tirsdag 30. desember 2014

Sosialisme Kommunisme Fascisme Nazisme Byråkrati Kapitalisme

Har dere det helt klart for hva disse betegnelsen står for? Hvis ikke, lær dere nedenstående definisjoner.

SOSIALISME: Du har to kuer, du gir den ene til din nabo.

KOMMUNISME: Du har to kuer, regjeringen tar begge og gir deg melk.

FASCISME: Du har to kuer, regjeringen tar begge og selger din melk.

NAZISME: Du har to kuer, regjeringen tar begge og skyter deg.

BYRÅKRATI: Du har to kuer, regjeringen tar dem begge, skyter den ene, melker den andre og heller ut melken.

KAPITALISME: Du har to kuer, selger den ene og kjøper en okse.


Min form for kapitalisme ville vært at jeg solgte begge kuene og kjøpte meg en skikkelig avlsokse. Jeg ville fått  mye mer betalt for å selge sæden av oksen enn melken av ei ku.