torsdag 3. mai 2018

Forvirrende borgerkrig i Sokndal

For oss som er litt over snittet  interessert i "hva som foregår i Dalane", fremstår "dramaet" i Sokndal som mer og mer uforståelig, sett fra utsiden.
Visste man ikke bedre, skulle vi tro at en ny tyrann i form av en fersk rådmann, har en oppførsel overfor sine "undersåtter" som gjør at alle ansatte i Sokndal  Kommune nå går rundt som en samling av gråtende og skjelvende nervebunter og som har det "fælt og aldeles forferdelig". Dette er det hovedinntrykket som jeg føler er formidlet gjennom media.
Men i et leserinnlegg i DT av 2.5. med overskrift "Kommunen har fått en dyktig kaptein" , åpenbarer jordmoren i Sokndal et helt annet bilde. I slutten av leserinnlegget takker hun rådmannen for at hun som jordmor "har fått gode og verdige arbeidsforhold".  Hun skriver videre at :" Min erfaring er at Sokndal Kommune har fått en dyktig og handlingsorientert kaptein som styrer skuta".
Og ettersom jordmoren kan sammenlikne med forholdene som var før den nye rådmann tiltrådte, så må jo hennes utsagn veie tungt. Meget tungt!
Og ikke nok med det. I den elektroniske utgaven av DT av idag (3.5.) leser jeg at den kvinnelig hovedtillitsvalgte i fagforbundet (jobber på "gølvet" i Sokndal Kommune) konkluderer med at "ting går i positiv retning". Og hun må også vite hva hun snakker om!!!! Hun kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av "de helt uholdbare tilstander". Ifølge henne trives de aller fleste. Hun oppfordrer sogar de som "har det fælt" å finne seg jobber annetsteds. Det er ingen som tvinger disse til å bli værende i sine nåværende stillinger. Sier altså damen, med tyngde og sosial pondus(!)
Personlig har jeg ikke forutsetning til å mene noe som helst i denne saken. Det eneste jeg stiller et lite spørsmål ved er om de som nå roper høyest om "den fæle rådmannen",er de som ikke har levert det de er betalt for å gjøre. Hva sier Sokndals næringsdrivende? De er jo de første som får føle "kommunal sendrektighet og mulig inkompetanse".
Ansatte  i offentlige monopoler ( politi, forsvar, lærere, helsevesen osv. ) har jo den fordel framfor oss "i det private næringsliv" at deres, ved gitte anledninger  "grov uforstand og udugelighet i tjenesten" ikke får noen negative konsekvenser, yrkesmessig sett. Knallsterke fagforeninger sørger for det, som vi nå ser det i Frankrike.
Og med grov uforstand i tjenesten tenker jeg ikke minst på vanvittige og katastrofale offentlige økonomiske disposisjoner, som skattebetalerne må svi for.
Og de "private institusjoner" har så til de grader også sine svin på skogen her. Jeg tenker da ikke minst på bankene.
Disse "uforsonlige holdningene" vi nå hører om i Sokndal kommune, er ikke noe nytt når det gjelder at offentlig ansatte har fullstendig glemt bort hvem som betaler dem. Vi har sett det samme ved enkelte politikammere som er blitt fullstendig lammet av at forvokste og uansvarlige "unger" kaster sand og skitt på hverandre i sandkassen.
I helsevesenet har de private klinikker sluppet til, til stor glede for eks. hjertepasienter som har fått et reelt valg. Og private barnehager har vært et konstruktivt supplement til de offentlige. Slik burde det også vært når det gjelder eks. byggesaker. Som det nå er blir eks. næringslivet i en kommune helt avhengig av at saksbehandlerne virkelig gjør den jobben de er betalt for. Uten private saksbehandlere og dermed likeverdig konkurranse , har de ingen som helst garanti for det. Derfor har " uforstand og udugelighet i jobben" særdeles gode vekstvilkår i offentlige institusjoner verden over.