torsdag 1. august 2013

Lokalpolitikere trussel mot Egersunds havnemiljø

Med stort samfunnsengasjement har jeg fulgt Eigersunds politikere på nært hold  de senere tiår. Og fra mitt ståsted kan jeg bare fastslå at enkelte av disse folkevalgte aldri skulle fått være i nærheten av en kommunestyresal , langt mindre ordførerstol. ( Ordfører Leif Erik Egaas liker jeg godt).
For å ta en enkel forståelig lignelse. Hvis vi skulle overført enkelte av disse politikeres handlemønster (som politikere!) til et fotballag ville de scoret selvmål hele tiden. Selv om de hadde fått det inn med teskje,ville de ikke oppfattet at hensikten med fotballspillet var å få ballen i motstanderens  mål. De ville fortsatt spilt ballen i eget nett!
På samme måte forstår ikke enkelte av Eigersunds politikere at de er valgt først og fremst er valgt for å ivareta velgernes miljømessige og økonomiske interesser.
Da jeg fikk oppleve spillet rundt det vanvittige Byrommet forsvant den aller siste rest av generell respekt for de lokalt folkevalgte. Enda verre ble det med den såkaldte Dalanepakken.
På tross av at jeg hamret inn i avisinnlegg etter avisinlegg at nytte/kost prinsippet er helt avgjørende. Og nytte/kostprinsippet går i enkelthet ut på at den som betaler bompenger også skal ha nytte av bompengene. Dalanepakken må i så henseende være en av de mest vanvittig planlagte i Norges nyere historie.
Imidlertid sto Knut Pettersen fra AP fram som den som brukte vett og forstand. Han må ha innsett galskapen i at sakesløse bilister skulle utpresses penger flere ganger daglig i årevis for  å betale for prosjekter de aldri kom til å kjøre en meter på. Knut Pettersen må være den enkeltpolitiker i Dalane som har spart mest penger for mange,mange bilister i mange, mange år. Forøvrig all ros i denne sak til hele Eigersund AP. 
Det ser ut til at Egersunds befolkning må leve med politikere som en konstant trussel mot det uerstattelige miljø rundt Egersund Indre Havn. Er det ikke hotell, så er det parkeringshus over bakken. Eller det er noe annet.
Når du blander uvitenhet, gruppepress, arroganse, natursvineri og fullstendig økonomisk uansvarlighet sammen, så ser du baksiden av lokaldemokratiet i all sin skrekk og gru.
Egersunds befolkning kan sende mange vennlige tanker til henholdsvis riksantikvaren, fylkesmannen og Knut Pettersen. De har vist det ansvar som altfor mange lokalpolitikere mangler fullstendig.