mandag 19. mai 2014

Åpningen på min 17.mai tale 2014

Ærede forsamling! Vær hilset!
I dag skal vi alle i dette medmenneskelige og demokratiske land feire en særdeles oppegående 200-åring. Det er det magiske dokument som heter Den norske grunnlov.
Forestill dere denne grunnlov som en bunnsolid mur som hviler på det urokkelige norske grunnfjell. På denne grunnmur er reist et bygg ved navn det norske demokrati. Byggematerialene er Frihet Likhet og Fellesskap. Denne bygning har fått stadig mer viktige rom gjennom sin 200 års spennende levetid. Stemmerett for vanlige arbeidere og senere kvinner er to av de nye rommene.
Bygningen er så enorm at den rommer alle samtidig -og med meget god plass for personlig og konstruktiv utfoldelse. Gulvet i dette Soria Moria er innredet som et enestående dansegulv hvor vi i fellesskap  skal få danse og utfolde våre helt egne liv. Jo mer spennende og egenartet utfoldelse den enkelte bringer med seg , jo mer berikelse for fellesskapet. For det er fellesskapets styrke som er DEN ABSOLUTTE FORUTSETNING FOR DEN ENKELTES FRIHET !!!!
De norske kvinner og menn har  klart i sitt indre å forene egenskapene av to levende organismer, eiketreet og kongeørna. Vi har en bunnsolid idenditet og røtter som eiketreet. Vi er hel ved. Samtidig er vi ingen heimfødinger. Med kongeørnas veldige aksjonsradius ligger hele verdens geografi og venter på oss i . Våre forfedre, de grensesprengende vikingene, ville vært svært fornøyd med sine etterkommere i så måte.
Med denne solide ballast skal vi nå møte en meget utfordrende fremtid i en verden som forandrer seg i en slik fart at noen og hver kan ha store problemer med å henge med i svingene.


Og så ville jeg fortsatt med en kort analyse av Norge i Den Store Framtidige Verden.