lørdag 12. mars 2016

Når staten sponser kriminelle sektsystemer

Hvis to borgere fant ut at de skulle kidnappe en person de mislikte og plasserte vedkommede i en mørk kjeller en ukes tid, bastet og bundet, ville dette medført solide fengselsstraffer for de forbryterne de vitterlig var.
Hvis du derimot under dekke av religionsfrihet danner en sekt og fengsler sosialt sakesløse mennesker hele deres liv, og i tillegg presser fangene for årlige "beskyttelsespenger", får du tilskudd fra staten for å holde dette satanisk utspekulerte fengselssystem i live!! Du kaller bare systemet dissenterende kirkesamfunn. Skolene må fungere læremessig og teknisk som i storsamfunnet, og har du da i tillegg en kirkebygning hvor du opererer med en slags "gudstjeneste", kan du med myndighetenes hjertelige velsignelse og økonomisk understøttelse fortsette forbrytersystemet inn i "all evighet".
Grunnen til at jeg tar nok en runde på min blogg er en interessant serie i Fædrelandsvennen hovedsakelig om Samfundet, men også de tilsvarende åndsfengsler Guds meninghet (Vegårdsheia) og Smiths venner blir nevnt. Satanismen er på sitt mest gruoppvekkende når disse sosiale fengler blir kalt kjærlighet! Prisen disse ødelagte "religions"-fangene er oftest ensomhet, apati og depresjon. Journalisten har gjordt en fremifra jobb med å flombelyse dette organiserte svineri, men jeg sitter igjen med en følelse at journalisten ikke helt har forstått at det ikke dreier seg om noen som helst form for religion, men tvertimot et totalt undertrykkende sosialt system som har som hovedformål å melke staten for "skoletilskudd" og i tillegg presse den enkelte fange for så mye penger som mulig- regelmessig.
Det snakkes så mye om rasisme i dagens samfunn. Jeg tenker da på rasisme overfor mennesker med annen hudfarve enn vi "perfekte hvite". Men disse sektene sprøyter inn i sine medlemmer en organisert åndelig aids ved navn åndsrasisme. Og den er faktisk verre, mye verre. Det skaper en forhutlet og forkvaklet sjel som hensleper sin stakkarslige tilværelse som en åndelig krøpling på sin korte jordiske reise.
Jeg har selv i barndommen vært infisert til de grader. Vi var lært opp på skolen at alle andre i verden var ugudelige utenomstående som man helst skulle sky som pesten. Men særdeles tolerante foreldre og etterhvert en viss utviklet intelligens , fjernet meg fra villfarelsen innsprøytet av primitive og fanatiske lærere. Det triste er at mange sektmedlemmer lever hele sin stakkarslige tilværelse på mitt bardoms primitive nivå hva angår "den eneste rette lære". For det er ikke kristendom og religion det dreier seg om i det hele tatt. Dette er kvasireligiøse kvakksalvere som demonstrerer til de grader at når en blind leder en annene blind, falle de begge i graven. Disse primitive funksjonelle "religiøse" analfabeter demonstrerer også suverent ordtaket om "at i de blindes land er den enøyde konge".
At disse "enøyde konger" kan få herje fritt i 2016 med myndighetenes fulle velsignelse og økonomiske støtte viser jo at vi "alle i Norge har religionsfrihet" er det moderne Norges sjukeste vits. Syria bombes snart til en eneste stor ruin. Den sjelelige infrastruktur i disse jordens fordømte i de norske sekter har myndighetene ved hjelp av "enøyde religiøse konger"  bombet til en sjelelig ruin. Så fra mitt subjektive ståsted er kongeriket Norge en organisert forbryterorganisasjon! Intet mindre!