torsdag 26. februar 2015

Når politiet blir forbryternes støttespillere.

Katastrofen på Utøya kledde rikpolitiet fullstendig naken. Bildet av den uniformkledde gjengen i gummibåten har festet seg på netthinnen til alle som opplevde dette live på fjernsynet. Hjelpeløst og udugeligt. Så, ikke lenge etter kom ansvarsfraskivelsen og -ikke minst- arrogansen fram i all sin skrekk og gru fra politiets ledelse. Det som nettopp har kommet for dagen i Bergen bekrefter at det heslige ekteparet- arroganse og udugelighet- ingenlunde er et fenomen bare knyttet til politiet i Oslo. Det er faktisk verre det som skjedde i  Bergen.
Saken er den at åtte år gamle Monika ble funnet myrdet . Bergenspolitiet var fra første stund overbevist om at det var selvmord, og dermed basta! Det viser seg nå at hun var kvalt med et belte.Den sannsynlige morders DNA er knyttet til åstedet. Saken ble henlagt som selvmord! Den eneste i den 1000 mann store staben i Bergenspolitiet som ante ugler i mosen, ble trakassert av ledelsen det samme Bergenspolitiet til å holde kjeft og "ikke legge seg mer opp i saken, ellers kunne det få følger". Nei, dette er ikke en beskrivelse av en film hvor Satan har vært regissør, det er dagens virkelighet i det nest største distrikt i PolitiNorge.
Ærværdige og seriøse Aftenposten skriver i dag  (26.2) bl.a. følgende:
"Det fremstår som om ledelsen er mer opptatt av egen posisjon enn faglighet og kvalitet, mer opptatt av hierarkiret enn offeret og mer opptatt av å legge saken død osv."  
Videre: " Tegn som tydet på innbrudd, som at glasset var knust fra utsiden, at verdier for rundt kr. 20000 kroner var fjernet og at Monikas mobiltelefon var borte, ble forklart med at det sannsynligvis var moren som hadde forsøkt skjule selvmordet på grunn av skam." !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Les det siste avsnitt en gang til, og jeg  forstår at hårene reiser seg på hodet ditt.
Spesialenheten som har åpenbart denne vanvidds opptreden av Bergenspolitiet, anklager ingen enkeltpersoner!! Denne himmelropende uforstand får ikke det minste konsekvens for en eneste av de "politifolk" som trakasserte den eneste helten i saken, mobberen. Og ingen av disse har den minste ryggrad og anstendighet til å trekke seg fra stillingen. Som dere ser- Satan har stø regi!
Aftenposten har gjord sin journalistiske plikt og offentlig bedt de ansvarlige om å trekke seg.
Eventuelle politfolk som skulle bli "krenket" av dette blogginnslag, bør prøve å forestille seg hvordan mor til Monika har det når hun tenker på hvordan hennes engel ble tatt av dage, og hvordan Norsk Politi gjorde sitt aller ytterste for at denne uhyrlige torturist og drapsmann skulle slippe unna. Prøv å tenke hvordan Monikas mor har det. Prøv!!
I de gamle bystater i Hellas var det to urokkelige krav til de som skulle bli politifolk. Intelligens og ryggrad!
Det er tydeligvis ikke overskudd på disse to helt avgjørende forutsetningene i det lukkede brorskap i enkelte politidistrikter i Norge.
At en turist blir ranet på åpen gate i Norge betyr ikke at alle nordmenn er ranere.
At kriminelle under fanen IS halhugger ofre for all verden å beskue, betyr ikke at alle muhammedanere er primitive torturister.
At Hordaland Politidistrikt har tilsølt hele det norske politkorps med sin , fra mitt helt subjektive ståsted,  arrogante, feige, udugelige og mobbete opptreden overfor en enslig kollega med den integritet vi måtte kunne forlange av enhver utdannet politmann, betyr ikke at alle norske poltitifolk befinner seg på dette nivå. Særdeles  langt fra alle!!
At den katolske kirke i Norge nå er politanmeldt for utspekulert og organisert svindel betyr ikke at alle kristne samfunn er organiserte svindelforetagener. Særdeles langt fra alle.