lørdag 17. oktober 2015

Eigersunds eneste ekte religiøse bevegelser

Sånn innimellom leser jeg fredagsutgaven av Agder (Flekkefjord). Det som slår meg  når det gjelder religiøs aktivitet, er  det  fra Flekkefjord og sørover mot Kristiansand som er det virkelige bibelbeltet. Egersund er bare barnemat. Du kan telle annonsene over religiøse møter i Dalane Tidende , og så kan du mangedoble disse med det du finner i lokalavisenes annonser  i det virkelig bedehusland på Sørlandet.
Egersund er blitt så beryktet for de såkalte sektene. Disse er i likhet med Islamsk Stat intet annet enn forbryterorganisasjoner som har det til felles med Islams Stat at de begår den dødsforbrytelsen å begrense andre menneskers livsrom. Like lite som IS har noe med ekte muhammedanisme å gjøre. like lite har de tre lokale sekter( som jeg selv er  sprunget ut fra) noe som helst med ekte kristendom å gjøre. Organisert pengeutpressing er i tillegg felles for lokalsektene og IS.
Så har vi i Egersund noe mildere form for religiøs villfarelse, som Menighetshuset og andre. Disse må betraktes som først og fremst sosialt berikende felleskap og skader ingen på noen måte. La de ha sin Jesus, sin Hellig Ånd, sitt Israel eller Vår Herre inne i seg. Der finnes ikke den fanatiske undertrykkelsen og åndelige terroren som er til felles med fanatiske sekter verden over , religiøst eller politisk!
Men ekte religiøse bevegelser i Egersund finner du ikke i noen salmesyngende "gudshus" hvor "troen" er organisert og er påprakket utenfra.
Disse nye medmenneskelige og inkluderende forsamlinger lever og ånder fullt og helt for hva som er særdeles viktig for deres livskvalitet. Og  fellesnevner er verdens mest utbredte "religion", og navnet er fotball.
Den ekte glød og samhold som tilhengerne av Arsenal, Liverpool, Man U, Eik og Eiger viser her lokalt, vil du aldri finne i noe norsk tradisjonellt "gudshus". Kanskje i Gospel Kor i USA.

Så ekte religiøsitet er noe som naturlig kommer innenfra. Det samhold og ekte vennskap som dypfølt fotballinteresse medfører, vil du aldri finne i noe vanlig "gudshus".
I et leserinnlegg i en av Sørlandets lokalaviser var det en "sann troende" som uttrykte stor skepsis til den lokale prest. Presten var alt for interessert i fotball!!
For meg personlig er fotballinteressen en nødvendig kvalitet i mitt liv. Og for meg finnes det bare en "gud" her , og det er Liverpool! To the end of time- og enda lenger!
Men jeg håper inderlig at EIK rykker opp i 1.divisjon. Det fortjener så absolutt EIK sin trofaste tilhengerskare. Det vil skape en ny dimensjon i Egersund ekte religiøse liv. Og det er selvsagt fotball!
Og så har jeg også plass inne i meg til Eiger, Arsenal, Bryne, Rosenborg og Haugesund.
Beklager, men Viking og Ulf-Sandnes ble aldri min greie.
Nok en gang, jeg håper INDERLIG at EIK rykker opp i 1.divisjon. Det vil gi hele regionen en vitamin-innsprøyting uten like.
Og så lover jeg at jeg til min siste dag vil stå trofast ved Liverpoolsside i gode, og ikke fullt så gode dager!