lørdag 31. august 2013

Når Skatt Vest feiler skikkelig

Min meget kompetente og seriøse regnskapsførerinne opplyste meg at jeg skulle få igjen rundt kr.12000 på skatten. Takk og pris for at hun opplyste meg om dette. For da jeg fikk skatteoppgjøret viste dette at jeg fikk tilbake kr. 4800,-. Normalt kontrollerer jeg mine selvangivelser altfor lite ettersom jeg regner Skatt Vest like ufeilbarlig som mitt kompromissløse revisorfirma.
Jeg studerte utregningen fra Skatt Vest og ser til min forbauselse at jeg er oppført med renteinntekter kr. 28000,-. Og jeg har ingen konto i banken som gir meg renteinntekter, bortsett fra 2-3 hundrede kroner  fra alderspensjonen som går rett inn på Visa-kontoen! Hva gjør man så?
En av de enormt tidsbesparende fordeler med å bo i Egersund Sentrum er at jeg har alle viktige institusjoner og profesjoner i gåavstand.
Så jeg spaserte ned til vårt lokale ligningskontor og spurte etter Arvid Mydland. Arvid Mydland er ,som jeg, født på sauegard, Arvid i Sokndal og jeg i Bjerkreim. Så vi snakker  samme språket.
Om den damen som tok i mot meg i resepsjonen er det bare å si at hun var så langt fra jomfru Amalia med dult i nakken, kysehatt og svart kåpe på bedehuset i 1950 som det går an å reise. Jeg sier bare WOW!
I tillegg var hun vennligheten selv og hentet ut meget sympatiske Arvid Mydland. Arvid geleidet meg til sitt kontor forbi noen alvorlige herremenn som tydeligvis satt i et viktig møte.
Arvid gikk inn på sitt avanserte elektroniske system og fant feilen pronto. Det som var en beskjeden formue var oppført som renteinntekter. Arvid lovet at feilen skulle rettes opp og i løpet av to-tre uker skulle jeg få riktig oppgjør.
Lærdommen jeg tar med meg fra dette er at ingen er ufeilbarlige ,og at selvangivelse og skatteoppgjør må studeres meget nøye. Det har vi faktisk ansvar for selv. At jeg ikke selv har gjordt dette før, kommer seg av at jeg stoler 100 % på mitt regnskapsfirma. Og det gjør jeg fortsatt resten av min tid!

Så selv om jeg i framtiden fortsatt farer over den skriftlige selvangivelsen, ført av min grundige regnskapsfører, med overfladisk harelabb så kommer jeg til å studere tallene på skattekortet meget nøye.
Skatt Vest har vist at de ikke er ufeilbarlige, og det er et sympatisk menneskelig trekk. I tillegg fikk jeg en mottagelse og behandling vedrørende feilen som burde gått i pensum til alle som arbeider i skatteetater over det ganske land.
For å få skikkelig behandling er jo en av de absolutte betingelser at du på ingen måte hisser deg opp! Det er utrolig hvordan du kan få byråkrater med deg hvis du bruker tilstrekkelige doser humor!