onsdag 7. september 2016

Middelalderen vandrer gatelangs i Egersund

I dagens VG kommer det fram noen skremmende tall. For 50 år siden var 70% av jobbene for folk uten utdannelse. I 2016 er kun 10 % av jobbene tilgjengelig for dem uten utdannelse. Og disse 10 % stillinger uten utdanningskrav er stort besatt av innvandrere. Nordmenn som skulker skolen og gir blanken i å stille krav til seg selv, kan ende opp som uføretrygdede fra tjue års alder og resten av sitt liv. Dette er i dag mer og mer en uhyggelig realitet i dagens Norge.
Som født i 1944 fikk jeg oppleve rasjoneringskortene rett etter krigen og ferden mot et overflodssamfunn som i dag har møtt veggen. Det er simpelthen ikke kjøpere nok til i framtiden å holde liv i de 350000 (!) ansatte i varehandelen og like mange i transportsektoren. Sistnevnte er avhengig av at butikkene ustoppelig pøser ut produkter. Forresten- det selges ikke produkter lenger. Det selges rabatter, pristilbud, halv pris av halv pris, 99-prisen og billig-billig-billig. Dette bombarderes vi daglig med fra butikkvinduer, aviser, TV og sosiale medier.
Når det gjelder min egen utdannelse så har jeg kun realskolen og handelsskolen på Bryne. Hvis jeg skulle brukt det jeg lærte på Bryne, ville jeg nok endt opp som en figur i komikveld. Men, det at jeg lærte meg engelsk og tysk på realskolen, har hatt en slik betydning for mitt private og profesjonelle liv at jeg kunne ikke forestilt meg det uten. Lær språk, og slurv ikke med grammatikken!
Og så var det tilbake til overskriften. Når seg ser en muslimsk familie vandre gjennom dagens Egersund, så ser jeg middelalderen. Foreldrene vil aldri komme seg ut av islams underkuende tankegods, og barna er jeg redd for "vil ta skade på sin sjel" for resten av livet om de aldri så mye lærer seg perfekt norsk. De vil aldri bli 100 % integrerte nordmenn.
Jeg kan bare ta mitt eget eksempel. Selv om jeg har norsk pass og bodd i Norge hele mitt liv, har jeg aldri fått norsk idenditet. Det skrekkbilde som "helvetespredikantene" i min barndoms sekt malte om "verdens ugudelige børn" ( alle de utenomstående) sitter ennå  (ørlite) i følelsessystemet. 17.mai har jeg derfor et distansert forhold til. Det var noe alle "de ugudelige" drev på med. Den store fordelen er imidlertid at jeg har fått "verdenshorisont", både når det gjelder religioner og mennesker av alle hudfarver.
Men jeg ser jo mer og mer at det å ha sektebakgrunn ( med godt hode og liberale foreldre) er en aldeles utrolig utdannelse i å forstå hvorfor andre kan tenke det stikk motsatte av deg selv, ikke minst politisk og religiøst. Hvis svenske, norske og tyske politikere på toppnivå hadde hatt samme bakgrunn som jeg selv, ville de like krystallklart sett  den realiteten jeg selv ser. Innvandrere med muslimsk bakgrunn vil aldri noensinne bli demokratisk innstilte nordmenn. Profetens jernharde og umenneskelige lov dominerer totalt deres liv og tenking. Så hvis Norge i dag var blitt angrepet av en militært sterk muslimsk stat, ville nesten alle "norske" muslimer øyeblikkelig fulgt profetens lov og slått seg sammen med angriperne i deres kamp mot "de vantro" ( alle andre nordmenn). Og de er ikke dårligere mennesker enn oss andre. Men Profeten gjennomsyrer deres liv i en slik grad at de hadde følt at de gjorde en god gjerning ved å jage ut "de vantro hunder" (oss andre) fra Norge. Selv om de materielt har utnyttet oss det beste de kunne.