lørdag 11. mai 2013

Tjener menigheten Samfundet (lommelendingene) Gud eller Mammon?

Hvis mine opplysninger er riktige, så kan jeg ikke forstå annet enn at Menigheten Samfundet , hovedkontor Kristiansand og filial Egersund, tjener først og fremst Mammon, anført av en meget dyktig  ledelse. Regnskapet viser at de fortjener stor respekt i så måte!
De som tror at dette er en vanlig sekt, likt Læstadianerne i Nord-Norge, må nok tro om igjen.
 Menigheten Samfundet er nemlig først og fremst i dag (for meg helt subjektivt) ET PROFITT-ORIENTERT - FORRETNINGSFORETAGENDE med eget organisasjonsnr i Brønnøyregisterne, som et helt vanlig forretningsforetak. Sunne økonomiske foretaksomheter er jo selve ryggraden i et fungerende demokrati! Så all ære i så måte!
Regnskapstallene viser at omsetningen i 2011 var  kr. 50 380 000. ( Femti millioner!)
Overskuddet var kr. 5647000 ( nesten seks millioner).
Eiendelene var bokført med (hold dere fast!) med kr. 132760000 (rundt 133 millioner)!! Og da snakker vi om bokført verdi!!
Jeg synes forretningsideen er helt genial! Menigheten pynter seg utad med gudelige farver for å kamuflere at det er egentlig er jordisk gods og gull det hele dreier seg om.
Personlig har jeg alltid betraktet dette sammensurium av falsk pietistisk gudelighet og solid mammondyrkelse som en meget interessant sosial konstruksjom. Og at den er forretningsmessig genial, viser jo regnskapstallene!!
Det hevdes at årsaken til at menigheten Samfundet ble stiftet i 1890 av Endre Lomeland i Kristiansand, var at den samme Lomeland hadde så liten forretningsteft at den idealistiske bokhandel han opererte i samme by, gikk konkurs. Så måtte han jo finne på noe nytt!
Så kan man jo undres på om han ( i et eventuelt hinsidig liv) beklager eller bejubler hans etterkommere som har prioritert mammom. Jfr. Pontoppidans forklaring over de ti bud " skal man ikke samle seg skatter på jorden".
For å sette det hele i perspektiv: Tror noen i sin villeste fantasi at Jesus Kristus kunne dannet et forretningforetagende i Brønnøyregistrene med tanke på å drive profittorintert forretningsvirksomhet.?? Jeg bare spør!!!!
Forøvrig bør ikke Menigheten Samfundet bli høy på pæra og tro de er alene om denne forretningsmodellen. Sammenliknet med den katolske kirke, mormonerne, Scientologistene og mange flere utgaver  av organisert "kristendom", er de for amatører å regne når det gjelder virkelig store rikdommer.
Jeg håper inderlig at Menigheten Samfundet fortsetter sin prioritering av Mammon! Eigersund Kommune er i så elendig økonomisk forfatning at vi trenger alle de skatteinnbetalinger som er mulig å oppdrive. Hvis jeg hadde hatt mye penger ( har ikke ), og skulle vært bomsikker på solid avkastning, så hadde jeg plassert pengene i  forretningen Menigheten Samfundet. Det er den eneste plass i verden at jeg hadde vært sikker på å ikke blitt lurt for et eneste øre! I så måte er de bunnsolid ærlige!