tirsdag 23. oktober 2012

Visdomsord på minnestatuen i havnen

På den grensesprengende minnestatuen over barbariet 22/7 står  bl. a.:

"Samle ditt håp, så du kan holde på drømmen".

For min egen del vil jeg tilføye: "Uten drøm og mot, intet levende og grensesprengende liv".

Det var bare det denne gangen, men jeg synes ordene er sterke nok til å stå uten ytterlige kommentarer.