lørdag 3. august 2019

Interessante pendlertall inn/ut Eigersund

Jeg hadde forleden opprydding i mine "tusenvis" av avisutklipp de senere år. Mye interessant, og tabellen over pendling ut av Eigersund og motsatt var ekstra interessant.
Tabellen er  17.12. 2013.
Bor i Eigersund og jobber i følgende kommune:
Hå 507, Sandnes 216, Time 163, Bjerkreim 155, Stavanger 91, Sokndal 86, Klepp 40, Lund 36, Gjesdal 14, Randaberg 4.

Bor i følgende kommune og pendler til Eigersund:

Sokndal 234, Bjerkreim 209, Hå 124, Stavanger 108, Lund 85, Sandnes 54, Time 26, Klepp 19, Gjesdal 17, Sola 15, Randaberg 3.

Jeg regner med at mønsteret er stort sett det samme nesten 6 år senere.

For meg er det mest interessante med tallene hvor mange arbeidsplasser Eigersund skaper for Sokndal og Bjerkreim. Dette til informasjon for Eigersund-haterne i Bjerkreim og Sokndal. Selv om min idenditet er 100 % Bjerkreimsbu, kan jeg ha flere tanker i hodet samtidig.
Hva ville Bjerkreim i dag vært uten arbeidsplassene i Eigersund? Og hva ville i særdeleshet utkantkommunen Sokndal vært uten arbeidsplassene i Eigersund?? Tabellen viser ja at Eigersund er Sokndals største arbeidsgiver og ikke Titania. Tygg på den en stund, Eigersundshaterne i Sokndal!!

Det kan også være interessant å gå ordet "handelslekkasje" nærmere etter i sømmene. Hvis vi tar utgangspunkt for det "gjennomsnittlige" kjøpsbeløpet pr. innbygger i Rogaland, så kommer Eigersund ut i pluss!! Handelslekkasjon nordover blir mer enn kompensert med "handelsimporten" fra resten av Dalane. Og ikke minst hyttefolket nordfra.

Forøvrig er det voldsomme rystelser i detaljhandelen i Norge nå - og verden forøvrig. Den tidligere salgsmaskinen Sparkjøp har tapt hundrevis av millioner de helt siste år jfr. Dagens Næringsliv av i dag. Ledelsen forklarer at årsaken til nedgangen er netthandel og økende import.

Det nytter ikke lenger å møte framtiden med fortidens verktøy!! Og især gjelder dette varehandelen. I samme DN har de idag  en reportasje fra Eskilstuna som var selveste byen for knivproduksjon i Norden. Dette var og Eskilstunas idenditet! Da denne ensidige produksjon kollapset tapte Eskilstuna 10 000 innbyggere i rekordfart. Byen har nå bygget verdens mest fantastiske shoppingsenter hvor det kun selges gjenbruksprodukter. Et praktbygg som nesten er folketomt. Et dundrende underskuddsforetagende for alle som driver butikk der. Når en by er desperat nok for å finne nye bein å stå på, hjelper det med skikkelige markedsundersøkelser i forkant. Det nytter ingenting med idealistiske drømmer uten minste rot i en kynisk handelsvirkelighet.
Det som har manglet Egersund er visjoner! Dette er for en vanlig politiker et helt uforståelig ord. Hadde Eigersund hatt politikere som først og fremst tenkte på kommunens framtid , ville vi for lengst hatt Nordens mest spektakulære akvarium!. Med de naturgitte forhold innbyggene har fått gratis, skulle denne turistmagnet vært på plass for lenge siden. Men, men. Realistiske framtidsvisjoner har aldri vært i Eigersunds politiske DNA.  Bygdedyret og janteloven har effektivt kverket visjonene!!