onsdag 11. september 2013

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet

Hvis det ender opp med at det blir trepartis regjering, og Erna må velge mellom KRF eller Venstre, håper jeg personlig at hun velger Venstre. Jeg er forøvrig strålende fornøyd med at Venstre er tilbake på Tinget med en relativt solid gruppe (i antall). Høyre og Venstre ligger svært nær hverandre idologisk hva angår liberalisme og tilrettelegging for næringsutvikling.
Disse to partier vil sammen være gode "foreldre" for FRP sine statsråder når det gjelder politisk "oppdragelse" . Og når det gjelder antall statsråder må valgresultatet telle. FRP må få dobbelt så mange som enten Venstre eller KRF i en trepartiregjering eller like mange som de to mellompartien tilsammen i en eventuelt firepartiregjering. Høyre er tjent med en trepartiregjering ettersom de da vil få flere statsråder.
Når det gjelder KRF ønsker jeg at de blir satt på sidelinjen. Jeg har all min dag hatt store problemer  med å svelge den skjulte "gudeligheten" som gjennomsyrer partiet. Raus nestenkjærlighet finnes det minst like mye av i de andre partiene. Arrogansen overfor FRP (fra mitt ståsted) er minst like fremtredende i KRF som i Venstre og Høyre.  Og arroganse overfor annerledestenkende er ikke spesielt kristelig. Nå skal det tilføyes at sjefen i KRF, Hareide, virker til å være som person tvers gjennom sympatisk.
Så enten må Erna få med seg Venste og FRP, eller så bør Høyre kjøre mindretallsregjering alene. Den siste muligheten ser jeg på ingen måte som uaktuell. Da kan Høyre bruke all sin energi på til å forandre det i landet som forandres, og ikke bruke energien på kompromisser med å være tynget av sprikende staur.
Når det gjelder FRP er jeg enig med Siv Jensen at det er helt uaktuellt å dele skjebne med SV som ble fullstendig nøytralisert av AP i regjering.
Skal FRP i regjering så skal de sandelig få markere og virkeliggjøre sin politikk i rimelig grad, akkurat som for eventuelle regjeringspartnere.
FRP sin absolutte fanatisme mot enhver bomstasjon deler jeg ikke. Og jeg deler aldeles ikke KRF sin totale fanatisme mot enhver form for alkohol. Dette selvutnevnte gudelighetspartiet har et så primitivt syn på alkohol at det kunne ikke beskrives bedre enn av en fremstående KRF-politiker jeg engang var i offentlig diskusjon med. På mitt spørsmål om udestillert rødsprit og førsteklasses årgangs-rødvin egentlig var det samme, kom svaret kontant: " Ja! Begge var djevelens alkohol!" Samtidig satt vedkommende og dampet på sin sigarett i vilden sky!
Men- det skal KRF ha! De har fjernet nikotinsvineriet fra spisesteder og mere til. En politisk handling som har forbedret livskvaliteten til millioner, i og utenfor Norge. Slettes ikke dårlig! Så kanskje de fortjener å være med i regjering likevel?
Dette kan spennende den nærmeste tiden.