onsdag 10. april 2019

Egersunds framtid avgjøres av visjoner og handlekraft

De spenstige planer som nå er lansert i DT og Aftenbladet hva angår de bygningsmessige muligheter på Rauhedlå-siden av Egersund indre havn, bør utredes videre med all mulig trøkk og kraft.
Planene er så spenstige og fremtidsrettede at man bare må  gi seg ende over.
Jeg ønsker ikke at Egersund skal ende opp som Farsund og Flekkefjord. To koselige byer som tiden og utviklingen forlengst har løpt fra. Geografisk ligger begge disse sørlandsbyene i "dødens posisjon", midt mellom Stavanger og Kristiansand.
Og i tillegg har "den frekke dreng i klassen", Lyngdal , tatt fullstendig innersvingen på disse to meget koselige, men akk så søvnige småbyer. Den voldsomme detaljhandel-satsingen rundt rundkjøringen på E39 har i så måte satt Flekkefjord og Farsund sjakk-matt. Lyngdal suger detaljhandel fra et stort "lokalt" omland i en grad som gjør at jeg personlig betrakter det som risikosport å drive detaljhandel i nabobyene. Ære være et flott og nytt kjøpesenter i Farsund, men når butikkdøden herjer i det gamle sentrum av byen, spørs det hvilken framtid butikkene har som har skrevet kontrakter i senteret. Lyngdal Sentrum og Lyngdal E39 er samlet sett et mye mer totalt og kraftfyllt handelsprosjekt.
Hva kan så Egersund gjøre for å unngå skjebnen til Flekkefjord/Farsund?
For det første har vi et stort geografisk forsprang. Vi er endestasjon på Jærbanen og ligger således tilknyttet det mest folkerike og dynamiske område i Rogaland, Nord-Jæren.
For det andre har vi en havn med veldigt utviklingspotensial, uten tidevann!! At vi i tillegg har rike,  lokalpatriotiske onkler ved etternavn Teigen , skal man heller ikke kimse ad.
Og vi har tunge industrimotorer som Aker Solutions, Egersund Trål, sildoljefabrikker og fiskemottak i ekspansjonsfasen og i det hele tatt en helt annen og allsidig tyngde i næringslivet.
At nye E39 går gjennom Bjerkreim er intet hinder for framtidssatsing. Fra Egersund til Ualand er nåværende E39 som en strak påkjøringsstrek. Ingen krisemaksimering fra ordføreren er nødvendig ettersom det ikke blir mange sekunder tidstap i forhold til påkjøring Vikeså. Flekkefjord har i årevis hatt E39 kun et par hundre meter fra sentrum, uten at det har gagnet handel og indrustri noe særlig.

Utbyggingen av boligfelter i framtiden på Nord-Jæren vil konsentreres rundt kollektivtrafikkens årer- hovedveier og jernbane.
Som jeg ser det er det tvingende nødvendig at dobbeltsporet til Egersund må holdes rykende varmt helt til det er en realitet. Ellers kan vi fort havne i bakleksa til "motoren" Nord-Jæren.

Ubenyttede muligheter og ubrukte sjanser får vi ikke tilbake. Toget går nå!!