mandag 12. august 2013

Derfor stemmer jeg på Fremmskrittspartiet til høsten

For meg er høstens valg meget enkelt. Det blir Fremskrittspartiet. Og det har med bompenger å gjøre. Den oppførselen som Høyre og KRF viste i den (for meg) vanvittige Dalanepakken er mer enn nok til at jeg stemmer på et parti som er konsekvent i akkurat denne sak.
At Fremskrittspartiet i sin ytterste konsekvens vil føre til et samfunn "med primitiv krokodillekapitalisme " er jeg ikke i tvil om. Men- partiet trengs som en motvekt mot sosialismen i sin ytterste konekvens. Det er bare å reise til Cuba for å oppleve et fullstendig tilstivnet samfunn.
Sørøya på New Zealand har en like krevende topografi som Norge når det gjelder veibygging. Og der finnes ikke en eneste bomstasjon! Og veistandarden er av en slik art at fartsgrensen på 100 km/t føles for lav!
Reis og sjekk selv! Så forstår du at veibygging i Norge burde ingen klamme politikerhender få være i nærheten av.