torsdag 1. september 2016

Jesus fullstendig utkonkurrert av smartphonen

Religion er ikke først og fremst hva du prediker , men hva du faktisk gjør. Og din egentlige Gud er ikke den du (aldeles uforpliktende!) bekjenner deg til, men den gud du praktiserer omgang med DAGLIG. I så henseende har de "kristelige" i Norge forlengst erstattet den "hellige" treenighet med den mest mest allmektige Gud i historien, NEMLIG  SMARTPHONEN!
Så fra mitt 100 % - til de grader- gjennomreflekterte ståsted finnes ikke minste tvil. Hva  enten du regelmessig besøker bordellet, eller bedehuset. så er guden eksakt den samme, smartphonen!
I min bardoms ekstremt primitive ( i religiøs sammenheng) skole, lærte jeg " at en kristens levnet skal være hans dåps daglige øvelse", men jeg kan love at det ikke var noe særlig kristelig over min barndoms sekt. Det var "selvutvalgt og vederstyggelig gudsdyrkelse" sitt aller verste.
Takket være en liberal far (den eneste i sekten!) var det enkelt for meg å ta farvel med "dette organiserte kvasireligiøse galehus", men jeg lærte utrolig mye om hjernevask.
Fra mitt 100 % frittenkende ståsted har jeg forlengst sett at min barndoms sekt ingenlunne er det eneste "religiøse samfunn" som kan karaktiseres som en kombinasjon av "et åndelig horehus og psykisk narkotikasentral". Du finner dem i mer og mindre grad over hele den "religiøse"verden,  hva enten det er i Norge eller verden forøvrig.
Mammons materialisme er verdens helt felles religion i dag, hva enten du bekjenner deg til buddisme, islam, kristendom, shintoisme, hinduisme,  jødedom eller tilsvarende. Og for aller første gang i verdenshistorien har mennesket fått en felles gud og diktator, SMARTPHONEN.
Denne grensesprengende (bare fornavnet!) oppfinnelsen har faktisk delt hele menneskerasens millionårige historie inn i to epoker, før og etter smartphonen.
Smarthphonen er en på mange måter berikende oppfinnelse, bevares, men det skumle er forholdet mellom umåtelig nyttig og umåtelig kontrollerende. Filosofen Henry David Thoreau uttalte en gang at  det moderne teknifiserte menneske er blitt sine redskapers REDSKAPER. Hr. Thoreau ville funnet smartphonen det endelige beviset på sin gjennomtenkte påstand.
Jeg erindrer humoristisk jenta som ble spurt "om hun var jomfru"? "Ikke fanatisk", svarte jenta. Men nå er det så, at enten er du 100 % jomfru, eller så er du det ikke! Det går ikke an å være "litt" jomfru. Fra mitt ståsted ser jeg det presist likedan med de som skal være "litt kristelige", da i særdeles på kvalmende hallelujamøter eller liknende. Og så skikker disse utgaver av menneskerasen seg forøvrig 99 % av sin tid "tillike med denne verdens syndige børn".
Det går ikke an å tjene to (eller flere) herrer samtidig, (Jesus, smartphone og mammon). Så da må enhver "bekjennende kristen" spørre seg selv. "Hva betyr mest i livet mitt, Jesus, mammon eller smartphonen?" Er det noe oppegående menneske som er det minste tvil om svaret?
I mine daglige samtaler med Vår Herre har HAN  informert meg om at på regnskapets dag skal hykleri rangeres som mye større "synd" enn småforbrytelser, og straffes deretter. For min egen del har smartphonen beriket mitt liv myyye fordi jeg kan ha regelmessig kontakt med alle mine gode facebookvenner. Men kontrollen over iphonen- den har jeg tilnærmet 100 %, og ikke omvendt!!!!