torsdag 3. mars 2016

Sentrumsbutikkene snart et fjernt minne

Over det ganske land, og verden forøvrig, står det mer og mer tomme lokaler i småbyenes sentrum. Disse butikkene vil snart lide samme skjebne som papiravisene. De unge (framtiden) har ikke bruk for disse butikkene lenger. De unge leser nyhetene på mobilen, og nettbutikkene er åpne hele døgnet. De unge bestiller heller fra sofakroken. Og som en ungdom sa til meg: "Da slipper jeg å lete etter parkeringsplass. Og jeg slipper også arrogante og udugelige ekspeditører/ekspedritiser som er mer opptatt av mobilen enn å yte service".
Småbutikkenes sentrumsforeninger over det ganske land bør heller være opptatt av å legge maksimalt til rette for å få medisinske spesialister til å slå seg ned i akkurat deres by. Jeg tenker på hudspesialister, kiropraktorer, tannteknikere m.m. Disse vil trekke reisende fra et stort omland. Det har jeg observert mer enn en gang her i min egen ekstremt spesialiserte Australbutikk.
Det er usigelig trist å konstantere sentrumsbutikkenes forsøpling av bysentrum. Jeg tenker på all det unødvendige "søppelet" på "tilbud" utenfor butikkene, enten det er noen nistriste "kunst og interiør" artikler på noen bord eller like nitriste klesplagg på noen stativer.
Ingen sted har jeg sett det mer grotesk enn i de urgamle kulturbyer Ribe og Lemvik i Danmark. Her har du mange hundre år gamle hus med tilhørende arkitektur, og utenfor butikkene "søppel og atter søppel" Det er bare så usigelig trist og viser desperasjonen og fantasiløsheten.
I mitt barndoms Helleland er de  tre sosiale "krambuene" i sentrum nå bare et fjernt minne. Disse var tilpasset "langsom tid". Så skjedde det samme i noe større Sokndal sentrum. Den ene etter den andre butikk forsvant. Der var ikke grunnlag lenger. Det samme skjedde etterhvert i småbyene Flekkefjord og Farsund. Butikkdøden har festet grepet.
Takket være en vital Sentrumsforening  har Egersund klart å utsette butikkdøden. Men når min generasjon "butikkdrivende" har pensjonert seg for godt, vil det nok bli mange flere tomme lokaler. All ære til juleby, musikkfestivaler, marken, oktoberfest m.m., men det er ikke tilstrekkelig til å betale husleie og lønne fast butikkstab resten av året.
Da jeg var i Sydney første gang i 2012, var jeg innom alle de fire butikkene som solgte de produktene jeg nå er alene om i Norden. Det var "godt voksne" som drev disse svært trange sentrumsbutikkene med gamle leiekontrakter. Siden har jeg vært i Sydney i 2009,2013 og 2015. Disse fire butikkene  er nå helt forandret når det gjelder vareutvalget. Produkter som krever service i form av tid og service, og ikke minst plass er borte. Nå er det snakk om omsetningshastighet.
Jeg leser i Aftenbladet at den oppreklamerte Outlett butikk på Ålgård skal åpnes med fynd og klem i begynnelsen av april. Dette skal være et utsalg hvor "anerkjente kvalitetsmerker" skal dumpes hele året. Nok en spiker i kisten til Langgata i Sandnes og Storgata på Bryne. Og kanskje flere sentrumsgater.... Den som lever får se...