventar . Den tidligere sportsfiske- og våpenforretning jeg drev er innredet perfekt for foreningens formål. Det tidligere sykkelverksted vil i tillegg kunne brukes til montering av kikkertsikter og i det hele tatt alskens "tekniske utskeielser".
Tomten med garasjer og parkeringsplasser kan opprustes kraftig og gi sikre leieinntekter for utleie av særdeles ettertraktede parkeringsplasser. Disse leieinntektene kan finansere driften av det nye "sentrums- foreningslokale". Fortsatt skal jeg drive min spesialforretning i forhåpenligvis i enda mange år. (Jeg må jo ha noe å bruke energien på)! Men etterhvert vil vi få en gradvis kombinert overgang fra forretningsdrift til foreningsvirksomhet.
Så var det dette med askespredning. For meg har det vært utenkelig at mitt jordiske liv skal ende med at mitt legeme i full oppløsning skal plasseres i en kiste som skal legges i et hull i terrenget. Helt utenkelig. Og for meg subjektiv aldeles uverdig.
Nå skal jeg omsider få tatt kontakt med fylkesmannen og få innhentet tillatelse til kremering og askespredning. Dette blir mer og mer vanlig blandt mennesker som i sitt levende liv ikke var avhengig av organisert religion som "åndelig dop". Og som derfor ingenlunne kjøper bløffen om et "evig liv etter døden".
Jeg har tidligere fantasert om at et helikopter skulle spre min aske over Nordsjøen. Det var jo altfor stormannsgalt og oppsiktsvekkende. Nei, jeg skal få utført prosessen ytterst diskret. Jeg er født på Bjerkreim Gard, bruksnummer 1, med Bjerkreimselva som nærmeste nabo. Min identitet er 100 % bjerkreimsbu og samtidig 100 % verdensborger.
Så derfor kom løsningen på utfordring askespredning rekende på ei fjøl. Min aske skal spres fra Tengs bro! Nemlig den delen som brukes av fotgjengere og ridehester m/ryttere. Da blir jeg forenet med vannet som kommer fra min fødeplass og renner ut til slutt ut i havet. Og dette havet kan være en metafor for hele menneskeheten. Kanskje havner noen askerester rundt Australia og New Zealand?
Og spredningen av asken, midt i nattens stillhet, håper jeg at et par av medlemmene av Eigersund Jeger- og fiskerforening kan utføre. De kan jo forevige "seremonien" med en filmsnutt på smartphonen.
Jeg skal prøve ad omveier å anskaffe meg en Cyanidpille "når tiden nærmer seg". Når jeg merker at det begynner å bli tåkete og rørete inne i toppetasjen,  skal jeg ikke nøle det aller minste med å knaske giftpillen. For å ende mitt liv som "levende død", er for meg selve skrekk-scenarioet. Hvis mine blogglesere oppfatter dette innlegg som et forsvar for "aktiv dødshjelp", er det helt korrekt.

torsdag 8. februar 2018

Kredittkort økonomisk livsfarlig for idioter

Ordet idiot kommer fra gresk og kan bety så mangt hva angår menneskelige egenskaper. I forbindelse med overskriften på dette blogginnslag er for meg "idiot" en "uvitende person".
Gjennom historien er uvitende personer blitt utnyttet på det aller groveste. Ikke minst fra "religiøse" kvakksalvere og politiske bløffmakere.
Nå er det en ny samfunnsklasse som utnytter de "økonomiske idioter". Og det er kyniske og iskalde operatører som aggressivt pusher all verdens kredittkort på naive og helt uvitende personer hva angår forståelse av helt elementær økonomi.
Økonomi skulle selvsagt vært et eget fag i skolen. Som og utviklingslæren burde vært. Da hadde mange parasitter måtte se seg om etter et mer "ærlig og ansvarlig yrke".
I Aftenposten nylig var det interessante opplysninger i en artikkel om nordmenns kredittkort-gjeld.
129000 nordmenn har ennå ikke betalt for fjordårets ferie.
80 % av oss har et eller flere kredittkort, og 20 % av disse har kredittkort-gjeld.
Gjennomsnittet på kredittkort-gjelden er 50000 kroner.
420 000 nordmenn tåler ikke en renteøkning på over et prosentpoeng.
Halvparten av disse klarer ingen renteøkning overhodet !!!!!
For å komme ut av dette uføret er meldingen klar fra økonomer:
Slutt å bruke penger du ikke har, og sett av penger til de regningene du har. 
Så enkelt, men samtidig så vanskelig.
Vi lever alle i dag i en gigantisk konsentrasjonsleir av forbruker-slaver. For alle de som pusher på oss varer og tjenester vi ikke har bruk for i det hele tatt, er det om å gjøre å hjernevaske oss alle. Materialismens religion og dens falske profeter gir det moderne mennesket små muligheter for å utvikle en identitet som er basert på hvilke fundamentale og konstruktive egenskaper du har som  medmenneske. I dette amerikaniserte materialistiske helvete måles du hele tiden utfra hvilken materiell luksus du kan omgi deg med. Og ikke minst hvilket utseende du kan diske opp med!!

Resultatet er at du får en ny menneskerase som ser ut som mennesker, men innvendig er sjelen erstattet med et tomrom av overfladisk griskhet. Det er om å gjøre å "holde følge med naboen". Har du ikke hans økonomi til dyre biler, utenlandsturer osv. er det bare å bruke kredittkortet. Og det nettopp denne kombinasjonen av null økonomisk forståelse og overfladisk amerikanisert forfengelighet som åpner opp for "kredittkort-rovdyrene". Tusener av "økonomiske idioter" går rett i fellen. Og disse ,økonomisk sett, uvitende sjeler vet jo ikke en gang hva rente er.
Og så blir situasjonen som den er i dag.
Et siste råd.
Bruk ikke kredittkortet hvis du ikke betale hele skyldig beløp ved forfall!!!