torsdag 23. juli 2015

Når lives bygges på uvitenhet og frykt

Enkelte av de som følger mine blogginnslag på facebook kunne jo få den oppfatningen av at jeg er manisk opptatt av sekter i alminnelighet og lokalsekter i særdeleshet. Det stemmer ikke i det hele tatt. I mitt horisontens hav er de som "religiøst utøvende" bare en liten dråpe. Men, jeg er særdeles interessert i det sosialt/psykologiske aspektet. For de rådende forhold der kan du overføre til all organisert menneskelig aktivitet.
Og en av de fundamentale mentale bygningsklosser er frykt. I en interessant leder i dag i Stavanger Aftenblad belyses homofoli som problem for erkekonservative Norsk Luthersk Misjonssamband. På deres indoktrinerings-sentral (min betegnelse) Tryggheim Skole på Nærbø må lærerne underskrive et dokument på at de tar avstand fra homofile ekteskap.
En som hadde gått på Tryggheim Skole uttalte senere:" Troen var skjør og fryktbasert, det gjalt å være trygg i bunkersen og ikke ta noen sjanser".
Eller som en norsk revyartist uttrykte det så krystallklart:" Et sikkerhetsnett kan også oppleves som et garn!"
Fra mitt ståsted ser jeg jo at hele den moderne kapitalisme er basert på frykt. Det er et evig stress for å beholde omsetningen, beholde jobben, klare omstillingen i en stadig mer hektisk og brutal kapitalisme.

Men det står sannelig ikke bedre til i det offentlige. Med politiet i Bergen som skrekkeksempel, er frykten for lederne nærmest total blandt de underordnede. La meg se den underkuede sykepleier som tør mukke et eneste kristisk ord mot ledelsen, selv om det er tvingende grunner til det!
Når pave Johannes Paul II uttaler:" Også dumheten er en gave fra Gud, men den bør ikke misbrukes", så tolker jeg det dit hen  at "de lykkelig uvitende" kan bli misbrukt av de "kynisk beregnende".

For alle "anstendige mennesker" som er skrekkslagne over den hårreisende brutaliteten til IS ("Islamsk stat"),
må ikke glemme at kristendommen har like mye forferdeligheter å stå til rette for i  sine aller mørkeste stunder.
Og "de snakkende internasjonale politiske klasser" har jo redusert seg til nyttige idioter for IS. Heleren er like god som stjeleren. Det er nemlig noe som heter unnlatelsessynder. Og det er å leve ut ditt ansvar  fysisk som medmenneske når situasjonen krever det. Og fra mitt ståsted er IS den største trussel mot den moderne sivilisasjon noensinne. Å stoppe dem for godt er helt avgjørende. IS sitt mest effektive våpen er hjernevaskede barn som brukes som dødelig effektive våpen (selvmordsbombere). Politiker som ikke i barndommen har vært eksponert for hatet mot "alle ugudelige", har i sin naivitet redusert seg til å være like dødelige våpen for IS som barne-selvmordsbomberne.
Når islam på sitt mest fanatiske utsteder dødsstraff for alle homofile, så er det faktisk en snorrett linje i så måte fra Tryggheim Skole til IS. Sett fra mitt 100% subjektive ståsted! Den stikkende tistel som får utfolde seg i fri dressur, starter alltid med et frø. Og det frøet kan med vinden blåse i alle himmelretninger. Og til og med vokse og stortrives i ørkenen!