lørdag 15. august 2015

Den hellige treenighet forlengst på museum.

I beste sendetid under NRK sitt besøk i Egersund fikk jeg under min korte opptreden til slutt inn noen humoristiske one-linere. Tiden var begrenset, så dette måtte gjøres kontant og kort.
Med litt bedre tid ville jeg sagt at Faderen, Sønnen og Helligånd forlengst er plassert på museum. Og den organiserte "kristne" bevegelse i alle sine utgaver (Sarons Dal, Pinsemenigheter, Jehovas Vitner, all verdens sekter osv.) er intet annet en et magisk revynummer av tryllekunstnere i prestelig forkledning.
Som magikeren får avledet blikket ditt fra det som virkelig skjer , er det samme oppskrift i den kristendom som Kristus aldri har praktisert!  Kristendommen utviklet seg i Sveits, under reformasjonen av de fanatiske lederne (Zwingli m.fl.) til å bli den mest materialistiske bevegelse verden til da hadde sett. Faderen, Sønnen og Den Helligånd ble grovt utnyttet som alibi for en pengegriskhet uten like.
Det moderne bankvesen oppsto i Sveits og har vært en trygg havn for svindlere, forbrytere, skattesnytere og hele hurven som har plassert sine forbryter-penger trygt på hemmelige konti. Den uhellige treenige B (Bibelen Bønnehuset Bankboka) er det som gjelder i den moderne "kristendom" over hele verden. Den historiske Jesus jagde pengepugerne og farisæerne ut av templet. Allerede på den tid!
Kristus ville forkynt i dag (hvis han hadde dukket opp) at det er like umulig å være samtidig "kristelig og forretningsmann, som det er like umulig samtidig å være fugl og  krokodille." Skal du følge Jesus må du gjøre det fullt og helt, og forsake verden gods og materielle fristelser".
Tenk på hvilken dommedagspredikant jeg kunne blitt!!
Materialismen på sitt mest konstruktive har forbedret de moderne menneskers liv på mange måter , og fjernet fattigdom og slit. Ingen ønsker seg tilbake til hest-og-kjerre og utedass m.m. Men- vi har tapt noe under veien. Og det er den laaangsomme og dyyype medmenneskelige kontakten. Alt skal gå så fort i dag.
Når alle, enten du vanker på horehuset eller bedehuset, nå sitter eller går med nesa dypt i mobilen, forsvinner den magiske skapning som heter mennesket med sine fantasier, drømmer - og ikke minst sjel!
I stedet gror det fram en forskrekkelig kombinasjon av en mobil-narkoman og forbruks-robot!
At "kristendommen" og "de kristne" er den steinharde utgave av materalismen sine fremste profeter, kan enkelt bevises med følgende fakta.
De "kristne" seremonier som dåp,konfirmasjon, brullup og død er blitt en gjennom-kommersialisert pengeutpressing uten like. Det er blitt en satanisk konkurranse om hvem som skal gi mest i anledningen. Bare begravelsen er rådyr. Du må, enten du vil eller ikke. Du er like mye slave i den materalistiske sivilisasjon, som afrikanerne var det på slaveplantasjene i sydstatene. Vi er bare blitt så hjernevasket at vi ser det ikke.
Den gudelige selvgodheten som har preget så altfor mange pietiske miljøer, må jo frembringe intet annet enn forakt og kvalme fra omverdenen. Farisæernes valgspråk har jo alltid vært:" Rør ikke ved  meg, thi jeg er helligere enn du."
Konklusjonen er at det betyr absolutt intet hva du preker, hvor mange møter du deltar i , hvor mange ganger du går i kirke osv. Den endelige test er om du lever opp til kristendommens fundamentale bud: En kristens liv skal være han dåps daglige øvelse!
I så måte er det mange selvutnevnt "gudelige" som skal (fullt fortjent) få seg sitt livs sjokk på regnskapets dag. Alle Liverpool-fans slipper det. For de skal inn i all evighet "never walk alone"! AMEN !!!!!