mandag 1. desember 2014

Løgnen om den amerikanske drømmen.

Det har nærmest vært en urokkelig religiøs sannhet blandt norske USA-tilbedere at "over there" kunne du realisere dine drømmer og bli rik i en fei. Vel nok er det ennå mulig, grunderne av Google, Facebook, Amazon m.flere kan tas til inntekt for akkurat dette syn. Men den brede virkelighet er en helt annen.
Det er vanskeligere i dag å klatre sosialt i USA enn i Norge. Samtidig er gapet mellom de virkelig rike og de millioner på minste lønn,  i ferd med å vokse noe aldeles uhyggelig. Middelklassen er på vei til å bli radert ut.

Fra mitt ståsted kontrolleres nå USA av noen få "familier", akkurat som i mafiatiden.  Du har "bankfamilien", "forsikringsfamilien", "forsvarsindustrifamilien" og "legemiddelfamilien".
Resultatet er at den vanlige amerikaner må leve under et evig helsestress! Og  helsetrygghet, som for oss nordmenn er en selvfølge, er for flere og flere amerikanerne en uoppnåelig drøm. Og nettopp "helseforsikring" må fra mitt subjektive ståsted være en av menneskehistoriens mest kamuflerte ,effektive og organiserte pengeutpressingsmetoder. Det har jeg sett klart fra dag en.
Og så har du"sukkerindustrifamilien" som sørger for at den jevne amerikaner snart er et vandrende fettberg grunnet inntak av alt for mye sukker i mat og drikke. Og det er disse forspiste og fattige som trenger helsetrygghet mest. Og disse er selvfølgelig helt uinteressante for "forsikringsfamilien" som kun er interesserte i friske mennesker som betaler et femsifret beløp pr. måned til "beskytterne". Mafiaen på Sicilia er jo bare smågutter i sammenlikning, sett fra mitt helt subjektive ståsted.
Årsaken til finanskrisen nå er rett og slett at "bankfamilien" tjente enorme summer på å gi råtne lån. Og da det hele raknet, ble tapene veltet over på skattebetalerne. Når det er penger å hente, privatiseres fortjenesten ( enorme "bonuser" og lønninger til lederne), men når det er penger å tape, sosialiseres tapene. Bonusene til lederne blir ikke redusert med en eneste cent! Og legg merke til at når noen på den moderate venstre fløy påpeker dette, blir de stemplet som "sosialister" og "kommunister".
Like grunnfalsk som "den amerikanske drømmen" er forstillingen om "den amerikanske friheten". I virkeligheten går "friheten" ut på å underkaste deg som slave under dollaren. Det er usigelig ironisk at nettopp på dollarsedlene står trykket "In god we trust" (vi stoler på Gud). Og den guden er jo mammon.Når den primitive pengegriskhet blir organisert på tilstrekkelig høyt nivå, blir samfunnet et gigantisk fengsel for de jordens fordømte som  befinner seg helt neders på stigen. Og de får aldri sjansen til å klatre et eneste trinn.

Da jeg i forbindelse med min hjerteoperasjon erfarte den enorme tryggheten det norske helsevesenet gir, måtte jeg reflektere over hva som hadde skjedd med min tilværelse hvis jeg hadde bodd i USA. Jeg turde nesten ikke tenke tanken. Og hvis jeg i tillegg skulle vært gjeldsslave!!
Jeg er på ingen måte imot private helseinstitusjoner. De vi har i Norge er et helt nødvendig korretktiv til et helsevesen som kan være for tregt og byråkratisk. Helst skulle fordelingen vært 50/50. Da holdt man de "pengriske" i sjakk, samtidig som de "demokratiske" måtte skjærpe seg hele tiden. På den måte blir pasientene vinnerne i et helsevesen som sammenlignet med cowboykapitalismen er et paradis.