tirsdag 26. mai 2020

Corona en helt nødvendig sjokkbehandling

Hva Corona-pandemien har vist hele verden er hvor til de grader skjørt byggverk og korthus hele den moderne og materalistiske sivilisasjon er tuftet på.
Å moralisere om overforbruk av "unødvendige produkter" fører ingen steds hen. Men en edruelig analyse av hele det "plukkråtne byggverk" kan kanskje være på sin plass.
Hele den moderne sivilisasjon er bygget på et stadig økende forbruk som det ikke finnes reelt grunnlag  for. En grotesk ubalanse mellom edruelig og nødvendig tilbud og voldsom overkapasitet er resultatet. Hele "systemet" var nede i knestående før Corona slo til for fullt. Norsk kles-og sportsbransje var typiske eksempler. Det var om å pøse ut mest mulig "unødvendigheter".
Men på den andre side, skulle vi alle vært "snusfornuftige" hele tiden, ville hele det internasjonale handelssystem vært enda verre ute enn det er nå. En arbeidsledighet ingen , selv i skrivende stund, kunne forestille seg ville vært resultatet.
Det som har slått meg er hvor likvidetspresset så alt for mange bedrifter er. 14 dager uten inntekt betyr tydeligvis katastrofe. Denne fra-dag-til-dag økonomi må jo stresse noe voldsomt, selv i "normale tider". Dette er jo situasjonen privat for 100-talls millioner arbeidstakere bare i USA. Har du ikke ro i lommeboka, har du ikke ro i sjelen og heller ikke i sjelen!! En god økonomi er og blir en viktig forutsetning for et godt liv.
Og der er jeg inne på en annen helt avgjørende (for meg personlig) forutsetning for et godt liv. Og det er en absolutt grad av frihet og fravær av hjernevasking.
Og materalismen er i dag den totalt dominerende religion på verdensbasis (tilnærmet 100%!!). Enten du er hindu, jøde, muslim, kristen, buddist, ateist osv., driver alle med den samme religion! Religion er ikke hva du bekjenner deg til teoretisk, men hva du praktiserer i hverdagen!
Og vi alle i den moderne verden blir utsatt for hjernevaskende forbrukspress fra dag en. Forbruk- hvis du skal være en "konstruktiv og ansvarlig" borger!
Vel- nok dommedagspreken.
Privatkapitalismen har de siste generasjoner løftet milliarder ut av fattigdom og uvitenhet. Alt var ikke bedre før! Langt derifra!
Og verden kunne blitt "et paradis på jord"  (sett fra mitt ståsted) hvis vi alle hadde lært utenat Henry Fords visdomsord:"Kapitalens største verdi ligger ikke i at den kan brukes til å tjene mer penger, men at pengene kan brukes til å forbedre livet". For så mange som mulig, spør du meg!!
Corona har tvunget oss alle til dyp selvransaking og ettertanke. Er vi tjent med en sivilisasjon som forvandler mennesket til en forbruker-robot hvor man skal stresse livet av seg for å kjøpe mest mulig "unødvendig tull og tøys" som inger har bruk for??
Hva som må slå selv de mest USA-frelste er hvor primitivt sosialt "byggverk" dette "krokodille-kapitalismens hjemland" er tuftet på! At det går an!
Personlig er jeg overbevist at vi kommer tilbake på skinnene i et samfunn som har endret vår felles tankegang for alltid. Og forhåpentligvis til det "bedre". Det kan bli virkelig spennende å få erfare hvor lang tid det vil ta å komme dit, og til hvilken type samfunn.
Verden overlevde Svartedauen. Vi skal også overleve Coronaen! Formodentlig mer offensivt og ettertenksomt enn noensinne!!
LEV!!