fredag 23. februar 2018

Allah akbar! Gud er stor! Døden og løgnen like uungåelig!

Det som kjennetegner fanatikere er først og fremst total mangel på humor og humør. Og ettersom fanatisme egentlig er undertrykkelse av enhver minste tvil, må egen " hellig overbevisning" presses på så mange "hedninger" som mulig. I verste fall resulterer denne "overbevisning" nedslaktning av helt sakesløse mennesker.
Når disse forvirrede religiøst kriminelle ( terrorister er feil betegnelse!!) roper høyt ut Allah Akbar (Gud er stor) før de begynner nedslaktningen, beviser dette bare at "religion" i YTTERSTE konsekvens ikke er noe annet enn livsfarlig organisert sinnsykdom og mental organisert kriminalitet!!!
Nord-Korea er jo et soleklart eksempel på  at dette gjelder også på politikkens område. De stakkars hjernevaskede nord-koreanere skal jo bøye seg for de gigantiske statuene av avgudene Kim-Il-Sung og sønn. "Helte-fortellingene" om Kim-Il-Sung er jo svindel fra  ende til annen. Og det er ikke lenger tilbake enn rundt 70 år at dette sataniske regime ble grunnlagt. Derfor er det enkelt å kontrollere løgnen for alle oss  som ikke bor i denne sataniske konsentrasjonsleiren.
Hva så med kristendommen? Hvor mye av den er grunnlagt på svindel og bedrag når det gjelder de "bibelske fortellinger"? Disse går jo tilbake rundt 2000 år i tid. Og glem ikke eventyret om "fjæren som ble til en hønseflokk"! 
Det er interessant å diskutere "religionen Kommunismen" med mennesker som var oppvokset i Sovjet før muren falt, og nå lever i Norge. Lenin og Stalin var gudene.Kommunismen var "den eneste rette lære". Kristendom var forbudt og  Den hellige treenighet var helt ukjent! En av disse mine bekjente "avhoppere" kom med noen interessante synspunkter. "Dere i Vesten betraktet kommunisme som hjernevasking av massene, og vi i Sovjet var på vår side opplært til å betrakte Kapitalismens Kristendom som like mye hjernevasking av Vestens "masser".  Et særdeles godt poeng!!!
Kineserne har en bønn "om at vi må få leve i interessante tider". Og gudene skal vite at vi i 2018 lever i særdeles interessante tider. Tenk at nå for første gang i menneskehetens historie, har alle innbyggere på Moder Jord fått en felles religion !! KAPITALISMEN!!!  Buddhisme, shintoisme, Islam, hinduisme, kristendom osv. er bare forskjellige sekter under den store samlende religion kapitalismen. Nord-Koreanere som har klart å rømme til Sør-Korea får oftest sjokk når de blir eksponert for den beinharde kapitalismens slagmark.
Det samme skjedde med mange Øst-tyskere som etter murens fall skulle konkurrere om jobbene. I DDR hadde de trygge jobber og Staten ordnet alt. De slapp å tenke selvstendig. Det var egentlig forbudt å tenke selvstendig!
For meg personlig er den frie og selvstendige tanke en forutsetning for et verdig liv. Desverre er dette en luksus forbeholdt de ytterst få i den moderne verden. Denne luksus å være i posisjon til å "be hele verden dra rakt til Helvete" er kun forbeholdt lasaroner ( nothing left to loose), millardærer og diktatorer.
Vi er alle i den "eksploderende teknologisk verden" redusert til brikker, sosiale horer og materialistisk forbruker-roboter. Som er blitt til en sørgelig flokk av politisk og religiøst bevistløse. Amen!