lørdag 1. desember 2018

Å leve i fremtidens verden må bli et sant Helvete

China baner nå vei for en totalovervåking av sine snart 1,5 milliarder innbyggere, døgnet rundt, utendørs og innendørs. Gjennom mobilbuken kan makthaverne kontrollere sine undersåtter  på en måte som er skremmende i verdenshistorien. Nå utvides kontrollen til også å gjelde bilbruken. Moderne biler er jo intet annet enn rullende datamaskiner. Og snart kan makthaverne følge med på meteren hvor bilen til en hver tid befinner seg, hvor langt du har kjørt og hvor lenge du har kjørt akkurat den dagen.
Denne totalovervåking brer seg nå mer og mer over den hele verden. Kinerserne bare brøyter vei. I det teknologiske helvete som fremtidens verden består av, blir mennesket som vi kjenner av i dag langsomt utryddet. Det vil ende opp med at menneskerasen faktisk ikke eksisterer lenger, som origiale og skapende individer.
Jeg ønsker meg på ingen måte tilbake til "de gode og gamle dager". Men, den pris som vi betaler for den materielle og teknologiske framgangen kan bli forskrekkelig høy.
Og nå som alt ligger til rette for at menneskeheten kunne entret et menneskeverdig liv på et totalnivå som aldri før! O hellige enfoldighet!!
Med teknogiens rivende utvikling blir det muligheter som aldri før for diktatorene i mer eller mindre skjult forkledning, å redusere sine undersåtter til en masse av uvitende og forskremte individer. Stiller du kritiske spørsmål, er prisen døden.
" Det er ikke døden du skal frykte, men det at du aldri har levd". Den romerske keiser Marcus Aurelius så dette krystallklart for lang tid tilbake.
Og akkurat denne problemstilling opptar meg på vegne av fremtidens innbyggere på Moder Jord. Hvor mange i det teknologiske og materialistiske framtidshelvetet får noen gang muligheten til å leve originale liv?
Når jeg nå ser tilbake på den hjernevaskede og religiøst underkuede flokk som min barndoms svært så primitive sekt besto av, så brukte bare lederne samme oppskrift som underkuerne over den hele verden benytter seg av i dag. Og som er brukt gjennom hele menneskehetens historie. Hjernevasking, underkuing og rå maktbruk fra "styresmaktene".

Det sikreste tegn på en sivilisasjon  i oppløsning, er at framtidstroen og følelsen av menneskelig og meningsfyllt fellesskap forsvinner. Den siste faktor er det mest skremmende. Og når vi betrakter den stadig mer bitre og uforsonlige ( og til nå våpenløse) sosiale borgerkrigen i USA, så må jo dette skremme vatnet av noen og hver.

Og når det gjelder Donald Trump, så ser jeg bare tre utganger for denne (for USA) sosiale og politiske katastrofe:

1. Enten blir han myrdet.
2. Han blir avsatt gjennom riksrett.
3. Han blir gjenvalgt.

Personlig håper jeg inderlig  på alternativ 2.