mandag 11. mars 2019

Sentrumsbutikkene, som nå, har ingen framtid

Showmann og fremragende journalist, Arnt Olav Klippenberg, har i lørdagens Aftenblad en interessant artikkel med overskrift : " Finnes det et liv etter butikkene"?  Denne artikkel burde vært pensum for alle som våger seg på butikkdrift i sentrum i ,spesielt, småbyene i framtiden.
Jeg siterer" Butikker som vil overleve må ha det lille ekstra. I dag jakter vi på opplevelser".
Når jeg av og til pirker borti den påviselige tomhet i Egersunds Gågate er hylekoret løs. Spesielt fra den kanten som aldri har drevet butikk og ikke har den fjerneste peiling på hvor økonomisk katastrofalt det er å ha overtallig og underbeskjeftiget butikkbetjening ansatt i dødsesongen.
For disse synsere er det bare å kjøpe lokalet til nedlagte Virgrestad Jernvare og sette igang med butikkdrift umiddelbart! Lokalet er perfekt plassert.
Jeg kjenner reisende agenter (finnes fortsatt) som reiser over det ganske land. Og bildet er like bedrøvelig overalt. Byenes Sentrum dør ut. Hva enten det er Flekkefjord, Gjøvik, Elverum, Mo i Rana, Ålesund, Farsund, Tvedestrand, Risør, Bryne, Sandnes osv. osv. Handelsstanden over det ganske land, og  som er lokalisert i de gamle sentrum,  synes helt paralysert. Først kom  shoppingsenterne, og nå netthandelen! To påfølgende slag i solar plexus!! Man er fullstendig i svime.

Det gleder meg at stemningen på årsmøtet i Egersund Sentrumsforening var god. (DT 11.3.) Ny leder  i 20% stilling er ansatt og 50 % stilling til person som er ansvarlig for daglige gjøremål. Jeg stusser litt over  denne miksen, men Sentrumsforeningen om det.
Hva Sentrumsforeningen burde gjøre, sett fra mitt ståsted (60 år bak disk i sentrum), er en brutal og seriøs analyse rundt et  framtidsrettet spørsmål. 1.Hvilke butikker trenger Dalanes befolkning  i Egersund Sentrum i framtiden?  Det betyr at de vi ikke trenger, bør vurdere avvikling snarest.

Nå skulle en jo ut fra dette mitt blogginnslag tro at løsningen er å åpne butikk i et shoppingsenter; og så går alt av seg selv! Det være så langt derifra. Butikker legges ned i rasende tempo i shoppingsenterne over det ganske land. Kapitalismens lov er her rå og brutal. Tjener du ikke penger, så er det over og ut. Butikkdød og butikknedleggelser i shoppingsentere er ikke eierne av senterne interessert i at skal bli for godt kjent.. Det er dårlig reklame for senteret. I et gammeldags bysentrum er de tomme og gapende lokalene ikke til å skjule så lett.
Mens jeg blogger dette , tar jeg en avstikk ned til postboksen på Amfi Eikunda. Og er det tomt i Egersunds gågate nå i dødsesongen, så er det sannelig ikke overfyllt i butikkene på Eikunda. Mye folketomt. Så problemet og utfordringen er det samme for butikker, enten i bysentrum eller shoppingsentere. Det er ikke nok kunder til dette enorme berg av mer og mindre unødvendige produkter! Å  sette ørten stativer midt i gågatene med "tilbudsvarer" hjelper ikke det aller minste. Det er ikke plass nok i skapene i husene til folk! Og det er ikke tid nok til å bruke alle disse plagg!
Som jeg nærmet meg butikken etter ærendet i postboksen, sto en person på døra og fotograferte de "spennende*" plakatene. Jeg bad herren inn. Han het Per Ivar og var fra Bodø. Han var født i 1964  og var oppkalt etter skøyteløper Per Ivar Moe. Han skulle - av alt- holde foredrag på hotellet for butikkpersonell i Egersund denne kveld! Og temaet var om hvordan fremtiden skulle møtes for å overleve i en stadig tøffere butikk-virkelighet. Han fikk sjokkbehandling av meg. Og da han innimellom kom til orde var han krystallklar på en faktor. Han reiste Norge rundt og holdt foredrag og hadde vært inne i tusentalls butikker. Det han savnet var innovasjonstakten i detaljbransjen. Med andre ord. Evnen til å tenke radikalt nytt når det gjelder HVORDAN vi skal selge produkter i framtiden. Det som skal forbli og overleve, må forandre seg totalt.