tirsdag 8. januar 2019

Om få år er bomstasjonene i Norge borte

Ifølge en artikkel i VG i dag kan bomstasjonenee i Norge forsvinne i løpet av få år. Med GPS-måling av antall kjørte kilometer vil vi få et helt rettferdig system. Alle skatter og avgifter på bilbruken , som vi kjenner den i dag vil forsvinne og gjøre hele innkrevingssystemet uendelig mer rasjonellt og kostnadseffektiv.
Den moderne GPS-teknologien vil revolusjonere det hele og gi ordet veiprising en helt ny mening. Og samtidig vise hvor ekstremt hurtig den teknologiske utvikling går. Og her er polikerne på etterskudd hele tiden.
Hvor mange milliarder som vil spares på dyr bygging og drift av de hatede bommene kan man jo bare tenke seg. Og da blir det mer penger til veibygging og mindre til dyrt og unødvendig blyråkrati.


Forøvrig er det meg en gåte at Rogalands politikere prioriterte Ryfast fremfor dobbeltspor til Egersund. Jeg ber ikke for min syke mor, men ser hele Sør-Rogaland under ett som et samlet arbeidsmarked. Og da er det viktigere å prioritere Sør-Jæren og Dalane framfor Indre Ryfylke. Som det nå er vil en stor prosent ikke ha råd til å bo i Ryfylke og pendle daglig gjennom en rådyr Ryfast. Så det vil ende opp med to "ødemarkskområder" i Sør-Rogaland, Indre Ryfylke og Dalane. Sistnevnte slipper iallfall å betale hundrevis av kroner daglig for å bruke Ryfast.
Som jeg har blogget før; befolkningsgrunnlaget i både Indre Ryfylke og Dalane er alt for lavt til å kunne forsvare bomringer.
Rogfast er fra mitt ståsted helt greit, mens Ryfast sannsynligvis er den største feilsatsing i Rogalands transporthistorie.
Først skulle vi hatt Rogfast og så dobbeltspor til Egersund.Og deretter kanskje bro Oanes-Lauvvik.

Men- der fornuften stopper. der begynner politikken.