tirsdag 17. september 2013

Kiropraktoren, tannlegen og fastlegen.

En vesentlig del av luksusen ved det å bo i Egersund Sentrum er at jeg har gåavstand og kort sykkelavstand til nødvendighetene i livet. Og to av disse nødvendighetene er kiropraktor og tannlege.
Etter mange år i stolen til tannlege Oddmund Asbjørsen (nå avgått) har jeg blitt overført til hans sønn Olaf. Og etter å ha passet på mitt kjeftament solid i mange år , kan nå fader Oddmund trygt overlate sin klientmasse til sønn Olaf.
På kort varsel fikk jeg slippe til i dag med å få isatt ny blombe midt i øvre frontparti. Topp moderne omgivelser og topp kompetanse, og  et resultat som står til terningkast seks. Og ikke å forglemme den sympatiske menneskelige faktor!
Den varme menneskelige faktor var også, som vanlig, tilstede hos kiropraktor Atle kl. 0710 denne morge. På korteste varsel tok Atle seg av en EU-sjekk, pluss "healet" min venstre hånd som bærer preg av å ha vært et nødvendig redskap i talløse sykkelreparasjoner.
Atle kiropraktor og Olaf tannlege er to av grunnsteinene i Helsehuset i Årstaddalen. Forresten et genialt navn!
Men en slik kvalitet på min personlige kiropraktor og min personlige tannlege slapper jeg i dag ekstra godt av med tanke på de nærmerste årene vedrørende mitt legemes og kjeftaments tilstand.
De som har medfødt tannlegeskrekk, kan bare slappe av. Det er ingen fysisk grunn til i dag å frykte et moderne tannlegekontor. I forhold til "torturen" i "gamle dager" er det nå rene avslapningen.
Når jeg nå gir skryt til mitt faste helseteam, kommer jeg ikke utenom min fastlege Ole Gunnar Zahl Jensenius. Heldigvis er min helsesituasjon så solid at jeg er en sjelden gjest på legekontoret.
De par gangene jeg har vært sympatiske Ole Gunnar (for noe hudsopp-greier) , har det vært et lysår fra hva jeg var vant med fra barndommen av gravalvorlige leger som helst burde stått på stolen i et bedehus og lyst forbandelser over alt og alle.
Nei, verden var på ingen måte bedre i "de gode, gamle dager".
Ingenlunde!
Atle, Olaf og Ole Gunnar!  Dere gjør Egersund til et bedre sted å være! Heldige jeg som har dere som fast støttetropp. Og så slipper jeg å betale skatt av denne ekstra livskvalitet!
Det er nesten ikke til å tro!