fredag 30. august 2013

Smiske-vennskap er null verdt

Mitt forrige blogg-innlegg var mye av en politisk provokasjon. Jeg fikk de reaksjoner jeg trengte, både på facebook og email.
Venner som er grunnleggende uenige med deg i sak, og gir klar melding, er en umistelig kvalitet i et menneskeliv. Smisking er den sikreste forråtnelse av et sunt  og utviklende vennskap.

Det sikreste grunnlag for den konstruktive og frie menneskelige utfoldelse, er et sterkt samholdende fellesskap. Problemet oppstår imidlertid når felleskapet blir et konstant gruppepress overfor de som er uenige med gruppens ledere og ikke minst fellesskapets presteskap.
Dette er en konstant avveining, og ikke minst et virkelig dilemma. Folket er like lite frie i det sosialistiske Cuba som de er det i det kapitalistiske USA.
At jeg advarer mot et Fremskrittsparti som kunne blitt enerådende, forhindrer ikke at jeg denne gang stemmer på det samme parti som en klar melding til partier- og medlemmer- som regner seg så mye mer "høyverdige" enn de "undermennesker" som stemmer KRF.
At det (for meg) klamme KRF avviser å sitte i regjering med FRP demonstrerer jo for all verden at de politiske prektige blandt de gule/grønne/røde partier er (for meg subjektivt) rendyrkede politiske åndsrasister.
Å ha hatt bakgrunn i en ytterst primitiv "religiøs" sekt har gitt meg en innsikt i menneskenaturens grunnkonstruksjon som er få forunt.
Ville vi fått et skremmende samfunn med FRP alene i førersetet, er det for meg ingenting mot hva vi ville hatt i vente med et KRF i samme posisjon. Da skulle vi fått sett Talibans nakne ansikt i norsk utgave. For når mørkets fyrste opptrår i religiøs eller politisk forkledning, så er hans oppskrift enkel. Når har har fått lokket sakesløse sjeler inn i den psykologiske "saken" ( den eneste sanne politiske eller åndelige "lære", viser han sitt nakne ansikt.
Først forteller han deg hva du ikke skal gjøre. Deretter forteller han deg hva du SKAL gjøre.

Forøvrig anbefaler jeg alle tvilere å stemme Miljøpartiet De Grønne.  Vi trenger noe radikalt nytt inn all denne grå grauten av norsk politikk, Hvis jeg føler at FRP står i fare for å tape sitt 3.mandat i Rogaland, stemmer jeg FRP. Hvis jeg føler at dette mandat er sikkert, blir dt MDG. Samtidig håper jeg inderlig at SV gjør et så godt valg i Rogaland at SV fortsatt har Hallgeir Langeland på Tinget. Hr. Langeland alene har gjordt mer for Eigersunds framtid (dobbeltsporet til Egersund) enn resten av Rogalands politiker til nå.
Et ordspråk jeg ser på hver dag er dette: VANETENKING  ER  EN  SKIKKELIG  UVANE.
Det gjelder å ha oversikt over landskapet, og da må man ha mange tanker i hodet samtidig.
Så nå kan du teste deg selv. Er du selvstendig tenkende politisk, eller er du hjernevasket stemmekveg?  Og trøst deg selv med at stemmekveget er likt fordelt på alle partiene!!