lørdag 6. januar 2018

Alkohol, Islam, gamle griser og unge damer.

Den såpeoperaen som nå foregår for åpen scene i AP er ytterst interessant. Jeg ser en skremmende likhet mellom overgrepene i Tysfjords konservative kirkelige miljø og overgrepene utført av "gamle griser" på politiske samlinger. AP har ingenlunne enerett på den slags "aktivitet". Mange andre politiske partier har sine svin på skogen i så måte. For øyeblikket er AP mest i vinden hva angår denne spesielle "idrettsgren".
"'Da jeg kom meg ut fra AP, følte jeg at jeg forlot en sekt". Dette kom fram i et stort intervju nylig som en av landests ledende aviser hadde med en avhopper. Det var fascinerende få et innblikk i det indre liv i en politisk organisasjon hvor enkeltmennesket er fullstendig underkastet partipisken. Akkurat som i alle politiske og religiøse diktaturer verden over! Og hvis noen av de "store ledere" med vold forlyster seg med svært unge damer, skal dette overhodes ikke snakkes om. Og langt mindre få den minste konsekvens for "grisene". Melder noen fra, skal varslerne utstøtes. Og i ytterste konsekvens henrettes.
Dette skjedde i Nord Korea da en eldre kvinnelig troende kommunist meldte fra om de veldige seksuelle utskeielser far til dagens "store leder" hadde med purunge jentunger. Hun ble promte anklaget for "usosialistisk"  og "landsforrædersk"virksomhet og henrettet omgåede ved skyting. (Hun slapp iallefall steining).
Det samme mønster ser vi nå i såpeoperaen AP. Varslerne skal mistenkeliggjøres. De skal ikke henrettes, men "skyves ut i kulden" for godt. Det må jo skremme vettet av andre som har opplevd det samme. For å få en slutt på at "grisene" og deres beskyttere skal få dominere framtiden i et gitt parti, er det bare for enhver kvinnelig velger å sky partiet som pesten. Og så stemme på et annet parti! Vanskeligere er det ikke. Det er bare å bruke sin politiske makt maksimalt! Det er det eneste språk arrogante og seksuelt pågående politikere forstår.
For det er nå engang slik at "heleren er like ansvarlig som tyven". Blir du oppmerksom på et seksuellt voldsovergrep fra en maktpolitiker overfor en ung jente, og ikke melder fra, har du overfor deg selv bevist følgende. Ikke bare er du en feiging, men du er også en stakkarslig politisk hore. (Sett fra mitt 100 % subjektive ståsted). Og fra det ståsted  skal det bli interessant å observere hvor stor prosent politiske feiginger og horer som befinner seg i AP for øyeblikket. ( Sikkert skremmende høy, som i politiske partier flest)!
At alkohol spiller en helt sentral rolle i seksuelle overgrepssaker i politisk sammenheng, er helt udiskutabelt. Men å fjerne alkoholen helt er vel heller ikke løsningen. Om  "gudelige" KRF har jeg nylig lest at en overgreps-varsler overhodet ikke ble tatt alvorlig og forsøkt tiet i hjel.
I  islam er alkohol totalforbudt. I Islam kan du ha mange koner. I Islam kan jentunger ned mot ti-års alderen bli giftet bort til "virkelig gamle griser" og blir voldtatt når som helst av "ektemannen". I Islam er kvinnen mannens eiendom. I Islam blir kvinner som er blitt gjengvoldtatt henrettet ved steining. Det var nemlig "kvinnens" skyld (!).
Da tror jeg faktisk (hvis jeg skulle velge) at i sammenlikning med Islams kvinnesyn, ville faktisk  berusede gammel-gris-overgrepspolitikere i Norge være å foretrekke. Foreløpig har ingen av dem drept dem de foregrep seg på. Uten at det unnskylder deres nedrige oppførsel det aller minste.