tirsdag 2. desember 2014

Kontakt med den engelske fattigdommen i 1959

Det meldes nå fra seriøse tidsskrifter at fattigdommen  er i ferd med bite seg fast i stadig større del av den engelske befolkningen. Det mest tragiske er at en sjokkerende stor prosent er ungdom i "sin beste alder" som ikke engang har råd til å kjøpe seg den nødvendige mat, men er henvist til suppekjøkkener. Ingen mat, ingen bopel, ingen framtid.
Etter å ha lest siste artikkel om dette triste emnet, kom jeg til å tenke på en underærnært engelsk jente som tilbragte sommeren på nabogården til mitt kjære Hovland sommeren 1959. Flere underærnærte barn fra fattig-London ble den sommeren sendt til Norge for å få nok mat og frisk luft hos vertsfamiliene.Et av disse barna var en liten jente som skulle bo hos politi Reinhard Andersen med frue Betsine og Gunn og Per. Familien Andersen tilbrakte hele hans sommerferie på Hovland for å hjelpe Betsines familie i slåtten.
Jeg fant tonen med en eneste gang med denne underærnærte og forpjuskede jentungen. Grunnet alt for lite mat var hun kortvokst. Å se hvordan hun blomstet opp denne sommeren på Hovland tilhører et av mitt livs aller mest bevegede kapitler. Jeg hadde faktisk fortrengt det. Jeg øset over henne alt det jeg kunne av mitt ikke helt ubetydelige humør. Og sandelig fikk denne ytterst forsømte jentungen for første gang i sitt liv mat nok! Jeg på min side fikk praktisere min engelsk.
Jeg har glemt navnet på henne, men hennes stadig mer strålende ansikt gjennom denne sommeren, det ansiktet vil følge meg i et helt egenartet skjær i evigheters evighet.
At stadig flere millioner engelske barn 45 år senere er i ferd med å lide samme skjebne er det resultat du får når du parer den amerikanske krokodille-kapitalismen med et fortsatt sjokkerende klasseskille i et England. Det mest uhyggelige nå er at det er ikke de forskjellige lands regjeringer som styrer skattepolitikken som skulle legge et sivilisert grunnlag for en anstendig velferd for alle og enhver, uansett sosial bakgrunn.
De som styrer mot et så lavt skattenivå som mulig over hele verden, er de virkelig store haiene og krokodillene i denne kyniske utgave av menneskerasen. Og det er de multinasjonale konsernene! De driver ren utpressing mot de forskjellige lands regjeringer. De shopper skattelette på tvers av landegrensene. Får de det ikke som de vil, forflytter de bare virksomheten til et annet land som spyttslikker dem.
Vi aner det allerede i Norge. Den blå/blå regjeringen skal nå sette ned skattenivået for "forretningsfolk og bedrifter",for å "harmonisere" bedriftenes skattenivå med land "vi kan sammenlikne oss med". Og det tar de igjen med å skru skattenivået opp på vanlige folks boliger, bl.a. For ikke å snakke "plastposeavgift".
Verden beveger seg tilbake mot en fortid vi alle trodde skulle være en saga blott i det "teknologiske opplysningssamfunn". Vi er i ekspressfart tilbake mot husmanns-samfunnet. De stakkarne levde på nåde av storbonden , med slaveri, sesongarbeid og uten å eie nåla i veggen.
Jeg ser det samme mønsteret tegne seg nå. Nå er storbonden blitt erstattet av de internasjonale konserner, banker, forsikringsselskaper og et arrogant byråkrati.
Husmannen er blitt erstattet av en stadig økende masse verden over som kalles "ansatte på korttidskontrakter". Det medfører utrygghet når det gjelder deres økonomiske framtid. De får ikke lån til å kjøpe et enkelt husvære. De har ikke råd til utdannelse (burde vært gratis) osv. osv. De er den moderne tids utgave av jordens fordømte.  Og da er veien kort til å bli et lett bytte som lydig redskap for et satanisk, morderisk "religiøst" system. Som kapitalismen sår, så skal den høste!!