torsdag 15. februar 2018

Fire Dalanekommuner- fire sivilisasjoner

I 2003 utga Wigestrand Forlag det ruvende bind- ROGALAND.  Undertitelen er: En kulturhistorisk reise gjennom fylkets 27 kommuner. For meg er dette en kulturskatt som burde finnes i et hvert Rogalandsk hjem. Flere ruvende kulturpersonligheter i kanonfylket Rogaland bidro i redaksjonen. En av dem ble spurt hvilket hovedinntrykk vedkommende satt igjen med etter å a deltatt i dette veldige kulturløftet. " Den enorme forskjell i lynne mellom kommunene. selv fysiske nabokommuner"!
Dette er en meget presis observasjon. Du behøver ikke gå utenom Dalane-regionen for å få dette bekreftet. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal er fire helt forskjellige sivilisasjoner.
Min fader var sjåførlærer, og fra 1950-tallet var det elever fra hele Dalane og dagens Hå med. Som barn merket jeg den store forskjell i lynnet på "elevene" i alle aldersgrupper, avhengig hvor de kom fra i Dalane. Jærbuene var en helt egen direkte rase. " Me he inkje ti te någe didling og dadling. Her e de om å få ting gjordt"!
La meg konsentrer meg om Dalanes fire kommuner når det gjelder "et høyst amatørmessig forsøk" på å analysere forskjellen i lynne.
Bjerkreim er min fødebygd og Dalanes mest typiske jordbrukskommune. I min barndom fantes det omtrent ikke industri der. Pietismen og " i ditt ansikts sved skal du æde ditt brød" var den kuturelle grunnmur. Øydjen (hesten), smalen (sauen) og bedehuset var viktige elementer i den kulturelle idenditet.  Et ærlig og noe beskjedent folkeslag som ingenlunne "brøytet seg fram".
Disse bjerkreimske elementer ble til en viss grad innlemmet i (den gang) Egersund da byen ble slått sammen med Eigersund og Helleland. Før denne sammenslåing opplevde jeg som bosatt sentrums-egersunder så stor forskjell i lynnet mellom Bjerkreim og Egersund, at de kunne vært på forskjellige kontinenter. Den navlebeskuende Okka By- mentaliteten var helt ukjent i Bjerkreim.
Sokndal er en annen historie. Det som slo meg med min faders kjøreskjole-elever fra Sokndal var at det var et mer smilende og raust (følelsesmessig) folkeferd enn både egersundere og bjerkreimsbuer. Dette inntrykket sitter fast etset i mitt indre til min siste dag.
Lund er et eget kapittel, ettersom det er en kulturell "bastardkommune". Lund er et tvangsekteskap mellom den gang Heskestad (Rogaland) og Moi (Sørlandet). Sørlandet  begynner under Drangsdalen. Så selv innen en befolkningsfattig kommune som Lund, er det to "helt forskjellige sivilisasjoner", Den bjerkreimske landbrukssivilisasjonen (Heskestad/Ualand) og den høyindustrialiserte sivilisasjonen på Moi. Befolkningen i Flekkefjord-Lund har mer til felles med det behagelige Flekkefjords-lynnet enn de har med med sine sambygdinger i Bjerkreims-Lund.
Som våpen- og sportshandler gjennom mer enn 50 år har jeg hatt kjøpere fra hele Dalane og Jæren med. Etter at jeg har australsk-spesialisert en-manns-operasjonen, er nedslagsfeltet hele Rogaland og mere til. Og jeg kan bekrefte om de store forskjeller i lynne , ut fra hvor du kommer fra. Det er meget interessant å vite at vi alle er så forskjellige. Skulle vi alle vært like i adferd hadde det blitt som i en maurtue.
Imidlertid vil det moderne rogalandske samfunn med mennesker som er blitt mye mer "amerikansk" mobile (flytter, skiller seg og skifter jobb oftere) jevne ut forskjellene etterhvert. Jeg håper det blir lenge til. Vi trenger et "fargerikt" fellesskap. Ikke minst innvendig!! Det beriker hverdagen!!!