tirsdag 11. desember 2018

Sammenslåing Eigersund og Hå helt nødvendig

I dagens Aftenblad uttrykkes det bekymring over en hel side om fremtidssituasjonen for Eigersund. Overskriften var: "Vi styrer mot en katastrofe". Jeg er langt på vei enig med Kjetil Bentsen.

Årsaken til Bentsens bekymring er at tross nedgang i arbeidsledigheten skapes det ikke flere arbeidsplasser!! Folk flytter eller går over på trygd. Og det er ikke bærekraftig på lang sikt.
Under julebyen hadde jeg en prat med byens likandes ordfører og tenkte høyt overfor ham når det gjelder Eigersunds framtid. "Eneste mulighet for å få fart på kommunen er å slå seg sammmen med Hå", hevdet jeg.
Odd Stangeland fortalte meg da at han og rådmannen hadde vært på besøk i rådhuset i Hå. De fikk vite at det var første gang det var besøk fra Eigersund på dette politiske nivå! Dette er jo en god begynnelse!!
Hå og Eigersund er som skapt for hverandre. Landets største landbrukskommune sammen med en av landest største fiskerihavner kan sammen utrette store ting for framtiden.
Navnet sier seg selv. Og det er Jærdal kommune. Hå ligger på Jæren og Eigersund i Dalane. Så det blir tre bokstaver fra hver, slik at balansen er helt perfekt.
Jeg vil anbefale Eigersund kommune å invitere hele kommunestyret i Hå til "et bli nærmere kjent med hverandre" møte. Sammenkomsten starter på toppen av Varberg. Så kan Hå-buene virkelig få se dimensjonene over en av Norges mest naturlige havner, neste uten tidevann!! Da blir Sirevåg (med all respekt!) litt puslete i sammenlikning.
Etter Varberg må det bli et miniseminar på Grand med fullt trøkk Dinner-show som avslutning. Vi i Egersund har fått til Julebyen, Oktoberfesten, visefestivaler og sensjonell restaurering av Trollpikken og mere til.
Vi har Aker Solutions og Egersund Trål i spissen for mange andre tungvektere innen industri. Så vi kommer sannelig ikke tomhendte inn i en kommunesammenslutning.
Med en større kommune vil også Hå ha tyngde nok til å motstå fremtidige fremstøt fra regjeringen om å slå seg sammen med de andre jærkommunene. Og akkurat dette er for meg et kanon-argument overfor Hå. I en forhandlingssituasjon må det alltid spilles på "motpartens" absolutte egeninteresse.

For Håbuen må jo tvungen sammenslutning med de andre jærkommunene være mye mindre forlokkende enn med Eigersund. Med all respekt for befolkningen  i Time og Klepp; med befolkninger på samme størrelse som  Hå i dag vil det nok bli en evig "broderkrangel".

Jeg stortrives i Rogalands klart mest idylliske by.  Jeg ber ikke for min syke mor når det gjelder en høyst usikker framtid for en kommune som mulig går inn i en "langvarig stagnasjon-light" periode. Jeg tenker på de som eventuelt skal bo i Eigersund i framtiden.
Da jeg forretningsmessig hadde kniven på strupen for rundt 25 år siden, måtte jeg ta et valg.Enten fortsette å langsomt gå til grunne i en sportsbransje uten fremtid utenfor kjedene,eller tenke drastisk nytt. Da tenkte jeg på visdomsordene fra en byens forrretningsmenn:" Hva er prisen for ikke å foreta seg noe og tenke helt nytt". Det startet mitt Australia-eventyr. Jeg tør ikke tenke tanken ut på hvor jeg hadde vært uten denne satsing.
Eigersunds folkevalgte bør tenke over visdomsordene:" Hva er prisen for ikke foreta seg noe og tenke helt nytt?"    Den prisen kan bli forskrekkelig og katastrofal høy! I know!