tirsdag 3. mai 2016

Troens fengsel kommer i mange utgaver.

For mange er nok Donald Trumph "steikje, pine gal", men det spørs om han i så måte når grunnleggeren av Scientologi-"kirken", Ron Hubbard, til anklene. Jeg vil på det aller sterkeste anbefale alle mine facebook-venner, som har apple-tv, å se programmet om ham og hans vanvittige "religiøse bevegelse" som ennå noen dager er tilgjengelig på NRK. Tittelen er troens fengsel.
Vel nok er lederen av Nord-Korea en tyrann, men det var sannelig Ron Hubbard også. Begge har det til felles at de utnytter og terroriserer sine underkuede undersåtter fullt ut; det er bare det at  i vanviddet rundt Ron Hubbard er det en viss underholdning i all den tragikomiske galskapen. Et element som er fullstendig fraværende i Nord-Korea- og- tidligere DDR!!!
Hubbard så jo tidlig at den aller sikreste måte å tjene saftig med penger på, er å starte en religiøs sekt. Han kalte "religionen" for dianetikk, "en metode til å forbedre åndelig og fysisk liv". Og her ligger det jo helt geniale i forretningsplanen hans. Han selger rådyre "kurs i dianetikk", og for å bli et mer og mer "fullverdig medlem" må du stakkars hjernevaskede åndelige og økonomiske slave ta stadig dyrere og dyrere kurs. Og de blir aldri utlærd.
Virkelig genial var ideen om å få noen bjellesauer fra selveste Hollywood til å lede de stakkars økonomiske slavene mot "det lovede og stadig dyrere land". Hvem bedre enn Tom Cruise og John Travolta?
Det som slo meg , som innfødt sektmedlem, at jeg så en slående likhet mellom min barndoms sekt, Amishfolket og Scientologi"kirken". Utbrytere skal "straffes" med at de blir "lyst i bann". Men her er Hubbards håndlangere tydeligvis mange divisjoner høyere i å agressivt forfølge utbryterne.
Historien bak Scientologist-bevegelsen burde vært pensum i skolen for å gjøre elevene immune mot all verdens kvasireligiøse sjarlataner.
Scientelogi-bevegelsen har saltet ned milliarder av inntekter i skatteparadis. Medlemmene har blitt utnyttet fysisk som slavearbeidere og melket regelmessig for de penger de måtte ha. Det var virkelig tragisk å høre på vidnesbyrdene til noen av ofrene. Så mange ødelagte liv.
Hubbard har helt rett. Den sikreste måte å blir rik på er å starte en verdensomspennende religion og hjernevaske medlemmene som er et Nord-Korea verdig.